Náměstí - Severní strana 2. část

Dům č. 43, Matěje Popelky, mistra stolaře, který se specializoval na výrobu nábytku.

Dům č. 43

Pohřeb Matěje Popelky roku 1941

C. k. pošta ve městě Veselí n/Mor. kolem r. 1900. Uprostřed poštmistr Jindřich Dürmayer. Rod Dürmayerů přišel do Veselí z německého Meinzu. Prvním Dürmayerem ve Veselí byl  Josef Dürmayer (*1723 +1787),  který kupuje roku 1763 od Josefa Kratochwíle půl domu rynkovního. Jeho prvorozeným synem byl Josef (*1763 +1806), mistr sklenářský. Další syn Jakub (*1777 +1830), byl ve Veselí cechovním komisařem a v roce 1821 purkmistrem města.

Uprostřed budova pošty roku 1898, dům Jindřicha Dürmayera č. 30/44. Původně se tento objekt nazýval „Napajedelský dům“. Až do roku 1768 byl v domě „Panský šenk“. Vrchnost tuto hospodu pronajímala různým pachtýřům. Roku 1761 měl hospodu pronajatou Filip Schänkl, který byl také městským purkmistrem.

Čekání na syna, aneb šest dcer Jindřicha Dürmayera. Jindřich si velmi přál syna, aby tento zdědil úřad poštmistrovský. S manželkou Marií měl jen tyto dcery.

Sklepní prostory bývalé panské hospody, č. 30, v pravé části je patrný zazděný vstup do spodního podlaží sklepa

Největší sklep na náměstí (Dürmayer-Herman, Kujíček), délka 16, 50 m, šířka 6, 50 m, výška 3,10 m. Vzadu uprostřed sklepní okno, které původně sloužilo jako samostatný vchod do sklepa přímo z náměstí.​​​​​​​

Rok 1912, č. 30 pošta, č. 31 a č. 32 vlastnila Marie Kreikerová, č. 33 patřilo Fr. Šerému, faráři

Rok 1985, dům č. 43 stíní stavební buňka firmy opravující muzeum. Vpravo plechová čekárna ČSAD

Sklepní prostory domu č. 31/45

Sklep se studnou, v domě č. 45

Městské hradby na dvoře domu č. 45. V tomto místě stál domek ve kterém až do roku 1946, žila rodina Rychlíkova. Později tento domek podlehl požáru, a jeho zbytky byly zbořeny.

František Rychlík, (*1867, Vizovice, +1944, Veselí nad Moravou) na dvorku domu č. 45 náměstí (1928 – 1946)

Rychlíci na svatbě Břetě, v roce 1988. Břeťa (*1927 +2013), František (*1964), František (*1900), Břeťa (*1958)

Velmi oblíbený ve Veselí byl Břeťa Rycblík (*1927), kominík a velký sportovec.

Zakladatel rodu František Rychlík se narodil ve Vizovicích a vlastnil cihelnu v Ostrožské Lhotě. Od roku 1928 bydlel ve Veselí nad Moravou na náměstí v domě č. 45. Po roce 1946 se rodina přestěhovala do vilky před nádraží.

Dnešní mladší generace zná zatím posledního Břeťu, herce a režiséra (*1958).

Dům č. 47, (foto J. Peša, 1976)

Dvorek u domu č. 47 je ukončený zdí starých městských hradeb.

Sklepní prostory domu č. 32/47

Tento dům by se mohl také nazývat purkmistrovský. Bydlili zde tito městští purkmistři: Jiřík Lorencz 1722, Josef Straus 1761 a konečně Karel Schimek 1773. Dům Karla Šimka byl propojen dveřmi přes městské hradby do malého domku na konci Kožešnické uličky, kde bydlel  Jakub Maršálek (domek č. 41, Purk. kniha 1798/116).

Průvodčí Stanislav Žlebský se narodil 1889 v Tišnově, bydlel a zemřel ve Veselí v domě č. 47, roku 1926.

Měl syna Stanislava (*1911), který byl obchodníkem a později náčelníkem železniční stanice ve Strážnici.

Obchodník Stanislav Žlebský (*1911)

Stanislav Žlebský v dnešní ulici Sokolovské (za ním hotel Přikryl a obchody na křižovatce)

Další informace získáte v knize