Náměstí - Východní strana 2. část

Roku 1934 se vlastníkem domu č. 36/1 stává Ladislav Václavek (*1890)

Jakub Bass (*1864), dům koupil roku 1938

Tento hostinec měl různé názvy – Radnice, Obecní hostinec, U Blažka, U Bače, a než byl zbořen tak se jmenoval Hostinec za mostem

Druhá městská radnice a obecní hospoda těsně před zbořením

Tzv. „Budvarka“ nahradila zbořenou Obecní hospodu. Vlevo plechová čekárna, která měla stínit plastiku Panny Marie

Plán hostince z roku 1934

Stropy v hostinci byly klenuté
​​​​​​​(SOkA UH, fond OU, č.804, karton 1891)

Dům č. 1. rok 2013

Dům č. 49, 50 a hostinec č. 1. Kolem roku 1958​​​​​​​

Ze staré Obecní hospody zůstala jen ledovna, která se nachází pod plochou náměstí. Rozměry ledovny jsou 10,6 x 5,2 m. Původní větší rozměry byly zabetonováním podlahy sníženy o jeden metr.

Detail zdi ledovny staré Obecní hospody.

Pokud jsme vstupovali do Města z Předměstí byl dům č. 37/51,  prvním domem za Městskou branou vpravo. Kovář Martin Maršálek byl roku 1735 městským purkmistrem. Přes 150 let patřil dům kovářskému rodu Maršálků. Lze napočítat nejméně 20 kovářů Maršálků ve Městě i na Předměstí. Kovárna patřila k tomuto domu, posledním kovářem zde působícím byl v roce 1928 Josef Kosmík. V roce 1939 byl dům zbořen, a nový dům rozšířil silnici o téměř 5 metrů.


Na obrázku nahoře druhý dům zleva č. 37/51

Pohled na průčelí domu č. 51 z roku 1935 (šířka domu 14,30 m). Roku 1939 byl dům z iniciativy Okresního úřadu zbořen a postaven znovu z důvodu rozšíření silnice (o 4,9 m).

V domě 37/51 bydlela nejvýznamnější kovářská rodina ve Veselí, rodina Maršálkova. Dům se nacházel hned za Městskou branou vpravo, a měl nejširší vrata ve městě. Nejstarším Maršálkem byl Martin, který byl nejen kovářským mistrem, ale také purkmistrem. Na tomto domě rodina Maršálkova působila celých 150 roků. Maršálci kováři byli ve Městě i na Předměstí. František Maršálek měl kovárnu v Zarazicích, Antonín, Josef a Bartoloměj Maršálek působili zase v Milokošti. Poslední kovář Maršálek byl Václav, který žil v Chaloupkách a vyučil se řemeslu u svého otce Matouše Maršálka.

Kovář Václav Maršálek (*1882)

V domě č. 37/51 bydlela také Josefa Kratochvílová (*1878). Stavitel Josef Ratislav (sedí zprava), bydlel u Josefíny Kratochvílové (zleva s harmonikou).

Na snímku z roku 1920 vidíme uprostřed dva domy č. 51 a č. 52. Zleva stojí obchod Ziemlicha. Mezi domem č. 52 a domem Ziemlicha byla vzdálenost 7 m. Zde stála městská brána

​​​​​​​V pozadí dům č. 51 a Vorálkova cukrárna č. 52 (před rokem 1939

Nákres zobrazuje stav zástavby v místě „staré městské brány“ v březnu 1939. Oranžovou barvou je zachycen původní půdorys domů č. 51 a č. 52, z něhož je patrné značné zúžení v místě brány, stejně jako v uličce Kožešnické. V pravé části nákresu je naznačen starý most, který také nebyl široký.

Situace je vytažena z výkresové dokumentace, ze stavby dvou novostaveb, č. 51, Josefa Kratochvílová *1878, a č. 52, Petr Vorálek *1899, cukrářský obchod. Iniciativa vzešla od zástupce Okresního úřadu v Uh. Hradišti - stavby okresní silnice.  

Rožní dům č. 52

Dům č. 52 zachycený při stavbě nového betonového mostu 24.2.1921

Manželé Vorálkovi s dcerou Jiřinou a synem Stanislavem v roce 1944

V nájmu u Vorálků bydlela roku 1935 rodina novináře Cyrila Zubalíka.

Cyril Zubalík *1905 +1935, malý Antonín Zubalík *1931, babička Alžběta Zubalíková roz. Helísková,

Rostislav Zubalík *1929, Helena Zubalíková roz. Jakšíková

Cyril Zubalík, novinář, majitel tiskárny ve Veselí nad Moravou, tragicky zahynul pádem pod vlak.

Dva spolupracovníci z veselské tiskárny na Antoníčku. Zleva Cyril Zubalík s manželkou Helenou a syny Rostislavem a Antonínem. Zprava Antonín Ticháček s manželkou Aloisií a synem Antonínem (*1931)

Další informace získáte v knize