Náměstí - Zámecká 2. část

Domy č. 5/9, 6/10 a 7/11

Dům vlevo č. 6/10

První dům zprava č. 6/10 (rok 2008)

Pochod spolku vojenských vysloužilců, v pozadí strojnická a mechanická dílna bratři Richtrů, dům č. 6/10 (foto Arnold Růžička, mladší, hraběcí zahradník)

Rodina Richtrova přichází do Veselí nad Moravou roku 1900 z obce Kladky, okr. Třebíč, kde Václav Richter vlastnil hostinec. Nejdříve zde působí jeho dcera Marie, provdaná Valná, která obchodovala s umělými květinami. Později zde provozují zámečnickou dílnu její bratři Metoděj a František Richterové. Metoděj Richter se v roce 1921 stěhuje z náměstí č. 10, na třídu Masarykovu č. 158 (tento dům je dnes zbořen, stál naproti ulice Sudomírky). V roce 1924 František Richter s manželkou Miladou kupují na náměstí rozsáhlý dům, dnešní Městské muzeum, v němž zřizuje zámečnickou dílnu. V roce 1919 firma nabízela: Původní americké žací stroje travné a obilné se samovazači, pohrabovačky, mlátící složení parní a benzínové, původní americké benzinové motory, šrotovníky, bicykle a šicí stroje všech soustav s úplnou zárukou, opravy všech strojů rychle a levně.

Rodina mistra kartáčníka Václava Salzera a jeho manželky Anny, roz. Riedlové, bydlela v domě č. 6

Uprostřed dům č. 6/10 v dubnu 1945

Zajímavý pohled z věže kostela. Od studny vedl járek až k silnici. Druhý dům zleva č. 7/11, třetí zleva č. 8/12. V domě č. 8/12 byla roku 1886 četnická stanice.

Vlevo dům č. 11 po roce 1955

Dvůr domu č. 7 na akvarelu mistra Ludvíka Ehrenhafta z roku 1930

Zleva dům č. 7/11 a č. 8/12 roku 1936 na oleji Ludvíka Ehrenhafta

Poničené domy č. 12 a 11  z dubna 1945. Oba domy byly zbourány (pohled od elektrárny).

Situace mezi domem č. 11 a vodní elektrárnou v roce 2010

V roce 1912 dům č. 8/12, patřil Františce Vodicové, dceři hospodského Přikryla, manželce četníka Antonína Vodice (*1863 +1937)

Slečna Emilie Jeráčková, osobní švadlena hraběnky Chorinské,
​​​​​​​bydlela v domě č. 8

Portrét slečny Jeráčkové

Redukce domů na náměstí v průběhu 20. století (zbořené domy jsou označeny zeleně)

Další informace získáte v knize