Náměstí - Západní strana 2. část

Josef Smištík (*1890), Sv. Louis, USA

Vilém Smištík (*1892 +1980), žil ve Veselí na Rybníčku

Františka Smištíková (sestra Jana Smištíka)

Zřejmě ve Vídni se potkala Františka Smištíková (*1849 +1929), s penzionovaným důstojníkem Vincencem Quolfingerem (*1839), který pocházel ze starého šlechtického rodu ze Steinbergu (trhové město v Burgenlandu v Rakousku, ležící na maďarské hranici). Vincenc Quolfinger byl vášnivým karbaníkem a prohrál v kartách značné jmění. Jeho rodina odmítala za něho dluhy platit a tak veřejně jej prohlásila jako marnotratného!

Kdy si Františka Smištíková vzala Quolfingera za manžela nevíme. Ve Veselí na náměstí v domě u splavu se manželé objevují roku 1910, kdy měl Quolfinger 71 let. Nevíme ani kdy přesně zemřel, ale roku 1921 již sčítací operáty uvádí Františku Quolfingerovou jako vdovu.

Quolfinger měl dva syny, Jindřicha, který žil na neznámém místě a Vincence (*20.5.1862 +25.2.1929), který roku 1921 bydlel se svou manželkou Emilií v domě u Smištíků na náměstí, ale roku 1929 zemřel v domě v Komenské ulici u varhaníka Bařiny.

Vincenc Quolfinger (*1839) s manželkou Františkou (*1849), roz. Smištíkovou a služkou

Františka Quolfingerová (*1849 +1929)

Plán domu Jana Smištíka z roku 1893, v domě vždy bydlelo více rodin (4-5),
​​​​​​​dům byl dlouhý
36,25 m.

Vysoká voda u splavu roku 1937, v pozadí zahradní domek u Smištíků

Zahradní domek u Smištíků patřil k domu č. 24/38

V levé části fotky je zachycena zadní část domu č. 24/38 v době, kdy se pod splavem koupaly husy.

Oranžově je zvýrazněn dům Jana Smištíka (plán z roku 1893, SOkA UH, fond OU UH, č. 547, kart. 640, č.j.15852)

Dům Marie Smištíkové (zvýrazněn oranžově) na plánu z roku 1949. Žlutě je označen dřevěný altán.

Stav v roce 1997, foto Dr. Helena Rajecká, (vpravo část domu č. 25/39)

Snímek z 12.3.1982, aneb co zbylo z domu č. 38 u splavu (vpravo kousek domu č. 25/39)

Dům č. 25/39 při pohledu od splavu.

Žlutá šipka označuje dům č. 25/39, Karla Nárožníka, červená šipka jeho bednářskou dílnu

Tento domek schovaný v rohu náměstí, je nejmenším na náměstí.

Zleva domek č. 25/39 dne 12.3.1982. Uprostřed vidíme necitlivou přestavbu Městského muzea

Ulička ke splavu v roce 1984 (foto Radek Bass). Zleva dům č. 39 a roh domu č. 40. vpravo dům č. 37

Sklep domku č. 39

Nejstarší částí domu bývají sklepní prostory

Další informace získáte v knize