NISNER

V 19. století byla nejdůležitější kolářskou rodinou v našem městě rodina Nisnerova. Pokud nahlédneme do rodokmene napočítáme 7 Nisnerů provozujících řemeslo kolářské. Kolářský mistr Josef Nisner (*1768 +1847), přišel do Veselí jako voják. Zde se seznámil se svou budoucí ženou Antonií Timlovou (*1767 +1805), a po uzavření sňatku se ve Veselí trvale usadil v domě č. 187 (dnes č. 182). Rod Timlů byl ve Veselí znám jako rodina kovářská. Podle matričního záznamu se manželům Nisnerovým narodila roku 1801 dcera Anna. Bohužel po narození 3 dcery manželka Antonie roku 1805 umírá a Josef Nisner si bere druhou manželku Mariánu, dceru Matouše Strébla, veselského truhláře. S Mariánou měl Josef dva syny: Josefa a Ignáce, z níchž prvý za 5 týdnů po narození zemřel na psotník. Manželství s Marií trvalo zase krátce, za osm měsíců po narození druhého dítěte Marie umírá.

V lednu 1809 se Josef žení potřetí, jeho manželkou se stává Alžběta (*1787 +1842), dcera obuvníka a měšťana Josefa Kratochvíla z Rybníčku č. 64. V době sňatku bylo nevěstě 22 a ženichovi 40 let. Manželství trvalo 33 let, Josef měl s Alžbětou 10 dětí (3 zemřely v útlém věku).

Josef Nisner se při všech starostech o početnou rodinu (celkem 15 dětí, 5 zemřelo malých), se dožil vysokého věku 79 let. Zemřel v prosinci 1847 na ochrnutí plic. Dům ve kterém pracoval a žil se nacházel na Předměstí Veselí, kousek od hostince Lapač. Byl to rožní přízemní domek, nízké stavení postavené ze sušených cihel, s malým dvorkem.

Kolářem se u otce vyučil jeho syn Jakub, který také sídlil v rodném domě. Jakubův syn František byl také kolářem, ale působil již v Chaloupkách č. 291 a později na Zbrodku.

​​​​​​​

Manželé František a Antonie Nisnerovi před domkem na Zbrodku. František Nisner (*1849), byl kolářem. Kolářským mistrem byl též jeho otec i děda (Jakub Nisner *1821, Josef Nisner *1768)

Zakladatel rodu Josef Nisner zplodil s třemi manželkami celkem 15 potomků, mimo jiných také syna Jakuba Nisnera, mistra koláře, který měl se svojí manželkou Barborou Šperlíkovou 9 dětí. Poslední Nisneři koláři byli dva. Syn Františka Nisnera, Jan (*1881), ten odjel do Ameriky, a stejně starý Tomáš Nizner (syn Tomáše), provozoval kolářské řemeslo ve Vnorovách. Posledním Nisnerem kolářem ve Veselí byl František (*1849 +1942). ​​​​​​​

Sedící zprava Marie Nisnerová, její manžel František, strojník na čerpadle, jeho otec mistr kolář, František Nisner, Terezie Žlebská drží Staňu Janečka. Zprava stojí Ladislav Nisner, jeho žena Marie, Gabriela Křenková, svobodná učitelka školky, Anna Žlebská (roz. Nisnerová) s manželem Stanislavem Žlebským, Arnoštka Žlebská, Karel Žlebský a Tereza Žlebská. Zcela vpředu uprostřed Ivo Nisner (*1934)

Svatební fotografie strojníka Františka Nisnera a Marie Křenkové roku 1903

František Nisner (*1874 +1953) a manželka Marie (roz. Křenková *1873 +1954)

Tentýž manželský pár v pozdějším věku

František Nisner obsluhoval čerpadlo zásobující vodou parní lokomotivy (dnes restaurace Astoria)

Ladislav Nisner (*1906)    ​​​​​​​

František Nisner (*1908 +1932)

Ladislav Nisner se sestrou Annou (*1904, provdanou Žlebskou). Vlevo rok 1926

Zprava Anna Nisnerová v představení z 27.5.1928, foto Lída Šímová

Děvčata Sokola cvičila ve školní tělocvičně (bývalý klášter). V kolektivu také Anna Nisnerová, rok 1924

Anna Nisnerová (*1904)

Anna Žlebská (roz. Nisnerová s manželem Stanislavem a dcerou Marií, později Uhrovou

Ladislav Nisner si vzal za manželku Marii Řezníčkovou z Kroměříže.

Marie Nisnerová se synem Ivem

Marie se švagrovou Annou Žlebskou

Ladislav Nisner se vyučil v dílně na Salajce a začínal na chorinského úzkokolejce.

Strojvedoucí Ladislav Nisner byl také aktivním Sokolem a včelařem

Ladislav Nisner nafotil řadu zajímavých fotek

Před kostelem, 1931                  ​​​​​​​

Kolně, foto Ladislav Nisner

Depo, foto Ladislav Nisner

Zabijačka u Nisnerů

František Nisner byl také včelař

Marie Nisnerová byla oblíbená učitelka. Vedle také skautský oddíl a pracovala též ve včelařském spolku

V popředí uprostřed Ladislav Nisner mezi kamarády na splavu

Vpravo sedí Marie Nisnerová

Ladislav Nisner s manželkou a syny Petrem a Ivošem

Druhý zprava Ladislav Nisner