OBECNÍ VÁHA

Tuto hezkou vozovou váhu jsem si vypůjčil z webových stránek Nostalgického Hodonína.

Rozvoj cukrovarnictví v druhé polovině 19. století přiměl obce k pořízení vozových vah. O první vozové váze rozhodl obecní výbor Předměstí Veselí roku 1880. Ta první váha stála na křížení Hlavní silnice s ulicí do Chaloupek. Na tomto místě měla hostinec Gisela Schönová a kousek přes silnici stála předměstská radnice. Dnes se na tomto místě nachází parkoviště před LÍDLEM. ​​​​​​​

Vlevo v pozadí dům Giseli Schönové a před ním je vidět štít a střecha mostní váhy, která zde stála v místě kde se nacházela odbočka do Chaloupek. Po zrušení této váhy byla v domku trafika pani Matuškové, která prodávala také noviny. Moravskou orlici za 20 h. a Moravské noviny, nebo České slovo za 30 h. (zdroj Cyril Lovecký, paní Fojtíková)

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO VÝBORU (SOkA Hodonín, fond AO-PV, č. 11, č. 15)

​​​​​​​5. 9. 1880      By váha vozní postavena byla k odvážení řepy a plodin polních.

19. 9. 1886.   Obecní výbor usnesl se, že každý který na obecní váze odvážit chce jest zavázan za každý metrák řepy 1 kr. a za každý kus dobytka 10 kr. jak taky za jednu fůru slámy a sena též 10 kr. Poplatek musí každý hned na váze zaplatit.

7. 5. 1897      U domu Giseli Schönové č. 489, je mostní váha obecní. Tato má strach, že nový její  dům, bude vozy točícími se poškozen.

20.2.1898      Mostní váha ponechána p. Janu Šlezingrovi za 31 zl. na rok 1898 s tím podotknutím, že vážné pro obec, bez zaplaty převezme.

24. 6. 1913    Ohledně postavení mostní váhy, tato má být postavena na tržišti rovno Dvorem mezi tímto a stodolů Kohnovů.

15. 7. 1913.   Uzavřít smlouvu s p. stavitelem Jindřichem Janíkem, kterému se stavba váhy zadává za obnos 2000 K.

10. 10. 1913  Cejchování nové váhy.

1. 1. 1914.     Poplatky z váhy do 20 metráků 10 hal. přes 20 metráků 20 hal. U cizích osob 20 hal. a 40 hal. Vážný má obdržet od každého povozu jak usneseno, do 20 metráků 3 hal. z vozu, přes 20 metráků váhy 6 haléřů.

15. 4. 1914    Váha se dobře osvědčuje.

V pořadí druhá předměstská váha stála u Dvora. Byla postavena roku 1913 Jindřichem Janíkem. Zleva Hasičská zbrojnice (dnes pošta), uprostřed vzadu Tašlův dům

V pozadí vlevo Kohnova stodola, uprostřed váha krátce před zbouráním

VÁŽNÍ VE VESELÍ NAD MORAVOU

Obecní tajemník a písař Jan Šlesingr (*1831 +1899, č. 484), byl prvním vážným. Mostní váha ponechána p. Šlezingrovi za 31 zl. na rok 1898 s tím podotknutím, že vážné pro obec, bez záplaty převezme. (SOkA Hodonín, AO-VP, č. 14)

František Koseček (*1866), nájemné za rok 1908 - 75 K.

František Holek, rok 1920, nájemné z váhy 500 K.

Jan Míček (*8.10.1901), vykonával vážného. Chaloupky č. 251/605, 1934. Dne 2.5.1934 dostal koncesi na hlídání kol. Obecní váha stála na tržišti kde se konaly dobytčí trhy a byla vhodným místem pro úschovu kol. (Jan Míček byl trvale nemocen)

Josef Antonín Šimčík (*3.11.1903 v Kunovicích), od roku 1936 vykonával vážného na obecní váze ve Veselí nad Moravou. Roční nájemné z váhy činilo 1000 Kč. Tržba činila sotva tuto částku (kterou musel do obecní pokladny odvést). Dne 5. ledna 1937 si zažádal o koncesi na hlídání kol při dobytčích trzích ve Veselí nad Moravou. Poplatek činil za jedno kolo pro jeden den 50 haléřů

Za jezdci váha která stála na dnešním náměstí Míru. V pozadí objekt hospodářského dvora

Váha  na Lánech, která sloužila pro vážení řepy. Nacházela se mezi domkem hlídače a Sokolovnou. V roce 1946 to byla první skautská klubovna.

Vozová váha stála až do roku 1963 na Ostrožské ulici v Milokošti (tmavý objekt zleva). ​​​​​​​

Pohled na váhu na Lánech z hřiště Sokolovny

Váha v Milokošti je vidět v pozadí zprava. Zleva Šišperova mlékárna.

V pozadí vozová váha v Zarazicích, která se nacházela v blízkosti školy

Později vedle obecních vah byly také váhy podnikové. Jedna taková stále slouží v Kovosteelu, Recycling (bývalé Uhelné sklady)