ODVEDENCI

V měsíci březnu až dubnu se konaly odvody na vojnu v Uh. Ostrohu v hospodě na Novém světě (21 letí rekruti). Měsíc před odvodem posílá Rakouská voj. správa předvolávací lístky. 14 dní před odvodem se scházejí rekruti a zpěv se rozléhá vesnicí. „Rekruti, rekruti proč se neženíte, přišla cedulička na vojnu mosíte, přišla cedulička od císařa pána, by sa naplnila tá brněnská brána.“ V den odvodu vyhrává brancům kapela a k odvodní komisi rekruty doprovází purkmistr. Někteří jsou odvedeni napoprvé, jiní jdou k odvodu dvakrát, třikrát. Před odvodní komisí se musí ze šatů vysléci a podle svolávacích lístků jsou jeden po druhém voláni. Každý vyvolaný řekne „zde“ nebo „hier“, doktor s poradcem každého prohlédne a řekne „tauglich“ nebo také „un tauglich“. Každý odvedený dostane od purkmistra 1 zlatku (2 koruny), za tu si koupí černý šátek a ten si dá pod krk. Tyto šátky nosili odvedenci až do roku 1890, kdy začali nosit voničky. Před polednem se všichni vrací, za kapelou jdou nejprve vojáci a za nimi ti co odvedeni nebyli. Když přichází do vsi hudba vesele vyhrává a všichni jsou zvědaví kolik je vojáků, kteří na zimu půjdou sloužit císaři pánu (B. Šišpera, Kronika).

Odvedenci ročník 1905, zprava sedí Antonín Konečný. Výzdobě klobouku dominovalo paví pero dlouhé až 80 cm

První zleva Tomáš Galuška (*1907), zprava Martin Horák č. 59

Uprostřed odvedenců sedí starosta František Pšurný (*1882). Tomáš Galuška (*1907), kovář č. 209, druhý zleva

Kovář Tomáš Galuška (*1907)

Petr Šišpera (*1909). Za povšimnutí stojí oblečení. Z kroje použil vyšívanou košili, kalhoty „porcelánky“, sukni a k tomu oblekl městský kabát

Martin Horák (*1907 +1949)

Matěj Šišpera (*1908) z č. 45, zahynul v Osvětimi 1941

Uprostřed Matěj Šišpera (*1908)

Zleva Antonín Trojek (*1910), zprava Konečný

Ludvík Luža (*1912) a Bohumil Váverka (*1914)

Druhý zprava sedí Ludvík Luža (*1912)

Odvedenci ročník 1914, vzadu zleva Bohumil Váverka (*23.10.1914), Stanislav Šmíd, Cyril (nebo František) Joch, František Uhlík. Sedí Antonín Galuška, s harmonikou Balcárek a Josef Zubatý

První zleva sedí Gabriel Přikryl, první zprava sedí Bartoloměj Šišpera (*1915). Druhý zprava stojí Jan Horák.

Josef Zubatý (*1914)

Bartoloměj Šišpera (*1915)

Odvedenci ročník 1919 (foceno 1945). Vzadu zleva Jan Zajíček č. 43, Zdeněk Kozumplík č. 85, František Konečný č. 2, Jaroslav Zajíček č. 54 (*1918) sedí Šudřich a Jan Trojek ​​​​​​​s harmonikou

Odvedenci různých ročníků z roku 1945

Odvod 1945. Vzadu zleva Mirek Juhál, Alois Čápek, Jan Joch a Laďa Turčínek. Sedí Rybka zvaný „Dadyš“, Glóza ze Sekul, Josef Pšurný (*1921), Antonín Váverka, Jaroš Trojek

Odvedenci ročník 1925. Zleva sedí s harmonikou Vašek Valný (*1926),  Ludvík Turčínek, čs. zahraniční voják Petr Šišpera (*1900), František Horký a František Kozumplík. Stojí zleva Josef Fuks, František Šišpera, Josef Horký, Josef Čápek, Dr. prof. Josef Horký, Antonín Opravil.

Zleva Jiří Joch, zprava Václav Kočiš, odvedenci ročník 1927

Josef Weis (*1930)

Zleva stojí Stanislav Finfera, Josef Horák, Antonín Lorenc a Antonín Trojek. Sedící zleva Josef Opravil, Jan Čápek a Josef Botek. Všichni ročník 1934, Ant. Trojek *1935. V roce 2016 již žil pouze Antonín Lorenc.

Odvedenci ročníku 1948. Na koni sedí Jan Zajíček, zprava stojí Jan Zubatý


Vladimír Groš  ​​​​​​​