OPRAVIL

Rodina Opravilova přišla do Veselí nad Moravou v polovině 19. století, když si domkář z Olšovce, František Opravil, vzal za manželku veselanku Antonii Váverkovou. Františkův syn Jan měl, tak jak jeho otec, dvě manželky. Tu druhou, Františku Sukupovou, si vzal po úmrtí Kristýny Kozumplíkové, se kterou měl syna Františka. Františka Opravilová potom přivedla na svět pět synů a dvě dcery. Jan Opravil, který pracoval jako zedník a sluha u hraběte Chorinského, rád nechával svou rodinu fotografovat. Proto máme k dispozici velmi zajímavou kolekci rodinných fotek.

Rybáře č. 68, rodina Opravilova v roce 1902. Vpravo u okna stojí Jan Opravil (*1858), před ním sedí jeho manželka Františka, držící narozeného syna Tomáše. Vedle ní vidíme její matku Alžběta Sukupová. Jan Opravil měl s první manželkou Kristýnou syna Františka (který stojí před levým oknem). Když mu první žena zemřela, vzal si Františku Sukupovou, s níž měl pět synů a dvě dcery. ​​​​​​​

Stojící vzadu zleva, Tomáš, Jaroslav, Jan, Antonín. Vpředu zprava Františka, otec Jan Opravil, Marie, matka Františka Opravilová roz. Sukupová

V popředí zleva dcera Františka (*1907), otec s matkou a dcera Marie (*1904). Vzadu zleva Jaroslav  a uprostřed Jan. Rodina Opravilova působila nejdřív v uličce Rozmarýnové, později v Rybářích. Tři synové se oženili do Milokoště.

Stojící Jan, Jaroslav, Tomáš, František, Antonín, sedí matka Františka a otec Jan. Fotka ze svatby Jana Opravila a Marie Formánkové roku 1921

 Zleva stojí Tomáš Opravil (*1902), Antonín (*1897), Františka (*1907, provd. Hostýnková), Jaroslav (*1900), Marie (*1904),  Jan (*1892). Sedící zleva František Opravil (*1881), Františka Opravilová (*1869, roz. Sukupová), Jan Opravil (*1858), Josef (*1895). Ti dva synové kteří sedí, František a Josef, odjeli za prací do Ameriky. František se vrátil a žil v Milokošti, Josef zůstal v USA

František Opravil (*1881) a jeho manželka Alžběta (Prchlá) s dcerami Marií (*1911) a Ludmilou (*1910)

Pravá část předchozí fotky ve zvětšeném detailu odhalí zvědavé sousedy

Ludmilu Opravilovou si vzal kovář Tomáš Galuška

Růžena Opravilová se provdala za Josefa Matůša

Pyramidální uspořádání svatebčanů na svatbě kováře Galušky a Ludmile Opravilové. Zprava stojí starosta Milokoště Pšurný, druhý zleva stojí strojvůdce Jan Opravil

František Opravil odjel do Ameriky, kde si vydělal peníze za které po návratu postavil v Milokošti dům č. 178. V roce 2008 byl tento dům zbourán


Strojvůdce Jan Opravil (*1892) se oženil s Marií Formánkovou. Narodila se jim dcera Miloslava (*1924, provdaná Sedláčková)

Nahoře na mašině Jan Opravil

Jan Opravil se narodil roku 1892, a z dětí z druhého manželství jeho otce Jana, byl nejstarší. Vyučil se zámečníkem ve Vídni a ve Veselí u bratrů Richtrů. Později pracoval na dráze jako strojvůdce. Krátce po svatbě postavil rohový dům na Masarykově ulici, na dohled od rodného domu jeho manželky Marie, dcery Jakuba Formánka.


Jan Opravil postavil rožní dům z Masarykovy k Hájku. Vzadu v pozadí vidíme dům Formánků, ve kterém se narodila Janova manželka Marie

Opravilovi před svým domem. Druhá zleva tetička z Ameriky. Dům byl zbořen 1985

.​​​​​​​Nahoře Františka Ratislavová, pod ní její sestra Marie Opravilová, jejich děti a Jan Opravil na vlastnoručně zhotovené houpačce

Miloslava Opravilová bruslí s Otou Caletkou (*1913 +1944, čs. zahraniční voják) na Viťáku. Caletkovi bydleli naproti Opravilů, také v rožním domě do Hájku

Zleva na tragači sedí Miloslava Opravilová (*1924) v klobouku Jaroslav Opravil. U stromu vzadu stojí Antonín Opravil (*1925)

Miloslava Opravilová se provdala za Františka Sedláčka. Na snímku s dcerou Milenou

Josef Opravil (*1895), si vzal Apolénu Všetulovou ze Břehů č. 115 a odjeli spolu do Ameriky

Antonín Opravil (*1897) a jeho manželka Františka Vincůrková z Milokoště ​​​​​​​

Potomci Antonína a Františky Opravilových: Marie Matušková (*1923), Antonín Opravil (*1925) a Jan Opravil(*1932)

Jaroslav Opravil si vzal Marii Čápkovou z Milokoště.

Marie Studénková (*1928, dcera Jaroslava Opravila)

V popředí František Opravil (*1930 +2018), syn Jaroslava Opravila