OREL

Sdružení katolické venkovské omladiny si vzalo za cíl vzdělání mládeže v náboženském duchu. Spolek Omladina vznikl roku 1910 a jeho předsedou byl rolník Jan Kolařík. Krátce po založení měla Omladina 70 chlapců a 78 děvčat. Těmto mladým lidem se věnoval především páter Bohumil Navrátil. A právě z řad Omladiny roku 1920 vykrystalizovala jednota čs. Orla ve Veselí nad Moravou, která krátce po vzniku měla 300 členů a vlastní pozemek, kousek od restaurace Lapač, kde se každou neděli hrálo fotbalové utkání. Ti první fotbalisté, Franta Korvas, Ota Hložek, Vláďa Kozumplík a „Pepíček“ Kozumplík si potřebovali vydělat peníze na zakoupení dresů. Vyřešili to tím, že začali hrát pro malé děti loutkové divadlo, nejdříve na Lapači, později na Záložně. Tělovýchovná jednota Orel se chystala na svém pozemku vystavět vlastní tělocvičnu, ale k tomuto záměru již nedošlo vzhledem k okupaci Československa. Činnost Orla byla zastavena a majetek byl zabaven. Po roce 1945 usiloval Orel o výstavbu tělocvičny ve farní zahradě, ale nakonec bylo toto místo přeměněno v garáže ČSAD.

​​​​​​​

Páter Bohumil Navrátil      ​​​​​​​

„Pepíček“ Kozumplík              ​​​​​​​

Oto Hložek


Jedna ze starších fotek veselských Orlů.

Cvičení na Orlovni

Cvičení na Orlovni. Foto ze sbírky Františka Fukse.

Členky veselského Orla

Veselští Orli


Slavnostní pochod Orlů (před rokem 1928).

První zprava dole Bětka Glozová, třetí zprava v prostřední řadě - tedy nad onou Bětkou Glozovou - je Marie Juncová, za svobodna Kovaříková.

Cvičení Orlů v zámeckém parku. 12. srpna 1928 zde cvičilo 94 žáků, 108 žaček, 24 dorostenců, 70 dorostenek, 51 žen a 33 mužů. Muziku řídil kapelník Karel Krupička. Slavnost obohatili cvičenci z Uh. Ostrohu, Milokoště, Bzence a Ostrožské Nové Vsi.

Třicet tři mužů cvičilo u orchestry v parku.

Slovácké noviny, 1928

Pochod Orlů (po roce 1935)

Orelský prapor

Jan Kolařík (*1891 +1960), starosta Orla v roce 1945

Náčelník Orla Josef Krejčí                                  

Jan Sedláček (*1885), starosta Orla 1947

Veselský Orel se podílel také na organizování dožínek. Zde záběr z roku 1947, muž v zástěře je varhaník a hudební pedagog Karel Bařina, který se výrazně podílel na kulturním životě ve Veselí. ​​​​​​​

Dožínky na Orlovni

Hody na Orlovni, 1940, mluví František Šišpera     ​​​​​​​

Marie Šišperová a vzadu varhaník Josef Havlíček

Děkan Dominik Vicenec, velmi oblíbený duchovní správce farnosti. Po roce 1945 usiloval o výstavbu vlastní tělocvičny ve farní zahradě. Byl zajištěn již také stavební materiál pro výstavbu Orlovny. Po roce 1948 se tento záměr nepodařilo naplnit, místo tělocvičny zabraly garáže opravny ČSAD.

Vánoční představení mladých Orlů „Nesem Vám noviny“ z roku 1942, Záložna

Vánoční představení Orlů na Záložně

Kopaná na Orlovni

Na první dresy si fotbalisté vydělali loutkovým divadlem na Lapači.

Sportovní odbor Orla

​​​​​​​a jeho hvězdy

Jindřich Kratochvíl (*1912), fotbalista SOO                       ​​​​​​​

Josef Kozumplík zvaný „Cumpl“ (*1919)

Fotbalisté na Orlovni. Třetí zleva pomezní Niky Ehrenhaft s praporkem.

Po sportovních utkáních a dožínkách se na Orlovni odehrávala především cirkusová představení a politické akce, zejména 1. máje.

V roce 1956 byla Orlovna ještě oplocená

Hoši od Lapače u Orlovny v roce 1964

Prodejna potravin na Orlovni

Nová budova Orlovny byla otevřena 13. 6. 2020