OREL

Orel v Milokošti byl založen roku 1919 Antonínem Horákem a Cyrilem Pšurným (na fotce)

Lásku k tělovýchově a sportu vštípil hostinský Cyril Pšurný také svému synovi Antonínovi. Ten byl v jednom atletickém týmu také s legendárním Emilem Zátopkem

Jednota Orla v Milokošti roku 1928. Třetí zprava sedí „Frantina“ Pšurný, starosta obce, první zleva sedí František Požárek za starostou vpravo stojí Marie Pšurná (*1910), druhá zprava stojí Růžena Valná (*1911) č. 149, provdaná Tomečková

​​​​​​​Uprostřed vzadu vedoucí Matěj Šišpera z č. 45 a Marie Požárková (*1907) z č. 117. Uprostřed v popředí Jan Joch (*1918), holič zvaný „Janíček“

​​​​​​​

Svěcení orelského praporu 1931. Kroj měl barvu krásně jasně modrou a bílou.

Orelský prapor byl schovaný u Josefa Pšurného č. 19. František Fuks jej odvezl do Orelského muzea v Praze

Svěcení orelského praporu 31. 5. 1931, vpravo Matěj Šišpera

Orel Matěj Šišpera byl pro odbojovou činnost umučen roku 1941 v Osvětimi

Orlem byl také Bohumil Váverka, který působil jako čs. zahraniční voják u RAF v Anglii. Zahynul při letecké havárii roku 1945

Milokoští Orli na Orlovně ve Veselí nad Moravou. Dole uprostřed vpravo Franta Fuks.


Orli z Milokoště u Chaloupek ve Veselí nad Moravou, 3 zprava F. Fuks

​​​​​​​ Na tomto snímku jsou Orli z Milokoště na hřišti Orlovny ve Veselí nad Moravou

​​​​​​​

Roku 1920 uspořádala místní jednota čs. Orla v Milokošti své první veřejné vystoupení. Veřejné cvičení bylo za humny v zahradě Antonína Kovaříka č. 12. a Jaroslava Opravila č. 11. Velký průvod cvičenců, doplněný i z okolních jednot, vyšel s hudbou od domu Jana Galáře č. 40. ze Sekul. Účast cvičenců místních i přespolních byla dobrá, počasí přálo, návštěva diváků byla veliká. Diváci cvičící často odměňovali dlouhotrvajícím potleskem, hlavně při cvičení na bradlech a hrazdě. Večer na cvičišti a také v hostinci u Caletků č. 14.  proběhla taneční zábava. Toto první veřejné vystoupení cvičících se vydařilo kulturně i finančně (z Kroniky B. Šišpery).

Aktivní člen Orla v Milokošti, František Fuks

Ovšem úplně prvními Orli (vídeňskými) byli Jan Komínek, František Staša, Martin Sura a Metoděj Pšurný, které vidíme na této pohlednici z Vídně, kterou poslali svému katechetovi Františkovi Kvapilovi. Bylo to ještě před rozpadem Rakouska-Uherska. Ti hoši z Milokoště byli ve Vídni v učení 


Vladimír Groš  ​​​​​​​