POČÁTKY HUDEBNÍHO ŠKOLSTVÍ VE VESELÍ NAD MORAVOU

Začátek hudebního školství v našem městě je spjat s varhaníkem Karlem Bařinou. Ten od roku 1913 provozoval soukromou hudební školu. Tato škola byla první svého druhu v celém uherskohradišťském okrese. Její činnost byla přerušena v prosinci roku 1915, kdy byl Bařina povolán k vojsku do Bosny. Jeho hudební škola opět pokračovala od srpna  roku 1918 až do roku 1937, kdy Karel Bařina pro vysoký věk ukončil činnost. ​​​​​​​

Karel Bařina (*27.8.1872 +1967)

Stanovy soukromé školy Karla Bařiny byly vypracovány roku 1911, schváleny 1912

První hudební školu založil Karel Bařina roku 1913. Škola tenkrát sídlila v budově dnešního muzea

První žáci hudební školy Karla Bařiny roku 1913. První řada zleva Žofie Grünhutová, Marie Valná, Antonie Vodicová, Leo Huserl, Anna Valná, Žofie Strakošová, Otakar Novák, Jarmila Uhlířová, Františka Strakošová, Rosalie Všetulová a Olga Grünhutová. Druhá řada Hugo Grünhut, Emanuel Kozáček, František Veselý, Jan Domorád, Max Büchler, Ladislav Smékal, Antonín Novák, Josef Šmíd a František Rubeš. Vzadu Hubert Bušek, Jaroslav Malota, Antonín Pivečka, Gustav Blažek, Ferdinand Veber, Antonín Janík, Josef Hanák, Karel Poula, Václav Uhlíř a Alois Hanák.

Bařinova hudební škola po I. světové válce (1922)

Pozvánka na žákovskou produkci z roku 1922

Hudební škola Karla Bařiny 1928. Obraz "Na jezeře" darovaly žákyně svému učiteli

Poslední žáci Karla Bařiny z roku 1937. První řada zleva Danuše Chloupková, Vlasta Kosečková, Božena Cimrmanová, Jiřina Trachtulcová, Marie Škamralová, Marie Jakubíčková a Marie Valná. Druhá řada Jarmila Kozumplíková, Marie Holková, Milada Opravilová, Matušková, Kuchařová a Marie Šišperová. Vzadu Josef Jakubíček, Jan Klimovič, Josef Šišpera, Josef Sajda, Miroslav Veselý, Lumír Kuchař, Jan Kauf, František Klimovič a Vojtěch Trachtulec.

V roce 1934 byla Pěveckým a hudebním spolkem otevřena veřejná Hudební škola. V této škole bylo 64 žáků rozdělených do klavírní a houslové třídy. Hru na klavír vyučovala Vlasta Pohlová. V roce 1945 tuto veřejnou Hudební školu převzalo město Veselí nad Moravou.

Absolventka pražské konzervatoře Vlasta Pohlová (*1889), vyučovala hře na klavír

V roce 1951 sídlila Hudební škola v prostorách hospodářského dvora. Žákyně s paní učitelkou Vlastou Pohlovou (uprostřed) v bráně do Dvora, v pozadí budova Hudební školy.

Kancelářská budova ve Dvoře byla postavena stavitelem Jindřichem Janíkem roku 1908

Budova kanceláří velkostatku nesla ve štítu znak rodu Chorinských. První zleva Arnošt Klimeček, kancelářský sluha u správce Antonína Tlučhoře. Později byly kanceláře přeměněny na Hudební školu. Celá budova byla zbořena před výstavbou Kulturního domu. Hudební škola se přestěhovala do I. poschodí  bývalého hotelu Janík

Oficielní název v září roku 1950 zněl: Městský hudební ústav. Toto množství žáků učilo sedm pedagogů

V roce 1953 byla škola označena jako Hudební škola. Zbořena byla před stavbou Kulturního domu

Pedagogové Hudební školy v roce 1953. Zleva sedí Vlasta Pohlová a za ní stojí Bartoloměj Všetula. Ředitelem školy byl v letech 1951-1969 Václav Plšek

Vlasta Pohlová s Petrem Šmeralem a Zdenou Kuryviálovou

Za pianem Tonička Černá a Josef Černý


V r. 1964 byla LŠU umístěna do budovy restaurace U Janíků. V těchto nevyhovujících prostorách se vyučovalo 21 let.Po Václavu Plškovi vykonával funkci ředitele v letech 1969-1983 pan Mgr.Milan Všetula. Z důvodu havarijního stavu budovy se muselo vyučovat v r. 1985-86 v propůjčených třídách místních ZŠ, ve Zvláštní škole a v Domě dětí. Ve školním roce 1986-87 započala výuka v rekonstruované budově ve Stolářské ulici č. 2.

V letech 1983-90 vedla školu Mgr. Hana Urbánková a od roku 1990 do roku 2000 Mgr. Robert Polloczek. Zrekonstruovaná budova plemenářského podniku rovněž nevyhovovala požadavkům na kvalitní víceoborovou výuku. Vynikající podmínky pro činnost školy přinesla až nová budova ZUŠ, která během necelých dvou let vyrostla v centru našeho města. Vyučovat se začalo v září 2003. V současné době je ředitelem školy pan Aleš Smutný.