POVÝŠENÍ PŘEDMĚSTÍ VESELÍ 1913

Dekretem ze dne 26.5.1913 povýšilo C.k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti obec Předměstí Veselí na městys. Tím byla dovršena emancipace Předměstí ve vztahu k Městu Veselí. Na dny 16. a 17. srpna byly naplánovány velkolepé oslavy tohoto povýšení. K této příležitosti byla vydána publikace Městys Předměstí Veselí, seznamující čtenáře s historií i s aktuální situací ve Veselí nad Moravou. Knihu doplňuje několik fotografií z roku 1913.


Fotografie obecního výboru Předměstí Veselí 1913 z publikace Městys Předměstí Veselí.

​​​​​​​

Takto zvaly do Veselí na oslavy Slovácké noviny 14. srpna 1913

​​​​​​​

O průběhu oslav se dočteme v Zájmech Slovače z 27. srpna toto: „ Počátek byl velmi slibný, ač zachmuřená obloha nevěstila nic dobrého. V sobotu ráno probudila se naše obec v hávu slavnostním. Prapory vlály téměř se všech domů i s vysokých stožárů v ulicích; na význačných místech klenuly se do výše vkusné brány a lidu bylo všude plno. Od všech vlaků hrnulo se mnoho hostů; slavnostní nálada uchvátila kde koho. Odpoledne přiklusalo banderium ze Znorov, Lideřovic, Zarazic a Písku a spojilo se s našim. Společně pak za velení pana hraběte B. Chorinského, jemuž slovácký kroj velmi slušel, odklusali k nádraží, aby v průvodu uvedli ku slavnostní bráně vysoké hodnostáře a šlechtu. Mám rád naše šohaje na koních! Jejich junáckost, odvaha, lehké držení těla i kroj na koni ještě více vyniknou. A jak hravě ovládají koně sebe bujnějšího! Jak nádherný byl to pohled, když v bezvadném šiku v počtu 130 jinochů a mužů čekali u nádraží na vlak. Koně stály téměř nehybně a jen vzduchem vlály praporce a kosírky. V tom objevil se vlak, v jehož oknech byla hlava na hlavě. Junácká postava p. hraběte zvedla se ve třmenech a již zaléhá bouřlivý pozdrav banderia. V okamžiku přišli hosté a sedali do připravených kočárů.                                          

            Smutně přesmutně započal druhý den naší slavnosti. Obloha zatažená a z oblak se řinuly spousty vod. Moře praporů, jež včera vesele poletovalo vzduchem, leželo dnes v blátě, proměněno v cáry, které rval vítr, roznášel po střechách, vplétal mezi dráty, takže i elektrické vedení bylo přerušeno, stožáry polámány, několik stromků přelomeno.“

            To jsou rozhodně zajímavé informace o průběhu slavnosti, která byla bohužel v druhé části narušena prudkým deštěm. Až doposud nebyla k dispozici k této mimořádné události žádná fotografie. Nyní se objevila velmi zajímavá pohlednice, která je navíc naprosto přesně datována a dokonce stručně popisuje zobrazenou událost.

16. srpna 1913, slavnost povýšení Veselského Předměstí na městys. (Archiv Petra Maňáka)

​​​​​​​


Pohlednice zaslaná z Veselí nad Moravou dne 1. září 1913 ve 3 hodiny odpoledne inženýrem c.k. státních drah Josefem Suchým: Předrahá Liduško a Pepíčku! Zprávu dosud jsem od Tebe neobdržel a myslím, že k večeru příjde ještě lístek. Dnes jest velké horko. Na druhé straně jest průvod v čele hrabě na koni. Včera jsem byl skorem celé odpoledne a večer doma jen lístek jsem odnesl na dráhu. V parku bylo hlučno až do 2 hod. v noci. Insp. mně jal hledat odpoledne, neb si opět vypůjčili lampy a ty jim hořet nechtěly. Jelikož byl dům zamknut tak se Klauda obrátil a řek, že nejsem doma. Jak se daří Pepíčkovi co dělá, je hodný? Mám dnes hodně práce tak budu končit. Piš mi brzy. Srdečně Tě zdraví líbá a objímá Tvůj mužíček Jožka. Pepíčkovi moc pusiček. Pozdravuj všechny! 1.9.1913       3 hod. odp.

​​​​​​​Pan Josef Suchý nám sděluje, že na pohlednici jede hrabě Chorinský v čele průvodu. To bylo v sobotu 16.8. Nedělní program byl pro silný déšť redukován. Jak nás informují Slovácké noviny v č. 63, v neděli 31.8. 1913 se v zámeckém parku u malované chaloupky s doškovou střechou, na 400 m2 velkém dřevěném pódiu, uskutečnil program původně naplánovaný na 17. srpna, O této akci píše na pohlednici Josef Suchý, že: „V parku bylo hlučno až do 2 hod. v noci“.

Slovácké noviny, č. 63, 30.8.1913

Několik zajímavostí fotky z roku 1913. Oranžovou šipkou je označena studna, která je na tomto místě dodnes. Hezká je ta lavička před radnicí. Technický pokrok dokumentuje sloup elektrického vedení i s jednou z prvních žárovek. ​​​​​​​

Studna je na svém místě dodnes.

Červenec 2021


Vladimír Groš  ​​​​​​​