Předměstí I. - č. 11

  Masarykova č. 11/119

Zleva kousek domu č. 10 a dům č. 11. Zábradlí zde bylo nutné, úroveň v levé části byla značně snížena.

Vpravo hotel Přikryl, dříve U zlatého jelena a ještě dříve Hrubá hospoda (foto z r. 1913). Nahoře v atice vidíme paroží, zřejmě toho zlatého jelena.

Vlevo dům Václavkův, vpravo Záložna

Dva domy v levé polovině obrázku měli č. 10/117  a 11/119. a  byly pod úrovní silnice. Drogerii měl od Václavků pronajatou Ladislav Kouřil. Dům vpravo měl č. 12. a patřil kloboučníku Františku Hostýnkovi.

Před rokem 1743 si na tomto místě postavil chaloupku František Těšovský, potom zde bydlel Ignác Janík, kožešník František Janšta, roku 1832 kožešník Leonard Čečatka a konečně roku 1850 v domě bydlí Jakub Václavek. Rodina Václavková už v tomto domě zůstala až do roku 1933, kdy  město Veselí získává oba domy Václavkovi výměnou za Obecní hospodu na náměstí, kterou dostal Ladislav Václavek.

Josef Václavek (*1853 +1923)

Rodina Václavková patřila ve Veselí ke starým tradičním rodům již od 19. století. Na domě č. 11 působila tato rodina víc než 80 let. Mimořádnou osobností  byl zejména Josef Václavek narozený 1853. Měl celkem 11 dětí, z toho 8 synů, z nichž každý byl něčím zajímavý. Přečtěme si co o Josefu Václavkovi roku 1904 napsal Julius Christín, ředitel školy ve Veselí nad Moravou:

„Léto 1904 bylo velice suché, takže kukuřice, řepa a brambory poskytly malý užitek, zato plesali včelaři. Není pamětníka, by včeličky kdy tolik medu byly nanosily jako letos. Kdežto včelky pisatele těchto řádků po mnoho let dávaly zisku 2 – 6 kg medu (od 2-3 včelstev), doneslo letos jedno včelstvo 40 kg medu! Místní větší včelaři, obecní tajemník Jan Strnadel a rolník Maršálek, měli medu několik metráků. Nejvíc však vytěžil kancelářský úředník velkostatku, Josef Václavek. Týž od svých 33 včelstev dobyl medometem přes 7 q, z čehož hned prodal společnosti státní dráhy ve Vídni pro spolky konsumní 3q, á 130 K, ostatní odbyl doma á kg 1,6 K, tak že tohoto roku utržil za med přes 1000 K.

Z tohoto záběru je patrná rozdílná výška silnice a chodníku před domem Václavka.

Bourání Václavkova domu 1933

Jaroslav Václavek (*1887)

Fany Václavková, dcera hostinského Jakuba Basse

Ladislav Václavek (*1890+1953), hoteliér

Leopoldina Václavková (*1885+1963, roz. Lukavská)

Vladimír Václavek (*1882 +1959), vlakvedoucí na úzkokolejce

Jaroslav (*1911) a Vladimír (*1909), synové Leopoldiny a Vladimíra Václavkových

Jaroslav Václavek (*1911 +1983) s manželkou Marii (*21.6.1918+1981)

H. C. Veselí 1932 (zleva Jaroslav Václavek)

Jaroslav Václavek roku 1935

Vladimír Václavek *1882, (druhý zleva), později bydlel v ulici Fügnerově č. 751 (I. zprava Antonín Chvála)

Stavební úpravy v drogerii Ladislava Kouřila v domě č. 119 z roku 1927

Plán přestavby domu Josefa Václavka z roku 1892

Projekt nové radnice vypracoval architekt Ing. Miloslav Kopřiva, vlastí stavbu provedl zednický mistr František Mach. Z plánů přízemí je patrné, že v levé části se nacházela pošta, v pravé polovině radnice. V suterénu byl byt domovníka, archivní místnost a v pravé části dvě vězeňské cely.

Stavba radnice, 1934, foto Josef Tašl

Předměstská radnice III. (a také pošta), 1934

Radnici vyprojektoval Ing. Miloslav Kopřiva

Poslední stavební úprava radnice nebyla povedená. Z Kopřivova členění hmot nezůstalo nic, keramický obklad budovu roztříštil. Kde zůstali památkáři, anebo stavba z roku 1934 nemůže být hodnotná?

Snímek radnice od řeky

Boží tělo, foto Ladislav Nisner

Deska připomínající aktéry z roku 1934

Pamětní deska na staré radnici připomíná oběti německé okupace