Předměstí I. - č. 305

Masarykova č. 305/116, hotel Přikryl

Dlouhou dobu to byl nejslavnější podnik v našem městě. Hotel Přikryl, U zlatého jelena, Panská hospoda, Hrubá hospoda, to všechno jsou názvy pro jeden objekt se zajímavou historii. První zpráva o této Panské hospodě je v urbáři z roku 1732, kde se říká, že hostinec disponuje 4 hostinskými světničkami a maštalemi pro 20 koní. Panských hospod bylo ve Veselí víc, na náměstí byla jedna na Předměstí dvě (Hrubá hospoda a Lapač), ovšem nejdůležitější byla Hrubá hospoda, což bylo dáno především jejím umístěním. Hospoda vznikla v úplném centru obce, na důležitém křížení cest severojižní se západovýchodní. Úplně každý kdo navštívil Veselí, musel kolem této hospody projít.

V roce 1733 měl hospodu propachtovanou Josef Wiplinger, který provozoval nejen hospodu ale také pekárnu, který stála ve dvoře. Dvě profese současně vykonávali také další nájemníci, Filip Schenkel a Ignáz Schneider. Wiplinger, Schenkel a Schneider se později stali purkmistry ve Městě Veselí.

Andreas Schefer byl hospodským a pekařem v roce 1780. Na pachtovní smlouvě je jeho vlastní pečeť, na níž dva lvíčci nesou vypečený preclík.

Augusta Strouhalová narozená 1882 U zlatého jelena

V inzerátu v novinách BRÜNNER ZEITUNG ze dne 31.10. 1848 čteme: „ Velmi dobře umístěný velký hostinec ZLATÝ JELEN s tanečním sálem, billiarovou drahou, 4 pokoji pro hosty, spíš, kuchyň, dvůr pro kočáry, 3 maštale pro 18 párů koní, studna“.

Od roku 1880 měl hospodu pronajatou Franz Žák, kterému se zde roku 1882 narodila dcera Augusta, která později se svým manželem Karlem Strouhalem úspěšně provozovala hotel  Záložna.

Hraběcí hajný Anton Benedik a  jeho dcera Františka Všetulová, která se narodila U zlatého jelena. Františka Všetulová byla ve Veselí velmi oblíbenou porodní babkou, bydlela v domku v Komenské ulici, dnes pivnice Sakristie.

„Hotel Přikryl, čís. 305 vystavěn jest v nejživější části Předměstí Veselí, tvořící nároží 3 ulic a směřuje svou hlavní frontou k okresní silnici k Uh. Ostrohu a Strážnici vedoucí. Druhá hlavní fronta se dvěma výjezdy obrácena jest do Nádražní ulice, jí protilehlá pak do úzké uličky postraní, rovněž k nádraží směřující...“

(z protokolu z roku 1902).

Snímek ukazuje jak rozsáhlý byl areál hotelu (1 hotel, 2 kolna, 3 maštale pro koně)

Plán hotelu Přikryl ze dne 28. února 1902. Veškeré ubikace jsou řádnými kamny opatřeny a všude zavedeno osvětlení elektrické. Oproti ostatním hostincům měla Hrubá hospoda ve starších dobách velkou výhodu v rozsáhlých stájích, což ocenili projíždějící kočí. Délka areálu 56 m, šířka 36.30 m. Peněžitá hodnota hotelu Přikryl č. 305 byla stavitelem Josefem Doležalem odhadnutá na 46 000 korun.

Klenba v přízemním prostoru. Dříve se zde nacházel hostinec, dnes se zde nalézá obchod.

Klenba bývalého tanečního sálu v prvním poschodí. Byl 12,95 m dlouhý, 6,35 m široký a 5,20 m vysoký s galerií 2,22 m širokou, 6,35 m hlubokou železnými točitými schody přístupnou. Podlaha  byla leštěná z dubových parketových destiček (údaje z protokolu z roku 1902). V sále se hrála divadelní představení a také první cvičení veselského Sokola.  Dnes jsou v těchto místech půdní prostory.

Přestavbu roku 1928 prováděl stavitel Štěpán Caletka. Mimo jiných úprav přestavěl krásný taneční sál (zde se odehrálo mnoho sokolských akcí), v poschodí na 5 pokojíčků se spojovací chodbou. Snížil zde také strop o 1,85 m, jak je patrné z plánu nahoře (původní výška sálu byla 5,2 m). Zrušil také střešní štít do ulice Nádražní (Sokolovské), střechu změnil na valbovou.

Pohled z Nádražní (dnes Sokolovské) ulice

Plán adaptace z roku 1928, přízemí

Plán adaptace z roku 1928, I. poschodí

Před rokem 1933

Jeden z posledních snímků kdy je na budově ještě atika, později odstraněná.

Rok 2008

Společné foto spolku Besedy Svatopluk ze dvora hostince U zlatého jelena

V sále hotelu U zlatého jelena se konala první cvičení veselských Sokolů.

Prosinec 2014

Sklepní prostory uchovávají technickou raritu. Původní rozvod elektriky z roku 1902.

Sklepní prostory bývalé Hrubé hospody

Sklepní prostory bývalé Panské hospody

Jedna z nejstarších fotografií ve Veselí zachycuje rodinu pekaře a měšťana Josefa Přikryla. Vedle svého manžela sedí Tekla, rozená Donnersbergrová. Vzadu stojí jejich syn, hostinský Josef Přibyl a vedle matky je dcera Marie (*1851), později provdaná za Matyáše Saidu. Manželé Saidovi začali jako první ve Veselí vyrábět sodovku. Jejich sodovce se říkalo „Saidovka“

Josef Přikryl (*1846 +1909), koupil od hraběte Chorinského Hrubou hospodu pro svého syna Františka

Syn Josefa Přikryla, František Přikryl (vyučený řezník), první zleva (17. 5. 1904)

Pekař a hostinský Josef Přikryl (*1820) s manželkou Teklou, roz. Donnersbergerovou

Marie Přikrylová, roz. Saidová     

Rudolf Přikryl zemřel ve čtyřech letech

Hoteliér František Přikryl (*1886 +1966), s manželkou Františkou (*1894 +1982)

Rod Přikryl

Rod Přikrylův byl jedním z nejstarších ve Veselí. Na fotce máme zachyceného Josefa Přikryla (*1820), pekaře, ale v roce 1857 také hospodského v Obecní hospodě na náměstí. Jeho stejnojmenný syn začínal jako pekař ve Vídni, ale potom vystřídal několik hostinců ve Veselí nad Moravou. Tento Josef Přikryl, který byl také radním na Předměstí, měl 8 dětí. On ani jeho děti příliš štěstí nezažili. Syn Rudolf zemřel ve 4 letech, dcera Antonie zemřela devět měsíců po svatbě s obchodníkem Josefem Marholtem. Toho si potom vzala Františka Přikrylová, ale ani toto manželství dlouho netrvalo, protože Josef Marholt zemřel taktéž mladý, ve věku 28 let. Pouhých 34 let se dožila Rudolfka Uhlířová, jejíž dcera Libuše, uvězněná ve Vídni, zemřela krátce po propuštění z vězení. Pro hospodského Josefa Přikryla nebyl šťastný rok 1909. V lednu mu zemřela manželka Marie a v červnu byl zavražděn ve vlastním hostinci.

Masarykova č. 501

Oranžově je zvýrazněna zámečnická dílna s bytem Bernarda Fliegera.

Ke konci 19. století se vyčlenila jedna část zástavby původně patřící k Panské hospodě a dostala vlastní nové číslo 501. Bydleli zde převážně zaměstnanci pracující pro vrchnost. Od roku 1904 si tento objekt pronajal od Josefa Přikryla zámečnický mistr Bernard Flieger (*1869).

Bernard Flieger (*1869, Přerov), zámečník a strojník, II. manželka Vincentýna (*1877, Buchlovice), syn František (*1908), Karel (*1917), Arnošt (*1919)

Razítko Bernarda Fliegera, 1905

Nákres dílny a části bytu zámečníka Bernarda Fliegera z roku 1904

BERNARD FLIEGER  -  STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ (dvůr hotelu Přikryl), 1940 - 1945

Vpravo stojí Arnošt Flieger

František Flieger měl autodílnu kousek za Lapačem (č. 1064)