Předměstí I. - č. 306-307

Masarykova č. 306/114

Klášterní ulice s rožní pekárnou Filipa Repíka č. 306 a sousedním domem č. 307. Na šindelové střeše lze přečíst firmu Filip Repík

Pekař Filip Repík (*1871 +1927), byl také aktivní Sokol

Tento dům byl od Panské hospody oddělen úzkou uličkou. Původně touto uličkou tekl potůček, jehož voda tekla do řeky Moravy. Později byla tato stoka přeměněna v kanál.

Roku 1771 v tomto domě působil krejčovský mistr Tomáš Grulich. Potom se v tomto domě vystřídalo několik pekařských mistrů: Josef Reitzen (*1803), Josef Sekáček (*1845), Karel Veselý (*1856), Josef Žák (*1848), Filip Repík (*1871). Úspěšným pekařským mistrem byl zřejmě Josef Sekáček, podle sčítacích operátů z roku 1880 měl ve stáji 2 kobyle, 2 valachy, 2 jalovice, 3 mladé voly, 5 krav a 4 voly.

V roce 1931 tento dům s pekárnou koupil František Šišpera, který před tím úspěšně několik let pekl chleba v New Yorku. Jeho syn Josef (*1925 v New Yorku) byl posledním pekařem v tomto domě. V roce 1990 dům odkoupilo město, dům byl zbořen a na jeho místě byla postavena budova Telekomu.

Zleva vidíme kousek hotelu Přikryl, pak byla úzká tzv. „Hasičská“ulička, dále rožní dům č. 306 (Repíkova pekárna s mohutnou střechou) a konečně široký grunt sedláka Krmíčka s žůdrem. Mezi okny Krmíčkova domu byla ve výklenku lidová plastika svatého, který ochraňoval dům.

Pekařský mistr Filip Repík provedl secesní přestavbu se štukovou výzdobou

Šišperova pekárna a potom tři široké sedlácké grunty, Krmíček, Janík a Šišpera. Tyto všechny domy byly zbořeny.

Šišperův rožní dům, s bohatou štukovou výzdobou, se stáčel do úzké Hasičské uličky (1943). Za oplocením, na snímku vlevo, se nacházela dílna zámečníka Bernarda Fliegera.

V dubnu 1945 byl dům zasažen a poškozen granátem a přišel o secesní  fasádu.

V roce 1935 postavil František Šišpera novou pec

Inzerce z katalogu k výstavě Slovácka v Uh. Hradišti roku 1937

Anežka Šišperová (*1879 +24.4.1945)

Apoléna Šišperová (*1898)

Pekař František Šišpera (*1900)

Pekař František Šišpera s manželkou Apolenou (oddaní 1922), a dětmi Josefem a Marií v New Yorku

František Šišpera, syn veselského truhláře Šišpery z Karlovy ulice, se vyučil u pekařského mistra Josefa Pouly. Později vzpomínal,, jak jako učeň rozvážel pečivo s bílým koníkem. Krátce po svatbě, František i s novomanželkou odjel za prací do Ameriky. Příkladem mu byl jeho bratranec Frenk, jenž zde byl velmi úspěšný. František pekl pečivo ve velké restauraci v New Yorku, kterou vlastnil jeden bezdětný Němec, a velmi se mu dařilo, narodila se mu zde dcera Marie i syn Josef. Majitel podniku přemlouval Františka, aby zůstal, že mu prosperující podnik posléze přenechá, ale Františkova manželka Apoléna toužila po domově, a tak po 10 letech se vrátili zpět do Veselí. Mezitím Františkova matka, stařenka Šišperová, za vydělané „americké“ peníze nakoupila nějaké polnosti a také jeden rožní domek u malého kostelíka a druhý dům i s pekárnou od pekaře Filipa Repíka. František postavil novou pekařskou pec a nejen že pekl vynikající pečivo, ale také čím dál víc hospodařil na polích, choval dobytek. Stal se příkladným hospodářem ve Veselí nad Moravou. Taky tvrdil, že úspěšný může být člověk i doma, nemusí jezdit do Ameriky.

V dubnových dnech roku 1945 se v domě zdržovala také stařenka Anežka Šišperová, matka pekaře Františka. Po přímém zásahu domu, kdy bylo poškozeno také piáno v pokoji, stařenka prohlásila toto místo za příliš nebezpečné a vrátila se do stolařské dílny v Karlově ulici. Zde ji v poslední den války, 24. dubna smrtelně zasáhl dělostřelecký granát.

Rumunští vojáci poté ukradli Šišperům jednoho koně. Po příjezdu Rudé armády se ze Šišperovy pekárny stává pekárna pro zásobování sovětských jednotek. V té době bylo na dvoře u Šišperů veselo, často hrála harmonika a tančilo se.

Po válce se František Šišpera těšil jak pekárnu předá synovi a sám se bude starat jen o pole a dobytek. Tato práce jej těšila především. Ovšem po roce 1948 byl vystaven silnému nátlaku a nakonec byl přinucen vstoupit do Státního statku.

Pekař Josef Šišpera, byl synem Františka Šišpery

V pekárně u Šišperů duben - květen 1945

Ruský velitel Michal uprostřed Šišperovy rodiny

Velmi prostranný dvůr pekárny byl vzadu ukončen stodolou, která později vyhořela

Šišperova vrata jimiž pekař a rolník vjížděl do dvora. Vedle domek č. 678 patřil Josefu Holkovi. V pravé části snímku úzká Hasičská ulička

Areál bývalého hotelu Přikryl a vlevo dole část dvora se zahradou pekaře Šišpery (foto F. Šíma).

Rod Šišperů má počátek v domě č. 63 v Milokošti, kde je na počátku uveden Václav Šišpera (*1731 +1785), dále jeho syn Martin (*1761), s manželkou Barborou a jejich synem Martinem (*1791 +1850). Tento Martin Šišpera měl dva syny. Ten první Anton (*1831), zůstal v rodném domě v Milokošti, kdežto mladší Johan se přiženil do Veselí, na grunt č. 309.

Sourozenci Šišperovi, Josef a Marie (provdaná Smištíková)

Hody 1940

Z areálu domu č. 306 se později vyčlenily dva domky, které měly samostatné vchody z Hasičské uličky.  Parcela Šišperova domu (růžově a oranžově značená), se směrem  k Hasičské zbojnici (dnes Pošta, červeně značená), značně rozšiřovala. Žlutě je označen domek  č. 977 Jiroutů (Rolenců), zeleně dům Josefa Holka

Obuvník Bohuslav Jirout (*1885), byl předsedou rybářského spolku a prodával povolenky k chytání ryb

Josef Holek (*1909) s ruským velitelem na dvoře u Šišperů.

V pozadí dům č. 977 patřil Jiroutům (před tím Rolencům).

Druhý zprava stojí krejčí František Rolenc (*1886). Jeho rodina bydlela v domku č. 977.

Rolencovi měli svatbu ve Vídni v červenci 1914, a krátce po svatbě František musel narukovat na frontu do Itálie. Jeho manželka Josefa (dcera kartáčníka Václava Salzera), se vrátila do Veselí k rodičům, kde se jí téhož roku narodila dcera Leopoldýna. Dětí měli Rolencovi celkem devět. František Rolenc byl roku 1919 krátce policejním komisařem na Předměstí Veselí. Když obvinil starostu Hegera z nesprávného hospodaření se zabavenou moukou a radní označil za loutky, byl z funkce policejního komisaře odvolán.

Rodina Františka a Josefy Rolencových. Uprostřed vzadu nejstarší dcera Leopoldina (*1914), zleva stojí Rosťa (*1921), zprava Milada (*1922), mezi rodiči stojí Ludmila (*1924) a před ní Anna (*1926), na klíně u otce sedí Přemysl (*1927), u matky Horymír (*1930). Na snímku nejsou ještě dvě dcery, Libuše (*1932), a Eva (*1936). Později se rodina Františka Rolence přestěhovala na Rybníček č. 83, kde také prožili 24. duben 1945, osvobození Veselí nad Moravou. Libuše Rolencová, provdaná Zdařilová vzpomíná na tento den.

Vzpomínka Libuše Zdařilové (*1932, roz. Rolencové +2018 Karlovy Vary)

Město Veselí nad Moravou bylo osvobozeno 24.4.1945 dopoledne, Rumunskou armádou. Mně bylo 13 let a s mými rodiči a se sestrou a s bratrem, jsme byli několik dnů před osvobozením ve sklepě u rodiny Ehrenhaftů. Sklep byl hluboký, kamenný a rodiče nám řekli, že to bude dobrý úkryt. Tatínek, jako starý voják, když viděl, že je most podminovaný, věděl že to bude zlé. Toho 24. dubna bylo hned zrána slyšet několik otřesů, to když Němci vyhodili několik mostů. Venku bylo nevlídno a hlavní most, to bylo to nejhorší co přišlo.

Ve sklepě, který byl klenutý, nás bylo asi jedenáct, naši rodiny bylo šest. Seděli jsme různě na stoličkách, pytlích s bramborama, uprostřed byl malý stůl a na něm stála hořící svíčka. Pak se ozvala ohlušující rána, dutá s ozvěnou, až v uších zaléhalo. Celý sklep se s námi zahoupal a svíčka zhasla. V nastalé tmě někdo začal plakat, já se sestrou jsme seděly mamince na klíně, tatínek nás uklidňoval, že teď už to bude dobré. Taky jsme se celou dobu modlili. Tatínek zapálil svíčku a bratr Horymír po chvilce vyběhl ze sklepa uličkou k mostu, ze kterého se ještě v různých místech kouřilo. Když se vrátil přinesl nám velký kovový kus nálože, který byl ještě teplý. Z rozlomeného mostu trčelo množství drátů a kusů betonu a všude spoušť a prach. Celá ulice byla posypána sklem a střepy s tašek co popadaly ze střech.

Občané hostili osvoboditele jídlem a pitím. My jsme pak těm na druhé straně břehu Moravy mávali, vojákům i civilistům, které vedl pan učitel Němeček. Za kostelem sv. Bartoloměje byl na řece Moravě zřízen přívoz na Zbrodek a tak tama jsme se dostali na předměstí a ke škole.

Ještě na jednu důležitou věc jsem si vzpomněla. V tu dobu seděla naše husa na vejcích, my jsme očekávali líhnutí housat. Měli jsme postavený nový dřevěný kurník. 24. dubna brzy ráno byla se maminka na housata podívat, čtyři již byla na světě, páté se klubalo. Potom se vrátila do sklepa a čekali jsme až podminovaný most bude vyhozen. Potom přijeli dva vojáci na motorce s přívěsným vozíkem, ten jeden byl raněný, obvazem ovázaný, lidi je viděli jak přijeli a most vyhodili a odjeli směrem k Milokošti. No a pak jsme s maminkou se běžely podívat co je s housaty. Zjistily jsme, že husa i s housaty je pryč a kurník je zbořený. Husa s drobotinou se vydala přes zahrádky kolem Smištíkového k Moravě. Husa i s housaty si zde spokojeně plavala. Voda v Moravě byla dost veliká a tak já jsem šla až co  nejblíž a housata jsem lovila ze studené vody. Maminka házela housatům do vody chleba, hlavně pro husu, aby připlavala co nejblíž a já je vytahovala a dávala tatínkovi, který je schovával do čepice. Tak jsem vylovila postupně všechny až na to nejmenší, tomu se ve vodě líbilo, bylo staré 8 hodin. Nakonec se vše zdařilo, tatínek stál nahoře na hrázi pod rozkvetlou švestkou a naráz se jedna větev ulomila, zbloudilá kulka minula těsně tatínkovu hlavu, a už jsme utíkali domů.

Masarykova č. 307/112

Dům byl mimořádný tím, že od nejstarších dob až do roku 1984 patřil rodině Krmíčkově. Ten první Krmíček, čtvrtláník Bartoloměj, se narodil roku 1731 a zemřel 1803.

Původně doškový domek  s žůdrem, byl přestavěn a opatřen bohatou štukovou výzdobou (kolem roku 1935).

V návratí domu býval nainstalován o Božím Těle oltář.

Jan Krmíček si vzal roku 1903 v Milokošti Annu Vlkovou. V pozadí vlkova stodola, která stála u hlavní silnice na Uh. Ostroh.

Roku 1903 si Jan Krmíček vzal za manželku Annu Vlkovou z Milokoště

Anna Krmíčková posílá fotku manželovi na frontu v roce 1916. Na snímku je také Rozárie Krmíčková (*1849 +1925), která drží v náručí malého Josefa Krmíčka (*1914). Krásná rodinná fotografie.

Veselští odvedenci ročník 1914. Josef Krmíček, vyučený cukrář, první zleva.

Strojvůdce Gothard Karas si vzal Marii Krmíčkovou (*1911)

Josef Krmíček (*1914) měl svatbu roku 1942 s Františkou Vašíčkovou (*1916) ze Vnorov

Jan Krmíček (*1903), s první manželkou Štěpánkou Kantůrkovou