Předměstí I. - č. 4-6

Masarykova č. 4/107

Dům č. 4/107 si ponechal až doposud původní stavební dispozici

Dům č. 4/107 v roce 2013

V polovině 18. století tento domek vystavěl chalupník Mikuláš Wolst. Později v domě bydlel řezník Hochmann, zámečník Rajecký a kožešník Vincenc Saida. Od roku 1894 zde působil kožešnický mistr Eduard Polách a od roku 1921 mistr obuvník a kostelník Jan Kratochvíl. Jeho syn František Kratochvíl (*1910), měl v roce 1934 primice.

Eduard Polách (*1858 +1935), kožešník ve Veselí

Rodina Eduarda Polácha. Zprava stojí nejstarší syn Eduard, který zemřel ve 13 letech.

Kožešník Eduard Polách s manželkou žil později v Blatnici

Kožešník Eduard Polách s manželkou žil později v Blatnici

Josef Polách (*1900) s manželkou Františkou roz. Panáčkovou

Antonín Polách (*1896 +1974), strojvůdce, později postavil domek na Padělku č. 851

Zleva stojí ve dveřích starého veselského nádraží Jaroslava, manželka Antonína Polácha.

Jan Kratochvíl (*1876 +1951), jeho manželka Anna (*1872 +1949, dcera hrnčíře Ignáce Menšíka), syn František (*1910, Veselí nad Moravou +1968, Vnorovy), primice roku 1934

Primice 1934, na voze Anna Kratochvílová, koně kočíruje soused Josef Jurásek

Primice Františka Kratochvíla

Primice 1934, matka se synem vychází z domu č. 107

V pozadí vlevo č. 4/107 na snímku z roku 1942 (před automobilem MVDr. Josef Prokeš)

Masarykova č. 5/109, Židovská škola

Na jednom snímku vidíme důležité židovské objekty ve Městě (synagoga a domy č. I. – IV.) i na Předměstí

(č. 5. židovská škola, č. 6 a 7 v držení židovských občanů).​​​​​​​

Židovská škola foto z roku 1912. Ve škole se vyučovalo německy, a do této školy chodili žáci i z okolních obcí a nejen židovského náboženství. Měli zde také hodinu češtiny. V roce 1869 ve škole učil Solomon Ocásek, 1880 Solomon Rosner učitel a šachtíř, 1910 Leopold Adler a Šimon Rosner šachtíř (prováděl rituální porážku dobytka).

Prvním majitelem domu č. 5 byl Josef Cundrla, kterého vystřídal úspěšný obchodník Johan Campion. S manželkou Johanou měl 10 dětí, 4 dcery a 6 synů. Pro nás je důležitý zejména syn Tomáš Antonín, narozený 1755, který měl 1779 primice a který byl v letech 1794-1818 veselským farářem a děkanem. Johan Campion ještě vlastnil dům č. 242 (v r. 1749) a také č. 297 (r. 1781).

Obchodníka Campiona vystřídal v domě obchodník Dohnálek a od roku 1865 sídlila v domě židovská škola.

1932 (primicie P. Rybky), v pozadí dům č. 5/109

Dům vlevo č. 109. Po vzniku Československa pronajímá obec objekt ČSD, které zde měly nejdříve ubytovnu pro své zaměstnance, později v domě bydleli drážní lékaři. Nejdříve to byl  MUDr. Julius Kroupa (*1875 +1927), toho vystřídal MUDr. Miroslav Valter (*1893 +1928), který tragicky zahynul při autonehodě spolu s MUDr. Drlíkem dne 20.září 1928 v Uh. Hradišti. Dalším zde bydlícím lékařem byl MUDr. Karel Suchý (*1900).

Tragická havárie MUDr. Matouše Drlíka a Miroslava Valtra v Uh. Hradišti dne 20. září 1928

Automobil Tatra MUDr. Matouše Drlíka po nehodě

Písecký revírník Vojtěch s dcerou Annou, která byla v dospělém věku zasnoubená s doktorem Valtrem.

MUDr. Karel Suchý (*1900)

MUDr. Julius Kroupa

č. 109

Dům č. 109 a 108 (listopad 2013)

Masarykova č. 6/111

Dům č. 6 patřil v 18. století řezníku Josefu Hochmanovi, později dalšímu řezníku Jindřichu Žádníkovi. Ten dům roku 1801 pronajal Samuelu Kohnovi, který zde chtěl zřídit potašovnu, ale ze záměru sešlo. Dům byl potom v majetku rodů Kohn a Ehrenhaft které byly spřízněny. Samuel Kohn (*1770), provozoval pálenici a byl otcem Jakuba Kohna (*1792), zakladatele firmy Jakub a Josef Kohn. Koncem roku 1918 Albert Ehrenhaft dům prodává (i se sousedním domem č. 7) Richardu Strachotovi, sodovkáři a hostinskému. Ten dům věnoval dceři Vlastě Vítkové. Učitel Jaroslav Vítek roku 1934 postavil dům nový.

Část náhrobku Samuela Abrahama Kohna, otce Jakuba Kohna

Krásný snímek z počátku 20. století, kdy dopravu na vozovkách zajišťoval dobytek. První dům zleva č. 6 (SKLAD JAROŠOVSKÉHO PIVA), druhý a třetí č. 7. Od roku 1900 patřily tyto tři domy jednomu vlastníkovi.

Zleva doprava vidíme domy č. 5, 6, dvojdům č. 7 a za stromem je schovaná osmička. Blok uvedených domů byl dlouho v majetku židovských obyvatelů

Hostinský a sodovkář ve Veselí nad Moravou Richard Strachota, který roku 1918 koupil s hospodou č. 7 také sousední dům č. 6.

Učitel (později inspektor), Jaroslav Vítek a Vlasta Strachotova.​​​​​​​

Vlasta Vítková s dcerou Evou (později učitelka Kopřivová)

V poschodí hostince u Strachotů se nacházela také dílna LISTMA. Název vychází se jmen společníků firmy, Listopad, Strachota a Machálek. Návrhy modelů vytvářela právě Vlasta Strachotová, později provdaná Vítková. Práce v této dílně za války zachránilo hodně děvčat od totálního nasazení do Říše. Později se také objevuje firma LIKUS (Listopad, Kunc, Strachota), vyrábějící lisované desky z kukuřičného odpadu, jež používali na stavbu domků, tzv. Likusáků. Historický stůl a zrcadlo zůstalo v domě po Ehrenhaftových

Dům Jaroslava Vítka

Dům č. 111 postavil roku 1934 učitel Jaroslav Vítek