Předměstí II. - č.12/121, Hostýnek

Původní přízemní dům č. 12/121, tvořil dříve s domem vpravo (jsou vidět jen vstupní dveře), jeden celek. V 18. století patřil tento podsednický grunt Janu Šilhánkovi.

Kloboučnický mistr František Hostýnek koupil tento dům roku 1921. Před domem stojí jeho syn Hynek Hostýnek (*1911).

Antonie Hostýnková prodává klobouk svému bratrovi Fanušovi, ve starém obchodě. Krásná fotka Josefa Tašla před r. 1933.

František Hostýnek se rozhodl starý dům zbořit a na jeho místě postavit dům nový. Dne 9. 8. 1933 stavbu fotil Josef Tašl, zeť Hostýnka. Současně se stavěla také radnice, na snímku vlevo.

První fotografie nového domu. Vedlejší radnice ještě není omýtnuta.

Dům Františka Hostýnka patřil v třicátých letech 20. století k progresivním stavbám ve Veselí. V pravé části domu se nacházela drogerie Otmara Horáka, který zde byl v pronájmu.

Hostýnkův rod se ve Veselí objevuje koncem 18. století jako tkalcovská rodina na Předměstí č. 16. Tkalcovský mistr Filip Hostýnek měl 9 dětí a nás zajímá především jeho syn Johan, který je tkalcem, ale také předměstským písařem. Dochoval se nám jeho zápis o velkém požáru ze 14. dubna 1813, kdy vyhořelo 285 domů. Taky podrobně popisuje stavbu nového předměstského obecního domu, včetně rozpočtu novostavby. Informuje nás taky o zřízení nového hřbitova v roce 1834. Johanův syn František, taktéž tkadlec, staví nový dům v Chaloupkách (č. 409). Františkův bratr Tomáš se stává krejčím a druhý bratr Erik je kovářským mistrem. Františkův syn Jiří se stává kloboučníkem. Kloboučnický mistr Jiří Hostýnek umírá mladý a tak si jeho manželka Rozárie bere kloboučníka Ferdinanda Sršně z Velké nad Veličkou. V kloboučnické tradici pokračují Jiřího synové František a Jan. Bratři František a Jan Hostýnkové si berou za manželky sestry Blažkovy z Rybníčku. František Hostýnek se stává ve Veselí nejen známým kloboučníkem, ale váženou osobností, dirigoval například chrámový sbor, všem svým dětem poskytl hudební vzdělání.

.

1922

Františka Hostýnková s vnukem Zdeňkem Tašlem v náruči, Anděla Tašlová, Ladislav Hostýnek, strojvůdce (Č. Třebová),  František Hostýnek,  Antonie Hostýnková, provdaná Minaříková, Stanislav Boris Hostýnek, rolník, Hynek Hostýnek, řezník (Marseille, Francie). Synové Boris Stanislav a Hynek, byli spolu s bzeneckým bratrancem Karlem, aktivní za II. světové války v řadách československé zahraniční armády ve Velké Británii. Fotografii zhotovit zeť Františka Hostýnka, Josef Tašl.

Marie Minaříková (*1951 +2019), dlouholetá varhanice ve Veselí nad Moravou

Dcera Františka Hostýnka, Antonie Minaříková stojí ve dveřích svého obchodu s galanterním zbožím (vlevo)

Železničář Josef Růžička (*1882), s manželkou Ludmilou bydlel v domě u Hostýnků v nájmu.

Milada Růžičková