Předměstí II-č. 16/133, Mototechna

Ve starém domě č. 16 žila dlouho důležitá tkalcovská rodina Hostýnkova. Johan Hostýnek (*1779 +1836), písař, tkadlec a kostelník byl autorem první předměstské kroniky.

Ukázka rukopisu Johana Hostýnka

1884, navštívenka Anny Klofsové, hostinské

Roku 1864 otevírá v domě č. 16 hostinec Franz Klofs (*1825+1873), narozený v podkrkonošském v Potschendorfu (Bečkově). Jeho manželka Anna Klofsová (*1827 +1893, dcera Cyrila Lázně, kožešníka z Kyjova), je uvedena na seznamu hostinců Předměstí Veselí, z roku 1880. Hostinec provozovala ještě v roce 1890, kdy v domě žila s vnučkou Josefou Sovovou a služkou. Klofsův hostinec je vyznačen oranžově, růžovou barvou jsou označeny konkurenční podniky Janík a Záložna. Malý domek mezi Klofsovou a Záložnou patřil panu Poláškovi, byl později zbourán, a Záložna se rozšířila.

Dům č. 16 v řezu

Předměstí č. 16, přestavba hostince Franze Klofse (kolem 1870)

Heřma Vodicová (*1897), manželka Aloise Vodice (*1890), holiče, kterému dům patřil od roku 1938

Heřma Vodicová (*1897), manželka Aloise Vodice (*1890), holiče, kterému dům patřil od roku 1938

Holičství Aloise Vodice (foto MUDr. Jiljí Minařík)

Tyto dvě fotky MUDr. Jiljí Minaříka jsou jediným zachycením interiéru holičství ve Veselí.

Tovaryšský list Zdeny Vodicové, která se vyučila u svého otce Aloise.

Alois Vodica také amatérsky fotil. Zde pět jeho snímků, které jsou poznamenány pobytem ve vlhkém sklepě domu č. 133.

V domě měl dílnu ČEREŠŇÁK LUDVÍK, (*1869, Lipov), strojní zámečník, výroba úsporných kamen pro – topení. Výroba a prodej hospodářských strojů za ceny nejlevnější, AUTODÍLNA Ordinaci v domě měl také MUDr. TOCH  -  PRAKTICKÝ LÉKAŘ  

V pravé části domu byla prodejna Baťa s vedoucím Evženem Očadlíkem

První dům zprava č. 133

Plán přestavby prodejny Baťa z roku 1940, kdy kromě pedikúry byla zřízena také správkárna punčoch. V levé části domu se nacházelo Vodicovo holičství.

Plán prodejny firmy Baťa

Vedoucí prodejny Baťa, Evžen Očadlík

Později zde sídlila Mototechna s vedoucí paní Machalovou

Mototechna dne 21. srpna 1968, foto Finfera

20.3.2014