Předměstí II.- č. 17, 382, Vkus a Poula

Zleva část domu č. 16/133 a celý dům č. 17/135 a kousíček domu č. 382/137 (Poula). V domě č. 17/135 měl roku 1927 holičství Josef Bauer (*1903).

Dům č. 17 měl zajímavou historii. Počátkem 19. století zde bydlel mistr provazník Josef Šňůrkovič. V roce 1869 se tento dům rozdělil na dvě samostatné části, pravá půlka domu dostává číslo 382. V levé polovině bydlel židovský obchodník Bernard Kohn, jemuž se zde roku 1873 narodil syn Salomon. Salomon Kohn byl otcem Waltera Kohna narozeného 9.3.1923 ve Vídni. Walter Kohn dostal roku 1998 Nobelovu cenu za chemii (funkcionální teorie hustoty). Walter Kohn byl prof. na univerzitě v Santa Barbara, Kalifornie, USA.         

Na obrázku vlevo Salomon Kohn s manželkou Gittel, dcerou Minnou a synem Waltrem. Na obrázku vpravo Walter Kohn, držitel Nobelovy ceny za chemii (jeho otec Salomon Kohn se narodil 1873 ve Veselí nad Moravou č. 17, v rodině židovského obchodníka Bernarda Kohna)

Anton Gellner (*1831), kupec se smíšeným zbožím, posílá dopis roku 1877. Antonín Gellner měl obchod na místě Poulového pekařství. Roku 1876 byl předměstským purkmistrem.

Dům zprava č. 17/135, rok 1938

Dne 26. března 1892 se v domě č. 17, v rodině učitele Jaroslava Vodičky narodil syn František. František Vodička (*26.3.1892 +1967), lesník, myslivecký organizátor a spisovatel. V roce 1913 absolvoval lesnickou školu v Hranicích na Moravě, v letech 1918-1938 působil v lesnických funkcích na Slovensku, poté ve Výzkumném ústavu lesa a myslivosti ve Zbraslavi nad Vlt. Významně se zasloužil o založení první slovenské myslivecké organizace Loveckého ochranného spolku pro Slovensko v Bratislavě (1920). Ve své publicistické činnosti se zabýval ochranou přírody, mysliveckým folklórem a kulturou. Jeho publikace: Karpatský jelen a jeho rod (1942), Po stopách posvátného jelena (1947), Zvěř a myslivost ve světle věků (1948).

Pekárna Josefa Pouly v domě č. 382/137. Asi nejkrásnější fotka pekařství ve Veselí nad Moravou.

Zleva ve dveřích stojí Anna Poulová (*1878), manželka Josefa Pouly.

Poulovo pekařství bylo vyhlášené. Na obraze pekařský učeň nese pečivo na zádech v koši.

Pekařský mistr Josef Poula (*1873)

Zleva syn Karel Poula (*1902), Marie, Rudolf, matka Anna Poulová, dcera Božena a syn Alois

Manželka Aloise Pouly, Žofie, roz. Machová (foto Josef Urbančík)

Alois Poula *1910  (foto Josef Urbančík)

Dva synové veselských pekařů se potkali v Břeclavi. Uprostřed prvního stolu sedí Alois Poula. První zleva u druhého stolu je Alois Groš. Pekařská průmyslovka v Břeclavi (29.11.1929)

Pec u Poulů, rok 2004

Poulův dům z ulice budil zdání přízemního domu, v dvorním traktu byl však jednopatrový

Poulův dům roku 2004. O rok později byl zbořen.

Prvomájová propagace kryla staveniště pro nový dům družstva Vkus (1951 - 52)

Dva domy č. 135 a č. 137 byly původně domem jedním s č. 17

Na snímku z roku 1940 v pozadí Martykánův dům (č. 139), jehož levou část prodal Martykán Poulovi (zleva vidíme kousek Poulové pekárny).

Alois Poula u domu č. 135 (rok 1933)

Veselští hokejisté na sokolském koupališti za zámkem (dnes přístaviště). Zleva klečí Alois Poula, za ním stojí Jaroslav Václavek. Zleva stojí trenér Ferdinand Sladký.

V roce 1780 na tomto místě stál jediný přízemní dům č. 17. Dnes zde stojí dům č. 135 a č. 137

Plán úpravy pekárny Josefa Pouly z roku 1940