Předměstí II. č. 20/145, Němeček

Č. 20/145

Koncem 18. století tento dům patřil tkalci Františku Hostýnkovi, později zde bydlel kožešnický mistr Fabián Blažek a po něm jeho syn, sedlářský mistr Václav Blažek. Roku 1841 dům koupil panský kolář Josef Prachař, jenž dům ponechal svému synovi, sedláři Františku Prachařovi (*1835). Roku 1884 v tomto domě provozuje hostinec „Na novém světě“ František Prachař junior, (*1857). V té době zde sídlil čtenářsko – pěvecký spolek Svatopluk, jak se dovídáme z novin Moravská Slovač.

Moravská Slovač, 1884, č. 7, str. 5

Slovácké noviny, č. 57, 24.7.1889

V roce 1899 tento dům koupil v Olešnici narozený, MUDr. Bohumil Neuman (*1868), obvodní lékař, sokol, vlastenec

Plán přestavby domu MUDr. Bohumila Neumana z roku 1899 (stavitel Josef Doležal).

Roku 1921 zde bydlel obvodní lékař,  MUDr. Julius Kroupa. Později dům zakoupil Josef Němeček.

Zprava Malotova cukrárna. Druhý dům zprava, obchod Josefa Němečka č. 20/145

Zprava stojí manželé Němečkovi, zleva Eliška Tyllichova, aneb

sestry Možné, Eliška (zleva) a Anna (zprava s dcerou Libuší v náruči)

Rodina obchodníka Josefa Němečka, dcera Libuše (*1929), a Milada (*1925)

Obchod Josefa Němečka v třicátých letech 20. století

Dům č. 145, v lednu 2015