Předměstí II. č. 481/123, Düttrich a č. 507/125, dům u mostu

č. 481/123, DÜTTRICH

Tři domky na obrázku tvořily v 18. století jeden grunt. Domek uprostřed se později oddělil a dostal č. 481. Od roku 1900 působil na domě č. 481 Hugo Düttrich

Svatba Idy Haasové a Hugo Düttricha, roku 1897. Zleva stojí manželé Němečkovi, zprava vepředu rodina kožešníka Jana Hrdého (Božena), sedící druhá zleva matka nevěsty, Antonie Haasová z Ostroha

Ida Haasová (*1875 +1943), provdaná Düttrichová, měla čtyři děti.

Ida se sice narodila v Ostroze, ale ve Veselí byly provdané dvě její sestry. Antonie si vzala krejčovského mistra Ignáce Němečka a Rozárie zase stolařského mistra Jana Smištíka. Ve Strážnici byla provdána sestra Božena za kožešnického mistra Jana Hrdého.

Emilie, Pavla, Rudolf a Ida se svým otcem Hugo Düttrichem

Zleva sousedky, Antonie Hostýnková a Ida Düttrichová (zprava manželé Dohnalovi)

Vpravo dole vidíme část domu patřícího holiči Düttrichovi

Zprava nově postavený jednopatrový dům holiče Düttricha

Dům za náklaďákem č. 123

Zleva dům č. 123

č. 507/125, DŮM U MOSTU

Dům s velmi zajímavou historií, který často měnil své obyvatele. V 18. století stála na tomto místě řeznická jatka. V polovině 19. století na tomto místě postavil Solomon Kohn nový obchod.

Masarykova č. 12b/507/125. Plán zednického mistra Františka Štefana z roku 1842 pro postavení nového obchodu Salomona Kohna (*1813). Sousední dům č. 12. patřil Kajetáně Chmelikové, vpravo se nacházel městský most. Realizace se od plánu lišila především v celkové dispozici, zůstali štukové prvky na fasádě.

Vlevo obchod který původně postavil vedle mostu obchodník Salomon Kohn, a od roku 1910 jej provozoval Richard Janík. Za rohem tohoto obchodu vidíme ještě malý krámek, kde se prodej realizoval přes okýnko.

Dům u mostu

Uprostřed v pozadí č. 507 o Božím Těle

Později obchod přestavěl obchodník Richard Janík (foto po roce 1921, kdy měl dům č. 125)

Zprava vidíme kousek Záložny, potom přízemní obchod Richarda Janíka, holičství Hugo Düttricha a část domu Františka Hostýnka (po r. 1934). Ten přízemní dům Janíkův z tohoto pohledu trochu klame. Jak ukazují další pohledy od řeky, ten dům byl rozsáhlý.

Za mostem vpravo obchod jenž vlastnil Richard Janík. Záběr z roku 1920

Při stavbě nového betonového mostu je vidět jak byl dům Richarda Janíka od řeky mohutný (17. 6. 1921, betonování základů levého pilíře)

Dům č. 125 byl v dubnu 1945 silně poškozen a byl stržen

Posledním vlastníkem domu u mostu byl Richard Janík (*1875), obchodník a starosta Sokola, syn hostinského Antonína Janíka

V pozadí roh obchodu Richarda Janíka