PRESPOLAN

Když se řekne Prespolan, může jít o tři různé soubory, z nichž pro Veselí nad Moravou je nejdůležitější ten nejstarší, protože byl prvním folklorním souborem v našem městě. Tedy ten první Prespolan vznikl na Suchově, kde jej založil tamní učitel a primáš Bohumil Bída, z iniciativy Anežky Gorlové, rodačky z Boršic u Blatnice.

Anežka Gorlová (*1910, Boršice u Blatnice +1993) – lidová sběratelka, textařka, vyšívačka a malířka. Autorka písní, které byly vydány v několika zpěvnících a dostaly se i na filmové plátno. Nadšená propagátorka kolektivizace a lepších socialistických zítřků. Autorka publikace Nech sa dobre darí: Nové písně slovácké vesnice, (Praha 1951)

Bohumil Bída, učitel na Sůchově a primáš souboru Prespolan

Za cimbálem Prespolanu Radek Bass (foto Rudolf Lukeš)

Soubor Prespolan, jak název napovídá, byl složen z příznivců folkloru z různých obcí, tedy z přespolních

Když byl Bída přeložen na Osvětovou besedu do Veselí nad Moravou, začal soubor nacvičovat své pořady v bývalé synagoze na Rybníčku. Tady začal hrát s Prespolanem taky Radek Bass, nejprve na housle, později se naučil na cimbál. V taneční složce působil také další veselan, František Tyllich (*1933), a taky Jan Hrbáč (*1934), bratr Martina Hrbáče (*1939). Martin Hrbáč, jako mladý chlapec, se taky zúčastnil několika zkoušek na Rybníčku a také absolvoval roku 1951 s Prespolanem vystoupení v Českých Budějovicích. Martin vzpomínal, že v Prespolanu působil na basu učitel Klusák, na cimbál Josef Kýr. ​​​​​​​

První zleva Jan Tomešek (*1934, Hr. Vrbka), čtvrtý Bohumil Bída, za cimbálem Radek Bass (*1928), foto Rudolf Lukeš

Primáš a vedoucí Prespolanu Bohumil Bída, v pozadí vpravo Radek Bass. Vystoupení ve veselském parku

Vystoupení Prespolanu ve Strážnici 1951

Vystoupení v Č. Budějovicích v roce 1951

Na náměstí v Č. Budějovicích. V detailu jsou zvýrazněni Josef Kýr a mladý Martin Hrbáč ​​​​​​​

Za cimbálem Josef Kýr, uprostřed Bohumil Bída

Uprostřed vzadu mezi dvěmi děvčaty Martin Hrbáč. Třetí zprava Josef Kýr

Pátý zleva Jaroslav Formánek, uprostřed vzadu František Tyllich, oba z Veselí n/M.

Vystoupení v Třinci 1952

S Prespolanem začínal Václav Harnoš (*1930 +2015)

Zájezd po Jižních Čechách si Prespolan zopakoval roku 1959, kdy měl vystoupení v Českých Budějovicích, Zahájí, Hluboké n/Vltavou, Vlkově a Plané. To už byl primášem František Košťuřík ze Strážnice. Zkoušelo se na Základní škole v tělocvičně. V muzice působil Jan Tomešek, Sekanina, MUDr. Jan Pavlík (*1937, Kuželov), Jaroslav Vinklárek (*1938, Chylice, +2021). Taneční složku vedla paní učitelka Božena Neoralová (*1922). V taneční sekci byla Jarmila Mičková (tančila s Karlem Smetkou), dále Jaroslav Formánek (*1934 +2020). Se zpěvem zde začínal Václav Harnoš, lidovým vyprávěčem byl Jarek Bačík, později oblíbený Vašek Mlýnek z Kuželova. Prespolan účinkoval na slavnostech ve Strážnici v letech 1953, 1954 a 1959. Soubor zanikl v roce 1960.

​​​​​​​

Primáš František Košťuřík, za cimbálem Bačík

S kosárkem Bohumil Bída

Zprava František Košťuřík a Alois Kristoň na Orlovni ve Veselí n/M.

Co říkal na hru Prespolanu Jožena Kubík:


„Tož jak bych to rekél. Hrajú, hrajú, ale nemá to téj jasnoby. Je to tajak dyž vre polévka a syčí to a sbíráš to žufánkem a syčí to. – Deby měly cepy uši, ty by im to rekly, jak hrajú.“ Toto hodnocení berme s rezervou. Jožena měl výhrady také ke slavnému Janu Kubelíkovi.

​​​​​​

1. máj s Prespolanem

Prespolan na Orlovni.

V březnu 1959 absolvoval Prespolan zájezd po Jižních Čechách

Hlavní hvězdou vystoupení byl vyprávěč Vašek Mlýnek z Kuželova

Vašek Mlýnek s děvčaty v Jižních Čechách 1959

Zájezdu po Jižních Čechách se zúčastnil i Vojta Knotek (stojí zleva)

​​​​​​​

Ukázka z tvorby Anežky GorlovéPrespolan II. byl soubor písní a tanců, který vedl ve Veselí nad Moravou letech 1964 a 1965 Jaroslav Smutný s manželkou Vlastimilou.

​​​​​​​

Roku 2005 v Brně vznikl brněnský Prespolan, cimbálová muzika jehož název vymyslel veselský rodák, Martin Hrbáč junior. Název vystihoval skutečnost, že členové souboru byli z různých obcí, tedy přespolní.

​​​​​​​