PROMĚNY - ZÁMEK

Letecký snímek pořízený z iniciativy Josefa Homoly po roce 1921

Foto Pavel Slováček, září 2021

Na starším snímku již vidíme nový most postavený v roce 1921. Břehy řeky ještě nejsou regulovány. U kostela Panny Marie ještě není zbudována křižovatka do Blatnice

Na starším snímku ještě Struha obtéká budovu zámku. Dole vidíme střechu "Selského" mlýna (zbořeného 1927), nahoře dvě budovy dílen zvaných "Salajka". Vpravo starý dřevěný most na Benátky, u cesty ještě stojí mýtný domek

Zámecká budova od východu na rytině z 2. poloviny 18. století

​​​​​​​

Sv. Jan Nepomucký přežil bez poškození odstřelení zámeckého mostu Němci v dubnu 1945


Foceno po roce 1909

Foto Pavel Slováček, září 2021. Asi podstatnou změnou je odstřižení Struhy od Moravy a vybudování nové komunikace do Písku, včetně betonového mostu. Několik budov zmizelo, přibylo přístaviště

Základní hmoty zámku zůstaly zachovány. Nejviditelnější změnou jsou nadstavené věže (14.1.2022)

​​​​​​​

Foceno 8.9.2021

​​​​​​​

Foceno 6.9.2021

Na fotce exponované z věže zámku po roce 1909, vidíme vpravo hlavní budovu mlýna. V pravém dolním rohu ještě stojí přízemní budova. V levé polovině snímku stojí dva štíty bývalého pivovaru a směrem ke kostelu sv. Bartoloměje dva domky. Tyto čtyři objekty byly zbořeny v souvislosti s výstavbou nového betonového mostu na Benátky

Dřevěný most na Benátky. Foceno po roce 1936 (regulace horního toku Moravy) z hlavní zámecké věže. Vpravo pivnice „Pirhala“, vlevo část zámecké věže a vlevo stodola Jana Šimšíka

Foceno před rokem 1927

Foceno 6.9.2021


​​​​​​​

Foceno 8.9.2021

Zajímavá fotka exponovaná krátce po zboření starého pivovaru a před odstraněním dřevěného mostu na snímku vlevo

​​​​​​​

Západní pohled na druhé zámecké nádvoří

Foceno 14.1.2022

​​​​​​​

Foceno 21.11.2021