PRVNÍ AUTOBUS VE VESELÍ

Od 1. června 1920 provozoval Jan Kraus poštovní jízdy mezi poštami ve Velké u Strážnice a Hroznové Lhotě a nádražím ve Veselí nad Moravou, na přepravu pošty a osob. Podle smlouvy za tyto jízdy pobíral roční paušál 3.200,-K. a měsíční přídavek 1254 ,-K. Až do roku 1926 vykonával Kraus tyto jízdy koňským povozem. V roce 1925 hodlal Jan Kraus nahradit animální pohon autobusovou dopravou. Na základě zkušební jízdy, která proběhla 1. dubna 1926, mu byla udělena koncese pro periodickou dopravu osob automobilem na trati Veselí n.M.-Hroznová Lhota-Velká u Strážnice. Tato první autobusovou přepravu v našem městě netrvala dlouho. Byla zrušena otevřením nové železniční trati Veselí n.M.- Myjava 8. prosince 1927.

Jan Kraus se narodil 19.7.1887 v Hroznové Lhotě v rodině rolníka Martina Krause (č. 56). Jak vyplívá z písemností v roce 1928 byl již mrtev a s úřady jednala vdova Antonie Krausová.

Smlouva mezi poštou a Janem Krausem z roku 1920

Jízdní řád autodopravy z Veselí n.M. do Velké u Strážnice. Přeprava trvala 55 minut a z Veselí do Velké stála 8 korun 50 haléřů


Krausův autobus před starou restaurací Andrýsek, která stála naproti nádraží. Třetí zprava stojí Josef Andrýsek zvaný „stařec“, známý šprýmař, muž mnoha povolání

Zdroj: SOkA UH, fond OU UH, č. 590, karton 1201, č.j. 8914