Rybníček - 1. část

První zmínka o části města Veselí nazvané Rybníček, se nachází v urbáři veselského panství z roku 1732: „K tomu ještě z obzváštní milosti svéj popouští právo své mil. vrchnost Na vitři za domama veselskýma nazvanéj Rybníček, aby ten Vitř město Veselí dle svéj libosti taky z vystavením hoferských domkův svobodně a bez platu panského užívalo, nicméně s tou výminků, kde by někdy potřeba nastala, že by ta Vitř rybníček k zemskéj neb panskéj nevyhnutelnéj potřebě aplicirovaná bejti mohla, aby povinni byli takovou měšťané podstoupiti, pročež jak daleko se městské právo a při domcích mající zahrádky stahují, znamení náležité se udělá, které tu Vitř od těch zahrádek oddělovati bude.“

Vrchnost tedy dává povolení k výstavbě domků, jež měly být osvobozené od „platu panského“, a nacházely se před městskými hradbami, od mostu dole. Toto místo označené jako Vitř nebo Výtrž, bylo vytvořeno naplavením řeky, vytržením. Tato místa byla často zaplavována řekou.

Neregulovaný břeh Rybníčku

Hoši z Rybníčku

Rybníček

Jediná řeznická jatka ve městě č. 54, stála těsně vedle mostu při vstupu na Rybníček. Na této jatce se od 18. století vystřídala řada řeznických mistrů.

Mohutná střecha  na snímku zleva patřila domu č. 54 (před rokem 1920)

Vlevo část domku č. 55/70 a vpravo dům č. 54 (stará řeznická jatka)               

Uprostřed snímku Všetulův šindelem krytý domek č. 55/70, nalepený na hradbách. V prvé části je vidět zřícení staré hradební zdi, která byla součástí obvodové zdi židovského domu.

Domek Františka Všetuly byl po požáru zbořen (1938). Tím se obnažily staré hradby

Zbytky starých hradeb na Rybníčku

Domky č. 57/73, č. 56/72 a č. 55/70 byly „přilepeny“ na městských hradbách, byly nejstaršími na Rybníčku (1732). Po roce 1938 byly postupně zbořeny. U každého domku zůstala pouze část nacházející se u řeky (vpravo mimo záběr)

Pohled do stejných míst v roce 2013

Zůstal stát jen dům č. 70 na nábřeží řeky (foto F.M.Lejček)

U Roubínků na dvoře domku č. 70 v roce 1938, sedí syn Stanislav a zprava dcera Marie

Na Rybníčku č. 70 bydlel taky malíř a fotograf František Milan Lejček, který si vzal za manželku Růženu Roubínkovu.

Za F.M.Lejčkem přijel právě zahraniční mecenáš (kolem roku 1960).

Rodina kloboučníka Františka Hostýnka na Rybníčku č. 56/71 roku 1912. František Hostýnek později koupil dům na předměstí.

Manželé Šimšíkovi před svým domkem č. 57/73 na Rybníčku pod hradbami

Na snímku jsou již jen dva domky, třetí byl po požáru roku 1938 zbořen

Šimšíkovi před domkem č. 57/73.

Šimšíkovi v sadě s vnoučaty

S heligonkou František Šimšík

Muzikanti z Rybníčku (kolem 1930). Zleva Karel Kučera, u čela Karel Šimšík, s heligonkou František Šimšík

Ulička na Rybníčku v roce 1970. Domky zleva č. 88, č. 87, č. 86 a č. 85, uprostřed v pozadí štít elektrárny.

Garáž naproti domku č. 88

Zleva dům č. 89 (část), 88, 87 a 86. Rok 2010

Kolem roku 1955. Vlevo je vidět část židovské synagogy s žensým vchodem. Vchod pro muže se nacházel v části směřující k řece. V roce 1840 působil v synagoze učitel Pepich Schnabel.

V pravé části vidíme synagogu. Dveře, 2 okna a vpravo od okna okrouhlý výklenek, ve kterém byla uložena tóra. Kolem roku 1930.

Vlevo budova synagogy. V mezeře mezi okny vyčníval ven původně výklenek ve kterém byla uložena tóra. Foto Fr. Šíma 1982

Po roce 1945 sloužila synagoga jako dům osvěty

Za povšimnutí stojí betonové patníky. Kolem synagogy vedla cesta přes provizorní dřevěný most (1945-1947), v době výstavby nového betonového mostu přes hlavní tok Moravy.

Provizorní dřevěný most vedl v letech 1945-1947, od Městského úřadu k synagoze.

Vpravo roh domku č. 76, vlevo synagoga, na pozadí Městský úřad, nacházející se na druhém břehu řeky. V těchto místech se nacházel provizorní dřevěný most v letech 1945-1947. Foto Fr. Šíma.

Volný prostor před synagogou byl také místem pro sport. Rybníček 29.6.1937, zleva Max Grünhut, Viktor Smištík, Zdena Sladká, Réza Ehrenhaftová, Hermína Smištíková, Bedřich Ehrenhaft, František Karásek. Dole Franta Kabela, Bocin Smištík a Franta Šivel

Kousek domu č. 75, uprostřed dům č. 76,  v pozadí dům č. 77, vpravo část synagogy. Foto Matěj Plhal

Pohled do stejných míst o několik let později. Schází mohutná hrušeň. Foto F. Šíma, 1982

Potopa na Rybníčku 1985, vlevo č. 76, vpravo dům č. 77, foto Fr. Šíma

​​​​​​​František Blažek (*1846), ručně pálí slivovici. Tužková kresba Ludvíka Ehrenhafta. Rodině Blažkové patřil dům č. 75 a č. 76. František Blažek měl pronajatou Obecní hospodu na náměstí.

Jožina Rajecká, roz. Šivlová s Terezií Žlebskou. Jožina Rajecká dokonale uspořádala a popsala fotodokumentaci obyvatel Rybníčku. Díky.

1. máj roku 1932 na Rybníčku v popisu Josefy Rajecké- Šivlové (54 osob), v pozadí dům č. 75

Zadní řada: Bedřich Šivel, B. Smištík, J. Šivel, A. Palečková, L. Žádník, Karásková, K. Šimšík, M. Smištíková, A. Blažková, L. Žádník, M. Žádníková, R. Koudeláková, Koudelák, K. Višňovská, Šivel u stromu, M. Šivlová, L. Drahokoupilová, V. Drahokoupil, neznámý, M. Sladká, A. Chválová, A. Frolková, J. Jurásková, R. Ehrenhaftová, Ž. Karlíková, B. Karlíková

Střed: N. Poláchová, H. Smištíková, Šimšík, Valentová, Frolková, Pernica, Pernicová, Fiala, Fialová, Smištíková, Kreikerová, P. Žádníková

Přední řada: B. Smištík, F. Šivel, --, Karásek u Paličků, Paličková, Smištíková, na klíně Koudeláková, B. Smištíková, O. Jurásek,V. Kratochvíl, V. Smištík, F. Karásek, V. Karlík

Schází 23 osob: J. Šivlová, A. Šivel, 2x Kratochvil, 3x Kolkovi, 4 Němcovi, 4 Roubinkovi, 4 Vodicovi, Jurásek, Sladek, Smištík, Višňovský

Na zadní straně této fotografie bylo uvedeno: Obyvatelé „svobodného města Rybníček“

Další informace získáte v knize