SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Strach z ohně byl velký, hořelo každou chvíli a požár se díky převažující doškové krytině šířil rychle. Obecní písař Johan Hostýnek ve své kronice píše, že dne 14. dubna 1813 vypukl velký požár, jemuž podlehlo 285 domů na Předměstí. Ve Veselí nad Moravou vznikl Sbor dobrovolných hasičů dne 1. října 1882 z iniciativy městského tajemníka Jana Dostála. K prvnímu zásahu sboru došlo 26. ledna 1883 při hašení domu Alberta Ehrenhafta. Roku 1886 byla zakoupena první stříkačka od firmy Smékal. První stanovy byly přijaty roku 1887. Velitelem Sboru byl tenkrát Jindřich Dürmayer, jednatelem František Rajecký,

Představme si některé zakládající členy Sboru dobrovolných hasičů ve Veselí nad Moravou, z roku 1882.

Obuvnický mistr Konstantin Kratochvíl (*1855) s manželkou Adélou. Konstantin Kratochvíl byl zakládajícím členem Sboru dobrovolných hasičů ve Veselí.

Majitel nemovitostí, Jan Smištík (*1852 +1923), zakládajícím členem Sboru dobrovolných hasičů.

Mistr kožešník Eduard Polách (*1858), zakládající člen Sboru

Kožešnický mistr Jan Saida (*1849), byl zakládajícím členem Sboru dobrovolných hasičů

Velitel hasičů Jindřich Dürmayer (*1853 +1923), byl poštmistrem od roku 1880

Výbor 10. župy Jižní Moravy. Druhý zprava sedí Jindřich Dürmayer, poštmistr ve Veselí a taky velitel hasičů.

Úředník velkostatku Josef Václavek (*1853 +1923), prosazoval české velení. Roku 1887 byl pokladníkem.

Vyučený kožešník, starosta města, František Rajecký (*1856 +1928), byl roku 1887 jednatelem. ​​​​​​​

Kostelní malíř Ignác Kotula (*1845), byl roku 1887 revizorem účtů ve Sboru

Kolářský mistr František Nisner (*1849 +1942), byl roku 1887 členem Sboru ​​​​​​​

Zámečnický mistr František Strachota (*1852 +1935), roku 1887 byl prvním strojníkem ve Sboru

Lékárník František Sedláček, předseda Sboru r. 1898         ​​​​​​​

Deset let po založení Sboru dobrovolných hasičů se podařilo vystavět Hasičskou zbrojnici, kde byl prostor na uskladnění stříkačky, ale nacházela se zde také zasedací síň a tělocvična (7,5x9 m), celkové rozměry zbrojnice činily 10x20 m. Pozemek hasičům věnoval velkostatek hraběte Chorinského.

1892, plán hasičské zbrojnice vypracoval Josef Doležal

Hasičská zbrojnice dnes slouží jako pošta

Nejstarší fotka hasičské zbrojnice ve Veselí

Fotka to není příliš kvalitní, fotograf neváhal doretušovat uniformy tužkou

Vyhrávala dechovka, takže možná se jedná o otevření zbrojnice v roce 1892.

Nádherná fotka z hasičského cvičení na náměstí. Velké množství diváků sleduje zajímavé představení hasičské techniky, kterou dopravily dva páry koní.

Hasiči předvedli výkon ruční stříkačky i výsuvný žebř  ​​​​​​​

V roce 1932 oslavili veselští hasiči padesáté výročí. Na snímku vidíme čtyři muže v tmavých uniformách. To jsou strojníci, kteří rozuměli motorům stříkaček. ​​​​​​​

Titíž pánové v pyramidálním uskupení.

Moravskoslovenská župa hasičská. Uprostřed sedí Jindřich Weber z Veselí, vpravo od něj sedí Motyčka ze Zarazic a za Weberem stojí náčelník župy pan učitel František Tyllich.

Náčelník Moravskoslovenské župy hasičů František Tyllich (*1909 +1972), byl civilním zaměstnáním učitel. Trénoval také žákovské a dorostenecké fotbalisty

Řadu let sloužil veselským hasičům anglický automobil Moric

Požár domu Františka Horáka v ulici Břehy v srpnu roku 1935.