SEZNAM PADLÝCH RUMUNSKÝCH VOJÁKŮ VE VESELÍ NAD MORAVOU

Veselí nad Moravou osvobodila 1. rumunská armáda generála Vasile Atanasiu, která byla začleněna pod II. ukrajinský front sovětské Rudé armády maršála Malinovského. Ve Veselí nad Moravou padlo celkem 6 rumunských vojáků, kteří byli pohřbeni do společného hrobu na hřbitově ve Veselí nad Moravou. Exhumace byla provedena 21. 3. 1952, pozůstatky byly převezeny na společné pohřebiště na ústředním hřbitově v Brně.

Jedna z mála fotografií zachycujících Rumunské vojáky ve Veselí nad Moravou. V pozadí vpravo továrna Standard


​​​​​​​

poř. č.             příjmení                     jméno             hodnost útvar                      místo datum úmrtí


798     1          Andronache             Ion                  vojín B.9.M.               Veselí nad Mor. 24.4. 1945

799     2          Baciu                       N. Gheorghe   desátník B.9.VM      Veselí nad Mor. 24.4. 1945

797     3          Dragu                        Nicolae          vojín B.16.VM          Veselí nad Mor. 24.4. 1945

800     4          neznámý                                         vojín                         Veselí nad Mor. 24.4. 1945

796     5          Tabacaru                  D. Pavel        seržant B.15.VM      Veselí nad Mor. 24.4. 1945

            6          Neaml                     Nikolae          vojín                         Veselí nad Mor. 24.4. 1945


805     7          Cropar                       Stefan          vojín                           Zarazice 21.4. 1945

802     8          Radu                         D. Radu         vojín B.8.VM             Zarazice 23.4. 1945

801     9          Rublea                      Aurel              desátník B.8.VM       Zarazice 22.4. 1945

804     10       Stanculet                  Simon             vojín                           Zarazice 23.4. 1945

803     11       Truta                          Ioan                vojín B.8. VM            Zarazice 23.4. 1945           

            12       Angheloin                Georghe                                           Zarazice 23.4. 1945

            13       Cop  Rublea             Anghel                                              Zarazice 22.4. 1945


795     14       Bacanu                     Francisco      vojín                           Milokošť 26.4. 1945

794     15       Dominica                  Petre             vojín                           Milokošť 26.4. 1945

966     16       neznámý                                        vojín                          Milokošť duben 1945

793     17       Solomon                   C. Nicilas      vojín R.10.I.              Milokošť 25.4. 1945

                  

 

Pokud srovnáme data úmrtí Rumunských vojáků, získáme také přehled o postupujících bojích v dubnu 1945. V Zarazicích 21. – 23. dubna, ve Veselí 24. dubna a v Milokošti 25. a 26. dubna.

​​​​​​​

Rumunští vojáci 24. dubna 1945 ve Veselí nad Moravou

V Zarazicích padlo 7 rumunských vojáků. Šest vojáků bylo pohřbeno ve společném hrobě v Zarazicích. Jeden voják byl pohřben na louce Vlčinec, v katastru obce Veselí nad Moravou. Exhumace byla provedena dne 21.3. 1952, pozůstatky byly převezeny na společné pohřebiště na ústředním hřbitově v Brně.


V Milokošti padli 4 rumunští vojáci, 3 byli pohřbeni na hřbitově v Milokošti, jeden neznámý rumunský voják byl pohřben na pozemku Jana Zajíčka v Milokošti č. 43, jehož hrob byl označen  křížkem a přilbou. Exhumace byla provedena 21. 3. 1952, pozůstatky byly převezeny na společné pohřebiště na ústředním hřbitově v Brně. Dodatečná exhumace z pozemku Jana Zajíce byla provedena 29.3. 1952. ​​​​​​​

Původní hrob Rumunských vojáků na hřbitově ve Veselí nad Moravou. V roce 1952 byla provedena exhumace a pozůstatky padlých byly převezeny na Ústřední hřbitov do Brna.


​​​​​​​

Celkem při osvobozovacích bojích padlo ve Veselí nad Moravou 17 rumunských vojáků.

Dne 12.6. 1945 zemřel na otravu etylovým lihem, starší seržant Rudé armády Roman Naumovič Chusainov (*1918).

Pomník seržanta Rudé armády Romana Naumoviče Chusainova v parku Petra Bezruče

Text na pomníku R. N. Chusainova (foto 2022)

Německých vojáků padlo ve Veselí nad Moravou 68. Byli pohřbeni do společného neoznačeného hrobu na hřbitově ve Veselí nad Moravou. Padl také voják maďarské národnosti Elek Podraczki

Němci vyhozený Náklický most (foto Jaromír Dostál)

​​​​​​​

Zdroj: Špižůrek času, Miroslav Hudeček, Miroslav Varga, 2010, SOkA Hodonín, fond, ONV-VM, č. 905, fol. 1-5