Šibeničky

(: Šibenička rovno stójí:)

šohaj sa jí nic nebójí.


(: Nebójí sa néni vinnen:)

celá obec stójí pri něm.


(: Celá obec aj dědina:)

aj tá jeho roztomilá.

​​​​​​​

Uvedená píseň je od Hradiště, ale šibenička stála také v našem městě, a nejednomu šohajkovi se mohla stát osudnou. Hrdelní právo bylo důležitým městským privilegiem, jehož symbolem byla právě šibenice, coby místo k vykonávání poprav. Soudní pravomoc byla Městu Veselí odňata až roku 1789, kdy po reformě Josefa II. přešla pod magistrát města Uherského Hradiště.

Tři lípy které byly původně čtyři a Boží muka se studnou. Na tomto místě stála městská šibenice, jako symbol hrdelního práva.

​​​​​​​

Naši předci se k místu kde stála šibenice chovali s respektem, tak jak si tato historická památka zasluhovala. Rostly zde čtyři lípy, v jejíchž stínu se nacházela stará studna a u ní dubová boží muka, připomínající místo exekucí. Tento stav je zachycen na několika fotkách z třicátých let 20. století. Sem pořádali učitelé školní výlety, jak vidíme na jedné z fotek. Toto místo se nacházelo na obecních pastvinách, nejsnadněji bylo přístupné z ulice Na Drahách, po polní cestě východním směrem, jak je patrné na mapě z roku 1878. Pokud budete hledat toto místo dnes nebudete příliš úspěšní, přesto že se nachází nedaleko od sídliště Hutník. Nejdříve zetlela historická Boží muka, potom uhynula první lípa. Dost dlouho se potom místu říkalo „U tří lip“. Za komunistů nebyla snaha Boží muku obnovit. Devastace místa pokračovala, ještě před léty na místě rostla poslední lípa, dnes už neroste, zasypána byla také studna a toto důležité historické místo se nachází uprostřed pole. Podobných historických míst mnoho nemáme, měli bychom je zachovat pro naše potomky.

Dne 3. května 2021 proběhlo jednání na Městském úřadě ohledně budoucnosti místa „Šibeniček“. Tato důležitá historická památka by měla být začleněna do vznikajícího nového projektu, v jehož rámci budou také na tomto místě vysazeny opět lípy. ​​​​​​​

Indikační skica z roku 1878 se zvýrazněním „Šibeniček“ (Ing. Kamil Matýsek)

Současná poloha „Šibeniček“ (Ing. Kamil Matýsek)

Šibeničky ( v pozadí železniční nadjezd na Blatnici)

„ŠIBENIČKY“ AŽ DO ROKU 1789 NA TOMTO MÍSTĚ STÁLA ŠIBENICEJAKO ODZNAK HRDELNÍHO PRÁVA MĚSTA VESELÍ

V minulosti častý cíl výletů.

Školní výlet organizoval pan učitel František Tyllich.

Letecký snímek z roku 1950, s vyznačením lip u šibeniček zaslal Milan Záň. Dík. (Zdroj snímku Geoportál ČÚZK)

1) Kostel sv. Bartoloměje, 2) Kostel Panny Marie, 3) "Šibeničky"