Silnice Mor. Písek - Veselí nad Moravou

Mor. Písek s tabulí oznamující výstavbu nové silnice ​​​​​​​

Zde text: ZLEPŠENÍ OKRESNÍ SILNICE  BZENEC-BLATNICE-STRÁNÍ  ZEM. HRANICÍ V ÚSEKU km ...-20.635   Z MOR. PÍSKU DO VESELÍ  PROVÁDÍ PÉČÍ STÁTU ZEMĚ MORAVSKOSLEZKÉ A OKRESU UH. HRADIŠTĚ FI. ING. A. LEJSEK   A  J. SOUŠEK  V OLOMOUCI

​​​​​​​V pozůstalosti Antonína Ticháčka bylo nalezeno několik drobných fotek rozměru 6x6 a 6x8. Námětem těchto snímků jsou regulační práce prováděné v 30. letech 20. století. Na dvou záběrech jsou zachyceny informační tabule, oznamující výstavbu silničního tělesa z Mor. Písku do Veselí. Dílčí informace nám poskytuje archivní záznam ze SOkA Uh. Hradiště, (fond OÚ UH, č. 619, k. 1235, č.j. 8144).

Je zajímavé, že stavbu silnice z Moravského Písku do Veselí nad Moravou vlastně vyprovokovala železnice. Bylo to roku 1933, kdy se ČSD chystaly k použití nových těžkých a rychlých lokomotiv. K tomu bylo třeba přebudovat klenutý podjezd „Haťské“ silnice pod tratí Břeclav-Přerov v km 124.299. Tento podjezd se nacházel ve značně zchátralém stavu. Jeho světlost činila 3,78 m, výška 3,06 m. Nové parametry měly činit 6 m x 3,50 m. Přestavba musela být dokončena roku 1934.

Dne 22.11.1933 proběhlo z iniciativy OÚ v Uh.Hradišti k jednání v obci Moravský Písek, jehož se zúčastnili zástupci ČSD, okresu, města Veselí n/M., Bzence, M.Písku, velkostatku, cukrovaru. Především připomínky Ing. Josefa Gaďourka ze stavební správy jsou potřeba odcitovat: „V nejbližší době 2 let jest projektována výstavba jednak plavebního kanálu, jednak odlehčovacího ramene Uh. Ostroh-Strážnice, kterými by byla dotčena stavba zamýšlené silnice Písek-Veselí nad Moravou. Bylo by účelno zhotoviti urychleně projekt dotyčné silnice, aby v jeho rámci mohly býti zřízeny křižovací objekty s vodními úpravami a aby kromě toho mohlo býti použito zbylého stavebního materiálu k násypu silničního tělesa.“

Za okres Uh.Hradiště byl přítomen Alex Jaroš, za město Veselí n/M. starosta Josef Vajdík, Martin Kozumplík, Richard Janík, za velkostatek B.Ch. Antonín Tlučhoř.

Firma Lejsek a Soušek, která stavbu silnice započala, to neměla snadné, poněvadž v průběhu prací byl celý prostor mezi Pískem a Veselím zaplaven vodou z protrženého pravého břehu řeky Moravy. Jezero sahalo od Spytihněvi až k Hodonínu.

​​​​​​​

Josef Vajdík

Richard Janík


Martin Kozumplík

Dvojexpozice. V horní části snímku je patrná rozestavěná silnice k Veselí. Vpravo uprostřed vidíme těžbu materiálu pro novou silnici.Vpravo dole na tabuli čteme: STAVBA SILNICE KYJOV-BZENEC-VESELÍ  N/M. PROVÁDÍ ING. A. LEJSEK  A J. SOUŠEK  PODNIKATELSTVÍ STAVEB  INVESTIČNÍ PRÁCE

Pohled na Severní dráhu v Mor. Písku. Zleva starý podjezd, dále ta vyšší budova byty železničářů. Velká voda přišla 5.3.1937 (a taky 31.8.1938) a narušila započatou stavbu silnice

Současný pohled do stejných míst v Mor. Písku

V těchto místech se začal odebíral materiál k náspu nové silnice z Mor. Písku do Veselí       ​​​​​​​

​​​​​​​5. března 1937 a rok na to, 31. srpna 1938, zaplavila vše voda

Odtud se bral materiál pro novou silnici

Na této fotce se již začíná rýsovat násep nové silnice k Veselí nad Moravou

Stejné místo z jiného úhlu pohledu

Pohled do stejných míst z jiného úhlu pohledu

„Vypálenky“, místo v Písku kde začínala silnice k Veselí.V pozadí domky Mor. Písku


Tyto dva snímky byly také v kolekci s fotkami budování silnice, ale může také jít o jinou stavbu. Je zde zachyceno ruční míchání betonové směsi. Nová silnice měla betonový povrch (říkalo se jí „betonka“)

Tyto "kačenky" vozily hlínu na novou silnici

Bylo třeba postavit také most přes odlehčovací rameno, které se budovalo ve stejnou dobu jako nová silnice

​​​​​​​Nová silnice zkrátila cestu z Mor. Písku do Veselí nad Moravou téměř o 2 km (1890 – 9,8 km  1940 – 8 km)

Podélný řez silnice Mor. Písek - Veselí nad Moravou (SOkA UH, OU-UH, č. 191, k. 136)

Úprava betonové vozovky

Betonový most před elektrárnou a objekty, které bylo třeba zbourat

Betonový most na Benátky

Patník železobetonový

S přemístěním zeminy pomáhala také úzkokolejka

​​​​​​​​​​​​​  

​​​​​​​ ​​​​​​​

Toto je nejstarší snímek nově dokončené silnice z Mor. Písku do Veselí nad Moravou


Vladimír Groš