SOKOL

Také u vzniku tělocvičné jednoty Sokol stáli osobnosti, které do našeho města přišli za prací, železničáři, učitelé. Výjimkou byl veselský rodák řezník Josef Tašl (*1868), který byl 1. února 1897 zvolen do výboru jednoty. Spolu s ním tam zasedal mlynář Josef Urbanec, stavitel Josef Doležal, učitel Josef Homola, přednosta stanice Adam Truczka, úředník dráhy F. Sladčík a konečně učitel v Milokošti Engelbert Jindra. Prvním cvičitelem byl učitel František Tyllich (*1867, Bílovice), cvičilo se dvakrát týdně v sále hostince U zlatého jelena. Tato první jednota Sokol později zanikla. 17. února 1899 se ustavil veselský Sokol znovu jako odbor Sokola v Uh. Ostrohu. Starostou byl zvolen strojvůdce Václav Uhlíř, pokladníkem Josef Homola. Jednota se nezaměřila pouze na cvičení, ale pořádala také koncerty a divadelní představení. Dne 9. června 1901 se konalo v sále hotelu U zlatého jelena kouzelné představení „Mlhavé obrazy“, pomocí Edisonového fonogramu. Později se akce jednoty uskutečňovaly v sále hotelu Janík. Roku 1905 se veselská jednota osamostatnila. V roce 1914 měla jednota Sokol 96 členů, 72 mužů a 24 žen, v roce 1920 bylo členů již 230. Zřejmě nejšťastnější období začalo roku 1924, kdy byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny. Projekt vypracoval brněnský architekt Jaroslav Syřiště, stavební dozor prováděl Ing. Josef Řezáč a sokolovnu pomáhalo stavět všech 270 nadšených členů Sokola.

Pozvánka na večírek z roku 1904, konaného v sále hotelu Janík

Sál hotelu Janík kde se konaly akce veselského Sokola

Sokolské cvičiště v přírodě, místo sokolovny stačil plátěný stan.

První okrskové cvičení 1897 ve Veselí nad Moravou

Nejstarší společná fotka veselských Sokolů. 1) František Perutka, 2) Písařík, 3) Rudolf Žádník, 4) MUDr. Bohumil Neumann, 5) Václav Uhlíř, 6) František Rajecký, 7) Karel Lerche, 8) Kuběnský, 9) Karel Strouhal, 10) Karel Krupička, 11) František Hostýnek

Krásná fotka veselských Sokolů, bohužel bez bližší identifikace.

Nejmladší veselští Sokoli

Zleva Machová, Planková, Andy Kotulová, Sitová, Šimšíková a Grňová              ​​​​​​​Pokorný, Pres, Lacina, Stojar, Míček, Benda, Antonín Kratochvíl a dole Navrátil, Palička a Josef Tašl

Mezisletové závody v Praze 6.-8.července 1923. Družstvo jednoty Veselí nad Moravou získalo I. pořadí ve všeobecném závodě nižšího oddílu. Zleva Věra Janíková, Marie Menšíková, Lea Všetulová, Františka Čechová a Anda Kratochvílová

Na školním dvoře. Druhý zleva stojí Josef Kluka, dole zprava sedí Antonín Kratochvíl.

Na novém cvičišti Sokola, 1926

ZAKLADATELSKÉ OSOBNOSTI SOKOLA

Mlynář Josef Urbanec                                  

Učitel Josef Homola                           

Veterinář MVDr. Josef Prokeš

Snímek z počátku výstavby sokolovny roku 1924. Zleva Ing. Josef Řezáč, vrchní technický rada regulace Moravy, který prováděl stavební dozor při stavbě sokolovny, dále stojí pan Miksa, Josef Janoušek a strojvůdce Václav Uhlíř.

Vlastní stavbě sokolovny předcházela těžba písku z řeky Moravy (1923)

Těžké vozíky s pískem vozil  vůl ze Dvora, zvaný „Statný Lojza“

Navršený kopec písku před započetím stavby

Betonování základů sokolovny roku 1924 (v pozadí Zemský dům)

Krovy měl na starosti tesařský mistr Šivel.

Dokonalou fotodokumentaci pořídil řeznický mistr Josef Tašl. V jediném záběru vidíme kostel Andělů strážných, čerpací domek pro železnici, sokolovnu a Zemský dům.

Cvičení veselských Sokolů  roku 1935

Cvičili i ti nejmenší

Vystoupení na novém cvičišti v roce 1926

Veřejné cvičení. V pozadí Zemský dům regulace Moravy.