Struha

Kolem našeho města se řeka bohatě členila do řady větví a ramen. Jednou takovou částí, která začínala u zámku byla také Struha, kterou již v 16. století Hynek Bilík z Kornic použil k přítoku vody do Horního vnorovského rybníku. Tuto zvýšenou hladinu vody převedl přes řečiště Moravy pomocí vantroků (dřevěného koryta). Struha byla původně také důležitou součástí ochranného systému vodního hradu.

Hned na začátku Struhy byl zřízen splav zajišťující vodu pro pohon vodní pily. Tento splav zde musel stát již roku 1732, protože urbář z tohoto roku uvádí, že: „Za zámkem k půlnoční straně jest nedávno vystavená panská pila“. Tato pila i se splavem je zobrazena na rytině z druhé poloviny 18. století. V těsné blízkosti splavu se nacházel také dřevěný most směřující k dvornímu traktu zámku. Později přibyl most další nutný pro provoz úzkokolejky. K zasypání úvodní části Struhy došlo po roce 1936 v souvislosti s budováním nového betonového mostu na Benátky a taky v důsledku výstavby Baťova kanálu.

Na novou situaci zareagovala tělovýchovná organizace Sokol k vybudování koupaliště. V zimních měsících se prostor koupaliště změnil na ledovou plochu pro lední hokej.

Vodní situace města Veselí v 19. století. a) Splav hlavní, b) Splav na Struze, c) Splav u mlýna

Struha od severu obtékala zámek. Původně byla důležitou součástí ochranného systému vodního hradu. V levém dolním rohu je zakreslen splav u Vnorov a také náhon strážnického mlýna. V plánu jsou zakresleny jen objekty patřící vrchnosti.  Schází zástavba jak na náměstí, tak na Benátkách.

Situace z roku 1925

Na snímku dřevěný most se splavem na Struze za zámkem. Plán k tomuto mostu vidíme v dalším přiloženém dokumentu. Unikátní záběr zachycuje opravu dřevěného splavu. 

Plán mostu přes Struhu vypracoval stavitel Josef Doležal

Dřevěný most byl nahrazen železným, splav tekl až do roku 1936 (později byla Struha u zámku zasypána)

Splav na Struze

Rozvodněná  Struha. Foto Robert Roob

Pod splavem. V pozadí zeď zámeckého zahradnictví.

Struha

Vlevo chytání ryb do čeřenu, vpravo chytání do čeřenu „na kozlíku“

Pohled na železný most od přítoku, v pozadí zámecké skleníky.

První práce na sokolském koupališti, zpevnění břehu, zasypání původního koryta (1937)

Brigáda na budoucím koupališti

Ohrožená hráz

Protržená hráz. 1937

První koupající se na novém koupališti na Struze. Zleva Bedřich a Terezie Ehrenfaftovi, sedmý „Bulba“ Smištík

V létě se u zámku koupalo, v zimě se bruslilo.

Sokolské kluziště bylo opatřeno také umělým osvětlením, proud zdarma dodávala elektrárna (foto Urbančík). Z hráčů vzpomeňme alespoň bratry Václavkovi, Viktora Smištíka nebo Antonína Kabelu.

Sokolské kluziště

Únor 2013

Josef Holek, správce sokolského kluziště

Most na Struze (foto Robert Roob)

Struha (foto Robert Roob)

Struha (foto Robert Roob)

Ještě jako koupaliště. V pozadí "Salajka". Kolem roku 1965

Věra Strachotová s neznámým

Rok 1938 nebo 1939, nově zřízené sokolské koupaliště (v místě dnešního přístaviště). Zleva Slávek Jakubíček (*1929), Vladislav Pulicar (*1.12.1929), Antonín Leitgeb (*1932), Miroslav Klement (*5.7.1932), Jan Klement (*1930), Zdeněk Melíšek (*1933) a Hanuš Grünfeld (*1930 +Osvětim), foto Urbančík. Tuto krásnou fotografii zaslal veselský rodák MUDr. Jan Klement z Rychnova n/K.