TICHÁČEK

K výrazným osobnostem Zarazic patří Antonín Ticháček, jehož životní příběhy by se mohly stát námětem na román. Antonín byl nejmladším dítětem rolníka Cyrila Ticháčka. Ke svým třem starším bratům vzhlížel jako k přirozeným autoritám. Bratr Jan vystudoval gymnázium ve Strážnici, byl ruským legionářem, v hodnosti četaře. Bratr Cyril se prosadil jako farmář v Kanadě (ale vrátil se do Zarazic). Ovšem hlavním a velkým vzorem pro Antonína Ticháčka byl jeho švagr, Josef Hulín, který si vzal za manželku Marii Ticháčkovou, sestru Tondy. Hulín byl jen o 10 let starší, ale kolik toho stihl vykonat. Doma v Zarazicích příliš nepobyl, ovšem dokázal se prosadit především ve světě, před první válkou v Americe, za války v Rusku a těsně ke konci války v Japonsku. ​​​​​​​

Dům č. 133 patřil rolníku Cyrilovi Ticháčkovi, který tu s manželkou vychoval čtyři syny a dceru

Zleva sedí Cyril Ticháček (*1853), uprostřed stojí jeho syn Matouš (*1883) a drží syna Karla (*1928). Dále zde stojí Františka Ticháčková (*1920, provdaná Vašíčková), a Anna (*1924, provd. Horká)

Na zemi sedí Antonínova matka, Marie Ticháčková. Zprava stojí dcera Matouše Ticháčka Františka (*1920), později provdaná Vašíčková. ​​​​​​​.

V řepě pracuje Cyril Ticháček.

Matouš Ticháček (*1883)

Jan Ticháček (*1888), ruský legionář

Cyril Ticháček (*1890)

Antonín Ticháček (*1899)

Sedící vlevo, matka Marie Ticháčková (*1859, roz. Tomečková z Veselí), vpravo její dcera Marie provdaná Hulínová s dcerou Marií v peřince. Stojící zleva, Alžběta Hulínová, Marie Hulínová, sestry Josefa H. Další stojící Cyril Ticháček, a konečně v obleku Jan Hulín, bratr Alžběty, Marie a Josefa. (Josef Hulín na frontě).

Rodina Cyrila Ticháčka, na klíně u matky syn František (*1924), před otcem stojí dcera Marie (*1919)

Zleva sedí Marie Hulínová, roz. Ticháčková, na klíně drží Ludmilu (*1915 +1921). Vzadu stojí Matouš Ticháček, před nímž sedí sestra Josefa Hulína, Marie. Zprava stojí Marie Hulínová (*1913)

Cyril Ticháček s manželkou Marií (roz. Venclíkovou) a synem Frenkem a dcerou Marií Studénkovou

Anna Horká (*1924, dcera Matouše Ticháčka)

Karel (*1928, syn Matouše Ticháčka)

Karel Ticháček

Jan Ticháček s manželkou Annou (roz. Tomečkovou)

Jan Ticháček vystudoval strážnické gymnázium (podobně jako jeho švagr Josef Hulín).  Chrudimi potom absolvoval jednoroční obchodní kurs. Jan Ticháček byl členem Sokola. V Rakouské armádě roku 1911 absolvoval 7 měsíční kurs jednoročních dobrovolníků. Do světové války nastoupil jako příslušník 3. pěšího pluku v hodnosti četaře. Dne 9. června 1916 byl zajat u Bučače. Posledním pobytem v zajetí byla obec Pikovec v Kyjevské gubernii. Do legií vstoupil 30. června 1917, jako příslušník 1. střelecké divize, kde pečoval o lékárnický sklad. 21. listopadu 1917 byl povýšen na desátníka a 28. října 1918 byl povýšen na četaře. Dne 26. března 1920 byl Jan Ticháček vyznamenán anglickou medailí „Za zásluhy“ DCM. Činnost v legiích ukončil 15. června 1920. Jistou dobu Jan Ticháček pracoval jako úředník Finančního ředitelství v Chustu na Zakarpatské Rusi. Jan Ticháček zemřel v Zarazicích 22. září 1968.

Rodina Ticháčkova

.Svačina

Dvojexpozice od Ticháčků z podnávratí ​​​​​​​

ANTONÍN TICHÁČEK

Antonín Ticháček se narodil v předposledním roce 19. století, a tak také patřil do posledního ročníku, který se zúčastnil I. světové války. Po odvelení na frontu po třech týdnech zběhl, byl odsouzen, a znovu byl poslán na frontu. V listopadu 1918 vstoupil do nové čs. armády a zúčastnil se bojů o Těšínsko a Slovensko. Roku 1922 absolvoval obchodní školu v Uh. Hradišti, v říjnu téhož roku nastoupil vojenskou službu v Olomouci. Po návratu z vojny odcestoval do Argentiny a později do Francie. ​​​​​​​

Zarazičtí odvedenci ročník 1899. Zleva stojí Antonín Ticháček

Divadelní kroužek. A.T. sedí uprostřed, Jaroslav Všetula stojí první zleva, čtvrtá zleva stojí Františka Kozumplíková, pátá zleva Božena Lacinová (roz. Janišová). Zprava sedí Tomáš Řičica. Datace uvedená na fotce je asi chybná..

Josef Hulín v uniformě po návratu z legií, roku 1923. Zleva stojí Cyril Ticháček, vzadu uprostřed Antonín Ticháček

Vojenská služba v Olomouci. A.T. zcela vzadu třetí zleva.

Po návratu z Argentiny a Francie si našel místo účetního v tiskárně Tomáše Gajdy ve Veselí nad Moravou. A.T. stojí třetí zprava, Tomáš Gajda stojí první zleva. Tiskárna stála před nádražím na místě později postaveného mléčného baru.

V roce 1927 se seznámil s Aloizií Valentovou z Louky. Foto před veselským zámkem u koleje úzkokolejky.

S manželkou Aloisií a strojem BSA.

.A.T. byl milovník motorových vozidel. Vystřídal jich celou řadu, zde Aerovka

Tady Peugeot

Lásku ke strojům podědili jeho synové Antonín (*1930) a Miloš (*1932)

S manželkou a syny roku 1936

Antonín s kamarády na návštěvě u Chorinských

S manželkou a neteří Marií Hulínovou

Před zámkem s Aloisií