TIOKA TAUŠ

V srpnu 1928 vyšel v Národních novinách celostránkový článek o městě Veselí nad Moravou. Autor článku není uveden, úvodní historickou část však evidentně napsal učitel, vynálezce, pomolog, Josef Homola. V další části čtenáře informuje o prvních parních lázních, ale také o firmách Tioka a Tauš. Dnes nám tyto názvy znějí exoticky, většině veselanů neříká nic. Podle novin to byly významné průmyslové podniky. Zde jsou některé základní informace.

Článek v Národních novinách z 12. srpna 1928 informuje podrobně o veselských lázních, a také o prosperujících firmách Tioka a Tauš

TIOKA

Trochu nezvyklé příjmení Tioka patřilo zajímavé osobnosti, odborníku a experimentátorovi v oblasti různých chemických prostředků. Eduard Tioka se narodil v Podolí u Brna, vyučil se holičem a do Veselí nad Moravou přišel v roce 1919 spolu se svým švagrem, Josefem Marcinkou, jehož sestru Karolínu si vzal za manželku. Tito dva podnikatelé založili Společnost pro průmysl cementářský s.r.o. Pro výrobu postavili dílnu, ale krátce nato se rozcházejí, staví zeď, která podnik dělí na dvě části. Tiokovi připadá levá polovina, kde roku 1922 začíná s chemickou výrobou. Po půl roce dílnu prodává staviteli Štěpánu Caletkovi z Vlkoše, který provedl přestavbu, nadstavil další podlaží. Eduard Tioka začíná experimentovat s různými impregnačními prostředky, jednak na dřevo a také na beton. Vyrábí také nemrznoucí směs pro beton, ochranné nátěry nebo sklenářský tmel. V letech 1930 – 1933 byl Tioka náčelníkem Sokola. Při stavbě sokolovny byla celá trámová konstrukce napuštěna Tiokovým prostředkem proti hnilobě. Při nedávné prohlídce krovů bylo zjištěno, že jsou naprosto v pořádku. Na hlavní silnici, nedaleko kostela, postavil zajímavý trojblok domů č. 104, 984 a 985. Později staví před nádražím další dům č. 937, kde bydlel s rodinou. Od roku 1941 začal spolupracovat s Janem Bendou na výrobě izolačních a stavebních hmot. Ani tato spolupráce netrvala dlouho, a Eduard Tioka nakonec odchází jak ze společného podniku, tak se taky stěhuje z Veselí nad Moravou. Zůstala pouze firma E. Tioka, nást. J. Benda, ale už bez zakladatele. Jan Benda zastavil výrobu roku 1950. Bydlel v domě po Tiokovi, Národních Mučedníků č. 937.


Eduard Tioka (*1890), náčelník Sokola v letech 1930-33

V roce 1924 působil Eduard Tioka v domě č. 157, což byla později hospoda „Nebíčko“ (rožní dům do Karlovky, dnes RyO)

Inzerce ze Zájmů Slovače z roku 1936

1937

Inzerce ze Zájmů Slovače z roku 1922

TAUŠ

Karel Tauš se do Veselí nad Moravou dostal prostřednictvím jeho švagra, Josefa Hegera. Jejich manželky byly sestry. Počátkem roku 1928 začla v našem městě (ve Dvoře velkostatku), působit firma Gotěbor Tauš, která se specializovala na hasičskou techniku. Zachoval se zajímavý propagační materiál, bohužel tato firma po roce zanikla. Karel Tauš potom ještě do roku 1930 provozoval strojní zámečnictví, ale později jeho stopa u nás končí.  ​​​​​​​

Karel Tauš (*1896, Dědice)

Propagační materiál hasičské firmy Tauš (vytiskla tiskárna Gajda ve Veselí nad Moravou)

Článek z Národních novin, 12.8.1928

Od dubna 1939 provozoval Karel Tauš strojní zámečnictví a autodopravu

Zámečnická dílna Karla Tauše se nacházela v areálu hospodářského Dvora


Vladimír Groš  ​​​​​​​