UDÁLOSTI

Společenský život v Zarazicích byl docela pestrý a podílely se na něm různé složky. Například hasiči, fotbalisti, spolek Omladina nebo členové divadelní skupiny. Pravidelné byly taneční zábavy, na kterých vyhrávala místní  muzika, a kde se také hlasitě zpívalo. Tyto zábavy odehrávající se v hospodách, byly hojně navštěvované také školní mládeží, o čemž svědčí četné pohoršivé zápisy v třídních výkazech. Tak roku 1922 bylo uspořádáno 28 tanečních zábav, takže zábava byla každých 14 dní. V neděli a o velkých svátcích se bylo třeba obléci do pestrých krojů a vydat se do kostela, přičemž půlka vesnice kráčela do Vnorov a ta druhá půlka zase do kostela veselského. Tak to bylo až do roku 1908, kdy celé Zarazice byly přifařeny do Veselí. Pěšky nebo na voze se cestovalo na pouť ke sv. Antoníčkovi, nebo na Velehrad, případně na Hostýn. Událostí byly taky jarmaky ve Veselí, především ty dobytčí, kde se nejen nakupovalo, ale kde se také prodávaly přebytky vyprodukované v průběhu roku. Mladí se těšili na dožínky, které organizovala Omladina. Ovšem nejdůležitější událostí z celého roku byly hody (na sv. Alžbětu). U bohatě prostřeného stolu se sešla celá rodina, přijeli přátelé. Pro mladé chlapce bylo důležité aby byl odveden, kdo nebyl odveden byl v opovržení, alespoň ve starších dobách. Ti odvedení se poznaly podle uvázaného černého šátku kolem krku.

Kůň byl pro každého hospodáře mnohem víc než tažná síla, nebyl to pouhý pomocník v těžké práci, byl to mnohdy také kamarád. Mít krásného koně byla také otázka prestiže každého rolníka (Karel Ticháček *1928)

Záběr z roku 1946, když ještě koně byli důležitější než traktory   ​​​​​​​

Slavnost dožínek, 1970

.Zarazická „Omladina“ pořádala dožínky roku 1925. Uprostřed páter Bohumil Navrátil (*1884 +1940).

Dožínky v Zarazicích v roce1932 ​​​​​​​Dožínky 1936, uprostřed sedí varhaník Karel Bařina (*1872 +1967)

.Dožínky  1938

Zarazické dožínky kolem roku 1940

Zarazické děvčata s Dominikem Vicencem

Vladimír Horký (v klobouku) veze zarazické odvedence, rok 1946

Zarazičtí odvedenci ročníku 1899. Zleva stojí Antonín Ticháček, dále František Bártek č. 132, Jan Benedik č. 106, Jan Gajoš č. 42, František Řičica č. 50 (foto Karel Šíma)

Odvedenci ročník 1922, sedí Jaroslav Buchta, zprava stojí Vladimír Horký

Ročník 1931, Antonín Ticháček sedí 2 zleva

Odvod na vojnu roku 1950

Zarazická dechovka před Vavrušovou hospodou roku 1946. Zleva Ladislav Horký z č. 15, Karel Pavka (*1925) z  č. 64, Jan Třináctý z  č. 13, Milan Všetula, Josef Pavka z č. 64,  Josef Horký z  č. 15, Josef Třináctý č. 13, Josef Kuriviál  z č. 59, Gazárek, František Šebesta z č. 73, Karel Grňa, Štěpán Gazárek, neznámý, Slavík ​​​​​​​

Vladimír Horký z č. 15

Školní divadelní představení pana učitele Chovance (sedí zprava). Druhá zleva sedí Marie Michálková

Divadelní představení „Pro matičku“ 1950

Divadelní kroužek. Uprostřed sedí Antonín Ticháček, zleva stojí  Jaroslav Všetula, 4 zleva Františka Kozumplíková, 5 zleva Božena Lacinová, roz. Janišová. Zprava sedí Tomáš Řičica.

Divadelní kroužek Zarazice 1923. Divadelní hra „Vrah“, druhý zleva Antonín Ticháček. První zpráva o činnosti divadelních ochotníků je v Obecní kronice z roku 1922, kdy byly sehrány 4 divadelní představení. ​​​​​​​

Divadelní kroužek Zarazice 1923. Divadelní hra „Vrah“, druhý zleva Antonín Ticháček. První zpráva o činnosti divadelních ochotníků je v Obecní kronice z roku 1922, kdy byly sehrány 4 divadelní představení. ​​​​​​​

V roce 1931 sehráli ochotníci klasickou hru bratří Mrštíků „Maryša“. Roku 1934 divadelní hra „Rozvod“ a další představení ve Zmole „Golgota“ zahráli hasiči. Vše režíroval František Crhounek. Roku 1935 bylo sehráno divadelní představení „Tichá rodina“ a pro děti „Honza v zakletém zámku“. 24. října 1937 bylo sehráno divadelní představení „Bártova pomsta“.  ​​​​​​​

Divadelní představení „Nikdy“, 1961

Sbor dobrovolných hasičů v Zarazicích byl založen roku 1926. Hasičská zbrojnice byla postavena roku 1928

Plán pro stavbu hasičské zbrojnice z roku 1927

Roku 1929 byla zakoupena nová motorová stříkačka za 55 tisíc Kč od firmy Hasičské závody v Čechách u Prostějova. Nová stříkačka byla představena na hasičském cvičení ve Zmole.

V roce 1929 byla zakoupena nová motorová stříkačka za 55 tisíc Kč. Kmotřenkami byly paní Božena Lacinová a paní Marie Pavková

8. července 1923 o půlnoci vypukl požár, jemuž za oběť padly dvě stavení, dům Alžběty Chudíkové a dům Anny Jankovičové. Tyto majitelky bohužel nebyly pojištěny. Oheň údajně založil nějaký tulák ze msty, protože se mu při žebrání nedostalo almužny. Hašení se zúčastnili hasiči z Veselí a ze Vnorov.

Dne 1. června 1929 o 6 hodině odpoledne vznikl požár v domku č. 44, Anny Přibylové. Jelikož bylo bezvětří, nerozšířil se požár na vedlejší stavení.

1. září 1930 o půl páté ráno vypukl požár v domku Marie Pospíšilové, oheň se rozšířil na sousední dům Kašpara Šimšíka č. 154, a zničil mu všechnu suchou píci, uloženou na půdě. Škoda byla částečně kryta pojištěním.

9. srpna 1931 v 5 hodin ráno vyhořely z nezjištěných příčin obecní pastýrny i se zásobou sena pro obecní býky.

Dne 3. února 1932 o 11 hodině v noci, vznikl z neznámé příčiny v domku č. 98 požár, který zničil Štěpánu Ivanovi zásoby krmiva. Dne 9. července 1932 o 3 hodině odpoledne vyhořel domek č. 196 náležící Janu Uhlíkovi. V obou případech byla škoda částečně kryta pojištěním.

27. září 1937 po poledni vyhořel domek i s hospodářskou budovou pana Jiřího Přibyla.

​​​​​​​

V roce 1935 byl velitelem hasičů v Zarazicích František Břečka stojící zprava a na pravém snímku stojí první zleva ​​​​​​​

Svatba z roku 1928

.

Kurz vaření 1946, Zarazice škola. Zleva stojí Kateřina Tomečková, Marie Horká č. 15, Studénková, Anna Míková č. 209, Marie Studénková č. 16, Frant. Kuriviálová č. 59, neznámá, 2 učitelky, Marie Všetulová, Marie Všetulová č. 74, Ludmila Vašíčková, Božena Grňová, Marie Pavková č. 64, Crhůnková. Vzadu stojí Marie Šimková, Marie Bártková č. 12, Marie Grabcová č. 128, Alžběta Všetulová, Frabtiška Konečná č. 131, Marie Dobřická, Marie Kočišová č. 166, Anna Matušková. Dole Anna Pavková, Karel Všetula č. 74

Vladin Všetula žení syna

Zleva Marie Kozumplíková „Košica“, Františka Bitnerová, Františka Horáková, Františka Mézlová, Chudíková, Marie Motyčková