VÁCLAVEK

​​​​​​​Domy č. 10 a č. 11 umístěné na velmi důležitém a výhodném místě na Předměstí patřily rodině Václavkově. Prvním Václavkem na domě č. 11 byl Jakub (*1815), který sloužil u hraběte Chorinského.

Rodina Václavkova, pocházející ze Starče u Třebíče, patřila ve Veselí ke starým tradičním rodům již od poloviny 19. století. Na domě č. 11 působila tato rodina víc než 80 let. Mimořádnou osobností  byl zejména Josef Václavek, narozený 1853. Měl celkem 12 dětí, z toho 8 synů, z nichž každý byl něčím zajímavý.

Josef Václavek (*1853 +1923), vlakvedoucí na úzkokolejce a velký včelař. Roku 1904 vyprodukoval z 33 včelstev 7 q medu. Roku 1882 byl zakládajícím členem Sboru dobrovolných hasičů.

Rodina Josefa Václavka. Zleva syn Jaroslav, Božena, Josef, matka Margareta na klíně drží syna Svatopluka, vzadu otec Josef, vpředu syn Bohuslav, Zdeněk, Mařenka a Ladislav. Foceno roku 1896, schází Vladimír který byl v učení.

Josef Václavek se svojí první manželkou Margaretou (*1857 +1907, roz. Navrátilovou) měl 11 dětí, a s druhou ženou Kateřinou měl syna Ctibora (*1913)

Nejstarší syn Vladimír (*1882), vlakvedoucí na úzkokolejce, měl dva syny Vladimíra (*1909) a Jaroslava (*1911). Tito bratři patřili mezi první hráče ledního hokeje ve Veselí nad Moravou.

Synové Vladimíra Václavka, Jaroslav (*1911) a Vladimír (*1909), patřili k prvním hokejistům ve Veselí.

První hokej se hrál na Žůrkově jezeře (Jaroslav Václavek 2 zprava)

Druhým synem Josefa Václavka byl Jaroslav (*1887), který působil v cukrovaru ve St. Městě. ​​​​​​​

Další syn Ladislav (*1890), pracoval jako hostinský a později vedl hotel na Záložně

Pátým synem Josefa Václavka byl syn Josef (*1892), který se vyučil ve Vídni klempířem, roku 1912 narukoval k 3. pěšímu pluku do Těšína, s nímž odjel na ruskou frondu, kde v listopadu 1914 padl v Sudě do ruského zajetí. Jen se štěstím přežil kruté zimy na Sibiři. Dne 1. června 1917 vstoupil do legií. Do vlasti se vrátil jako desátník 15. června 1920.

Zprava sedí Josef Václavek, jako vojín 3. pěšího pluku v Těšíně roku 1912

Zde je Josef Václavek třetí zleva vzadu s 3. pěším plukem v Rusku před zajetím 1914.

Zprava stojí Josef Václavek

Legionář Josef Václavek druhý zprava

Josef Václavek s manželkou Františkou a dcerami Ludmilou (*1923) a Vlastou (*1926)

Včelařství se po otci věnovali také synové Vladimír a Josef. Josef Václavek na tomto snímku stojí u svého úlu, na zahradě domku č. 1140, na Hutníku. ​​​​​​​

Dům číslo 1140 postavený Josefem Václavkem (*1892), byl roku 1959 nadstaven.

Plán domu č. 11, Josefa Václavka z roku 1892

Roku 1934 byla na místě dvou václavkových domů zbudována radnice.