VČELAŘSKÝ SPOLEK I.

Včely se v našem městě pěstovaly od nejstarších dob. Toto napsal v kronice z roku 1904 ředitel školy Julius Christin: „Léto 1904 bylo velice suché, takže kukuřice, řepa a brambory poskytly malý užitek, zato plesali včelaři. Není pamětníka, by včeličky kdy tolik medu byly nanosily jako letos. Kdežto včelky pisatele těchto řádků po mnoho let dávaly zisku 2 – 6 kg medu (od 2-3 včelstev), doneslo letos jedno včelstvo 40 kg medu! Místní větší včelaři, obecní tajemník Jan Strnadel a rolník Maršálek, měli medu několik metráků. Nejvíc však vytěžil kancelářský úředník velkostatku, Josef Václavek. Týž od svých 33 včelstev dobyl medometem přes 7 q, z čehož hned prodal společnosti státní dráhy ve Vídni pro spolky konsumní 3q, á 130 K, ostatní odbyl doma á kg 1,6 K, tak že tohoto roku utržil za med přes 1000 K. Od panských včel, které týž také obstarává, bylo od 22, které mimo to daly 8 rojů, poměrně ještě více medu, totiž 5 q. Z předeslaného jest zřejmo, že t. r. jen veselské včely medu nanosily za několik tisíc korun. K téže věci stůjtež zde ještě pozorování následující. Včely páně Václavkovy, jež umístěny má v tak zvaném „pozorovacím“ úle, který se denně váží, donesly medu netto 48.8 kg, byly to včely prostředně silné a původu domácího. Nejméně donesly včely umístěné ve starých špalcích, nejvíce ony, které byly v úlech 5ipatrových s medníkem 2patrovým. Nevyšší denní snůška byla dne 12.6. (2 ½ kg) a 3.8. (2.4 kg). Z pozorovacího úlu bylo z oněch uvedených 48.8 kg vymetáno v červnu 12, v červenci 18.8, v srpnu 8 a v září 10 kg medu. Kéž je tolik medu každý rok. Oblaciněv stal by se snad denní potřebou kruhů neširších a mohl by pomáhati vytlačovati odevšad demoralizující otravný alkohol…..“

Christinova kronika str. 288

​​​​​​​

Legendární veselský včelař Josef Václavek (*1853), byl dlouholetým předsedou Včelařského spolku

Podle sčítacích operátů z roku 1910 bylo ve Veselí 266 úlů. Včelařský spolek ve Veselí nad Moravou byl založen 22. 9. 1907, prvním předsedou byl zvolen Josef Janoušek, jednatelem byl František Kyselka. Roku 1909 byl  předsedou ředitel školy Čeněk Baštinec, jednatelem učitel Alois Hubáček.

Veselští včelaři. V první řadě druhý zleva Josef Václavek. Sedící v druhé řadě, 3 zleva Vladimír Václavek, 4 zleva Josef Heger, zprava sedí František Tomek ze Zarazic, 4 zprava sedí Josef Řičař. Vzadu 1 zleva František Vašíček, 3 zleva Jan Karlík a 3 zprava Ludvík Žák

Vzadu třetí zleva stojí Josef Řičař, který měl 44 včelstev.       ​​​​​​​

Výbor Včelařského spolku ve Veselí nad Moravou 1937 (třicáté výročí). Stojící: úředník Záložny Karlík, strojvůdce Ladislav Nizner, František Staša ze Žeravin, strojvůdce Josef Peša, Jan Šebesta ze Zarazic. Sedící: Ludvík Žák, Josef Řičař, Josef Václavek, úředník Vladimír Václavek, neznámý, Josef Heger, výpravčí Josef Chlopek, vechtr Fr. Vašíček. Foto Karel Šíma

Veselští včelaři 12. 9. 1937 (foto K. Šíma), sedící 2 zleva Josef Řičař, 4 zleva Vladimír Václavek, 6 zleva sedí Josef Heger, 7 Jan Čech (*1867), 8 Antonín Vitovský. Vzadu stojí první zleva Jan Karlík, 3 zleva Josef Peša, 4 zleva Ladislav Nizner, 6 zleva Ludvík Žák, 10 zleva Jan Šebesta, 1 zprava František Vašíček, 8 zprava Josef Václavek

Veselští včelaři, první zleva stojí Kaza Holodňák, třetí Jan Karlík, čtvrtý Josef Peša, pátý Karel Rajecký, šestý Bohumil Straka, sedmý Staša. Čtvrtý zleva sedí Nizner, pátý Josef Václavek, osmý Ludvík Žák, první zprava sedí Rudolf Sládek, druhý Přikryl, třetí František Vašíček a pátý Vladimír Václavek. Rok 1957.

Vzadu zleva stojí Rudolf Sládek, 2 zleva Karel Rajecký, 3 zleva Ladislav Nizner a pan Přikryl. První zleva sedí Jan Šebesta (*1894 +1979), druhý Josef Václavek, pak Vladimír Václavek, pan Staša a zprava sedí František Vašíček.

Josef Řičař u svých úlů

"Dílny pilných pracovnic ze svým pánem“ 1915. Josef Řičař.Tento včelín později koupil Kazimír Holodňak.

Josef Řičař  (*1874), dílenský stolař na dráze

Matouš Kuryviál (*1896 +1956), zeť Josefa Řičaře

Josef Šantrůček (*1871), bydlel v Kožešnické uličce

Josef Šantrůček u nového včelína 1938

Ludvík Žák (*1905), zeť Josefa Šantrůčka

Ludvík Žák s Josefem Šantrůčkem na návštěvě u vechtra Františka Vašíčka ​​​​​​​

František Vašíček

Zleva Emilie a Alois Roob, zprava jejich syn Robert (Břehy č. 88)

.Miroslava Roobová u včelína svého otce

Jeden z úlů Roberta Rooba, strojvedoucího a amatérského fotografa ze Břehů

Marie (Mici) Sládková u úlů svého manžela Rudolfa

Roku 1942 měl Včelařský spolek ve Veselí nad Moravou 63 členů a celkem 501 včelstev. Kromě veselanů zde byli také včelaři z Milokoště, Zarazic, Hroznové Lhoty, Kozojidek, Žeravin a z Tasova. Mezi větší včelaře patřili bratři Vladimír a Josef Václavkovi, mlynář Hořčica z Tasova, který měl 20 včelstev, ale nejvíc, 44 včelstev, měl Josef Řičař.

Paní učitelka Marie Niznerová