VČELAŘSKÝ SPOLEK II.

František Nisner s manželkou Marií

Včelín Františka Tomka (*1889), Zarazice č. 91

Úly milokošťského hostinského Jaroslava Matěje

Úl hostinského Matěje na zahradě v Milokošti

Josef Václavek (*1892) u svého úlu

Veselští včelaři kolem roku 1960. Šestý zleva stojí Ludvík Žák, první zprava Ladislav Nizner.

50 let včelařského spolku ve Veselí nad Moravou 22.9.1907 -  22.9.1957. Toto slavnostní zasedání se odehrálo ve školní kreslírně. Nad tabulí čteme heslo pana učitele Josefa Hanáka: „Bedlivě pozoruj, neustále porovnávej, neměň své hledisko“

Marie Nisnerová, Ludvík Žák, Josef Podlucký a Ladislav Nisner, rok 1958

Zprava Ludvík Žák

Ludvíka Žáka fotil Rudolf Lukeš

Školní úly

Velkým včelařem a výraznou osobností byl Kaza Holodňák

Kamarádi Břeťa Rychlík (*1927) a Kazimír Holodňák

.Břeťa (*1958) a Kaza (*1922)

70. výročí včelařské organizace ve Veselí nad Moravou roku 1978. 

Zleva I. řada neznámý, Podloucký, Kaza Holodňák, Ludvík Žák, Slavík, Josef Peša, Karel Rajecký.

Druhá řada Ladislav Nizner, ing. Slavík, Bohumil Straka, Okénka, neznámý, Strachota.

Třetí řada dvakrát neznámý, Pavka, Studénka, Matuška, Smištík

Tento včelín Karla Rajeckého stál u „Baťáku“, v místech kde dnes stojí hvězdárna

Včelín Karla Rajeckého u „Baťáku“.

Učitel a včelař Bohumil Kučera (*1900).  Poděkování za fotku patří Milanu Říhánkovi ze Bzence

Zleva učitel Bohumil Kučera, paní učitelka Marie Nisnerová, Josef Podlucký a strojvůdce a včelař Ladislav Nisner