VESELŠTÍ TKALCI

Pečetidlo cechu tkalcovského z roku 1665. Uvnitř trojúhelníku tvořeného ze tří člunků se nacházejí dva nástroje na prohazování člunků. Nahoře jsou tři květy lnu.

​​​​​​​

Důležitým a tradičním řemeslem bylo tkalcovství provozované především na Předměstí. Konopí se zpracovávalo v hrubé, prostřední a nebo v tenkém provedení. Hrubé plátno, připravované z koudelové příze, s používalo ke zhotovování pytlů a travnic, nejvíce vyhledávané bylo prostřední plátno z něhož se šily součástky všedního pracovního oděvu. Dominantní postavení v tkalcovském cechu měli rodiny Hostýnkova, Kůrečkova a Janíkova. ​​​​​​​

Přehled tkalcovských mistrů ve Veselí: 

Matyáš Janík, (*1691 +1766), Předměstí

Leonard Janík, tkadlec, manželka Pavlína, Město, v průběhu 1758-1764 se mu narodila Anna, Matyáš a Petr

Ignáz Janík I. tkadlec, (syn Matěje Janíka), Předměstí č. 26, (1764 se mu narodil syn Josef)

Ignáz Janík II. tkadlec, (*13.2.1730 +29.3.1795, syn Josefa a Doroty), Město č. 35

Ignáz Janík III. tkadlec, (*2.9.1766 +11.2.1810, syn Ignáze a Marie), Město č. 35


František Bystřický (*1770), Předměstí č. 235, manželka Rosalie (*1790, dcera Václava Tašla)


Florián Maršálek (*1700 +1770), tkadlec, Předměstí


František Kurečka (*1717 +1847), mistr tkadlec, č. 270

Dominik Kurečka (*1728 +1792), manželka Veronika, dcera Josefa (*10.3.1758), č. 180

Martin Kůrečka (*1788 +1861), Předm. č. 14, svatba 1813, manželka Františka *1796, taky č. 270

Leopold Kurečka (*1832 +1926), tkadlec , manž. Klára (*1846), č. 270

Jan Kůrečka (*1787), Předm. č. 301, odd. 1818, manželka Kateřina (*1797), dcera Václava Tašla, řezníka

Jan Kůrečka (*1828), Město č. 67, syn Jana Kůrečky, tkalcovského mistra a Kateřiny roz. Tašl, řezník.

Josef Kůrečka, Předm. č. 14, manž. Marie, syn Jan (*1785)

Josef Kůrečka, Město č. 71, manž. Mariana, syn Martin (*1787)


Fabián Nárožník (*1740), Město č. 61, manželka  Klára (*1738, roz. Los), syn František Serafín *1765,

Jan Nárožník, Předm. č. 24, manž. Barbora (z rodu Cyrila Dobrozemského), syn Jan (*1792)

Josef Nárožník (*1795), Město č. 31, odd. 1817, manželka Tereza (*1798, dcera Severina Saidy)


Filip Hostýnek (*1738), Předměstí č. 16 (od roku 1774),  manželka Barbora, syn Jakub (*1770)

Filip Hostýnek (*1807), Předměstí č. 248, syn Tomáše, mistra tkalce a Josefy roz. Janál.

Bartoloměj Hostýnek, Předm. č. 17, tkadlec, manželka Josefa (dcera Fr. Mlejnka), dcera Josefa (*1790)

Josef Hostýnek, Předměstí č. 254, manželka Roza, syn Matyas (*1780)

Martin Hostýnek, Předměstí, manželka Anna, syn Bartoloměj (*1757)

Martin Hostýnek (*1794), Předměstí č. 44 (rožní domek u splavu), svatba 1817, manželka Rosalie (*1798)

Tomáš Hostýnek, Předm. č. 17,  manželka Josefa (dcera Jana Lossa, kožeš.), dcera Barbora (*1792)

František Hostýnek, Předm. č. 20, tkadlec, manž. Františka, roz. Fabiána Bláhy, syn Karel (*1790)

František Hostýnek (*1764), Předměstí č. 238, odd. 1801, manželka Magdalena (*1779)

Jan Hostýnek (*1779), tkadlec a písař, manželka Petromila, roz. Blažková, Předměstí,

Vincenc Hostýnek (*1818), syn Jana, tkalce Svatba 1839, Předm. č. 16, manželka Tereza (*1819),


Josef Dobrozemský, Předm. č. 48, manželka Elisabet (dcera Leonarda Janíka), dcera Jana (*1774)

Jiří Dobrozemský, Město č. 7, manž. Elisabet,  syn Kašpar (*1778)

Jiří Dobrozemský (*1754), Město č. 60, svatba 1799, manželka Josefa (*1764, dcera Fr. Smetky)

Tomáš Dobrozemský (*1728 +1764), Předměstí, manželka Anna, dcera Anna (*1754)


Jiří Charuza, manželka Johanna, dcera Barbora (*1774)


Ignác Buček (*1721 +1791), Předměstí č. 291, manželka Mariana, dcera Elisabet (*1776)

Jan Buček,  1806


Anton Ledvina, Předměstí č. 9, manželka Veronika, syn Jan (*1779)


Antonín Smištík, tkadlec, Předměstí (1764 mu zemřel syn Fr.)

Josef Smištík (*1754), Předměstí č. 128, (taky hospodský), manželka Barbora: syn Martin (*1783)


Laurenc Meczkr, 1783


František Kučera (*1782), manželka Mariana (*1783, dcera Jiřího Dobrozemského, svatba 1807)


František Hrubeš (*1787), Město č. 60, manželka Františka (*1783, svatba 1808)


Josef Müller (*1793), Město č. 61, odd. 1823, manželka Mariána (*1793, dcera Fabiána Nárožníka, tkalce)


Jan Knitl, tkadlec s manž. Kateřinou žení roku 1842 syna Jana (*1791)


Bartoloměj Karas, Předm. č. 181 (Rozmarýnka), manž. Anna, syn František (*1785)

Bartoloměj Karas, Předm. č. 247 (Chaloupky), manž. Anna, dcera Alžběta (*1787)


Sebastián Novorka, Předm. č. 298, tkadlec, manž. Veronika, syn Jan (*1794)


Josef Dvořák (*1726 +1795), mistr tkadlec a domkář, manž. Anna, syn František (*1782), Předm. č. 28

​​​​​​​

Cechovní džbán tkalcovský za cechmistra Johana Kůrečky

Kniha cechu tkalcovského

My starší, spolu i mladší všichni

mistři poctivého řemesla kalcovského v šucovním

městě Veselí, známo činíme tímto

že jsou před nás společně předstoupili poctivý

a dobře zachovalí páni tovaryši téhož poctivého

řemesla našeho kalcovského, uctivě žádajíce

nás abychom  jim propujčili poctivé artikule které

náš poctivý cech zdědil od slavného Císař-

ského a Královského města Brna v roku 1773.

pro zachování dobrého pořádku tovaryšského. Kdežto

my nemohouce jim jejich slušnej žádosti

odepříti, nýbrž i takovů jsme učinili, a takový

poctivý pořádek jim obnovili. Však z vědomosti

 a povolení vysoce urozeného a nám dobře

Meritirovaného pana Josefa Gregoriadesa P. P.

vrchního aby se s ním v čas potřeby řídili a

spravovati mohli.

​​​​​​​

Městské muzeum Veselí nad Moravou

HV b 23 (Př. K. 107/62)