VLÁKA - FORMÁNEK

Jakub Formánek (*1871), výtažný, později obchodník s koňmi. Jeho manželka Františka (*1880, rozená Silnicová z Hluku) ​​​​​​​

Na Vlákách se původně nacházely pouze stodoly, dům zde byl jeden, v němž bydlel ras. Další  dům zde postavil roku 1902 Jakub Formánek. Tento objekt je zvýrazněn červenou barvou a označen šipkou.

Rodina Jakuba Formánka

Jakub Formánek jako voják v I. světové válce s manželkou Františkou

Formánkovi se syny Františkem (*1901) a Vladislavem (*1903) a dcerami Marií (*1904) a Františkou (*1906)

Dům Jakuba Formánka č. 368, postavený roku 1902. Při stavbě nového domu v září 1999, bylo na místě objeveno pohřebiště. Celkem bylo probádáno 68 kostrových hrobů

​​​​​​​

Vláky č. 562/368, Formánek

1902   Jakub Formánek (*1871), výtažný, (syn Vincence Formánka z Chvalnova), manželka Františka (*24.12.1880, dcera Františka Silnice z Hluku, oddaní 1898), syn František (*1901)

1910   Jakub Formánek (*1871), obchod koňmi, manželka Františka (*1880, Hluk) syn František (*1901), Vladislav (*1903, oddán 1929 s Hedvikou Fojtíkovou), dcera Marie (*1904 +1959, oddaná 1921 s Janem Opravilem), Františka (*1906, odd. s Josefem Ratislavem), 2 koně, 1 kráva, 1 prase, 6 slepic

1921   Nové č. 368, Jakub Formánek (*1871, Chválnov), obchod s koňmi, manželka Františka (*1880, Hluk), syn František (*1901), Vladislav (*1903), dcera Marie (*1904), Františka (*1906)

1938   Jakub Formánek (*1871 +1953),  obchodník, manželka Františka (*1880 +1961), František Formánek (*1901), rolník, manželka Antonie (*1912, roz. Bobková), syn Jaroslav (*1934), Josef (*1937), později dcera Marie (*1946)

​​​​​​​

Marie Formánková se provdala za strojvůdce Jana Opravila. Na fotce s dcerou Miloslavou

Na svatební fotce Františka Formánková se stavitelem Josefem Ratislavem

Vladislav Formánek si vzal Hedviku Fojtíkovou. Vedle ženicha sedí Jakub Formánek, vedle nevěsty její otec Josef. Vzadu zprava stojí Josef Ratislav

Rodina Formánkova. Zleva stojí Jakub, jeho dcera Marie, Jakubova manželka Františka. Třetí zprava se psem František Formánek a za plotem Jan Opravil. Na zemi manželé Ratislavovi

Zleva Jan Opravil s manželkou Marií, nahoře uprostřed Josef Ratislav. Pije se Jarošovské pivo

Jaroslav Formánek  (*1934, syn Františka Formánka), tančil v souboru Prespolan

Rožní dům Jana Opravila, který stál na Ostrožské ulici. V pozadí původní dům jeho tchána, Jakuba Formánka (dnes vinárna U hroznu).


Františka Formánková (*1880)