Zámek 1. část

Tento středověký vodní hrad, který v polovině 13. století založil Sudomír z rodu Tvrdišovců, měl střežit zemskou hranici a důležitý přechod přes řeku Moravu do Uher.  Byl vystaven četným nájezdům, jeho historie je velmi zajímavá. Když roku 1422 Zikmund Lucemburský neúspěšně dobýval Uherský Ostroh, nocoval na hradě ve Veselí (dochovaly se tři listiny). Jeho manželka Barbora Cejská na něj na hradě ve Veselí čekala.          


Stavebními úpravami a rozšiřováním se postupně původní hrad měnil na zámek.


Zámek ve Veselí nad Moravou, původně vodní hrad, nejstarší stavební památka ve městě

Král Zikmund v dubnu 1422 neúspěšně dobývá Uherský Ostroh.

Zikmund Lucemburský

Zikmundova manželka Barbora Cejská

Když v březnu roku 1423 král Zikmund Lucemburský obléhal Uherský Ostroh, pobýval na veselském hradě, neboť zde vydal tři písemnosti. Na hradě dlela také jeho manželka, královna Barbora, která zde na něj  čekala po návratech z Ostrohu.

Nejstarší nákres veselského zámku pochází z roku 1748

Půdorys zámku z roku 1748. Je patrné jak voda původně obklopovala celý objekt vodního hradu. Po levé straně tok Moravy s mostem, pod mostem vidíme splav, na levém břehu vedle mostu stojí mlýn, vpravo na plánu je zakreslena Struha.

Východní průčelí zámku ve Veselí na rytině z druhé poloviny 18. století. Jan Nepomucký je již na svém místě před mlýnem a mostem k zámku. Zcela vlevo je vidět část mlýna.

Jižní strana zámku

Jihozápadní pohled zachytil Struhu se splavem a mostem. Vlevo je zachycena pila s vodním kolem.

Pohled  na zámek z tzv. „Hatětské cesty“. Zleva vidíme dřevěný kříž, v pozadí kostek sv. Bartoloměje, domky Benátek, zámeckou budovu a za ní v pozadí věže kostela Andělů strážných. Po cestě do města se vrací z luk sedlák s plnou fůrou voňavého sena.

Poslední stavební úprava zámku byla provedena v letech 1834-1840 podle projektu Karla Schlepse.

Krásný letecký záběr na zámek před rokem 1927. Nahoře vidíme dvě budovy tzv. „Salajky“, vpravo nahoře Benátky s mýtným domkem, dole tzv. „Selský“ mlýn.

Archeologický průzkum Miroslava Dejmala v letech 2008 – 2010. Jádro starého hradu, pětiúhelníkového půdorysu, se nacházelo v severním křídle dnešního zámku

Obnažené základy starého hradu (2009)

Archeologický průzkum 2008

Na snímku z průběhu průzkumu vidíme studnu.

Archeologické nálezy. Hrací kostka

Archeologické nálezy. Nožík s kostěnou rukojetí

Rukojeť s erbem Tvrdišovců nalezl archeolog Filip Šrámek z Veselí nad Moravou