Zámek 3. část

Šlechtický rod Chorinských z Ledské působil ve Veselí nad Moravou přes 200 let.

Díky archívu rodiny nadlesního Adolfa Pohla si můžeme prohlédnout nejstarší fotografie rodu Chorinských.

Bedřich Karel Chorinský *5.4.1802 Veselí, +6.11.1861 Benátky

Bedřich Karel je vůbec nejstarším z rodu Chorinských, který je zachycen na fotografii. Byl jediným synem Františka Kajetána Chorinského a Konstancie z Fürstenberga-Weitra.

Bedřich Karel Chorinský *1802 +1861

Viktor Pavel Chorinský se narodil ve Vídni, Meidlingu a zemřel v Opatii. Jeho manželka Marie Anna, rozená Trauttmansdorf, se narodila ve Vídni a zemřela ve Veselí. Svatební fotografie z roku 1864.

Marie Anna, roz. Trauttmansdorf (*1843 +1925), s dětmi. Marie Anna Chorinská měla celkem 13 dětí, dospělého věku se dožilo 9 dětí (Oto zemřel při porodu, Ervín zemřel ve 3 letech a Marie ve 4 letech).

Viktor Pavel Chorinský (*1838 +1901), mimo jiných zřídil úzkokolejnou železnici.

Viktor Pavel Chorinský (*1838 +1901) a Marie Anna, roz. Trauttmansdorf (*1843 +1925) ¥ 1864

Děti Viktora Pavla a Marie Anny

Anna * + 8.7.1865 Ober St. Veit u Vídně (žila 15 hodin)

Marie Anna *28.10.1866 Veselí +16.7.1870 Veselí

Bedřich Karel *25.10.1867 Veselí +11.6.1947 Vídeň

Ferdinand Karel *6.12.1868 Veselí +1.8.1946 Vídeň

Terezie Anna *21.1.1870 Veselí +26.1.1888 Holešov, ∞ 19.4.1887 Vídeň, Rudolf Wrbna (*1864 +1927)

Matylda *15.1.1871 Veselí +29.6.1936 Tomkovice, ∞ 30.10.1899 Veselí, Johan Oppersdorff (*1858)

Mikuláš Viktor *9.2.1872 Veselí +20.5.1939 Veselí

Karel Ferdinand *3.4.1873 Veselí +11.3.1948 Graz

Viktor Ferdinand *23.6.1874 Veselí +24.2.1947 Vídeň

Ervin *18.8.1875 Veselí +1878 Veselí

Františka „Fany“ *22.9.1876 Veselí +2.10.1963 Baden u Vídně ∞ Rudolf Baworow

Oto * +15.1.1878 Veselí (žil 4 minuty)

Josefína „Žozi“ *12.8.1882 Veselí +24.5.1971 Schmeichen u Augsburgu, ∞ 7.5.1902 Veselí, Johan Wiedersperger

Z 13 narozených dětí se dospělého věku dožilo 9, přitom Terezie Anna zemřela v 18 letech, 7 měsíců po svatbě.

Prvních 5 dětí odrodila ve Městě Veselí č. 10 (zámek), porodní babka z Vídně, Viktorie Kusdas, všechny ostatní děti přivedla na svět veselská porodní babka Amálie Sýkorová (*1835), manželka Josefa Sýkory, hraběcího kočího (Kožešnická č. 45).

„Žozi“ (Josefína) Chorinská *12.8.1882, Veselí nad Moravou, dcera Viktora Chorinského

Ferdinand Karel Chorinský *6.12.1868 Veselí, +1.8.1946 Vídeň

Karel hrabě Chorinský *1873 +1948

Hrabě Karel Chorinský s páterem Jindřichem Tesaříkem 4.11.1909

Lovecká společnost. Sedící muž v koženém kabátě je Egon hrabě Chorinský

Egon hrabě Chorinský *1842 +1907

Bedřich Chorinský (*1867 Veselí, +1947), I. manželka Kateřina (*1872)

Zprava stojí Marie Kaplinska-Topór, na snímku jako ošetřovatelka Červeného kříže za I. světové války v Krakově. Roku 1921 se provdala za Bedřicha Chorinského.

Její děti Francin *1925, Marie Anna zvaná „Medina“ *1927, a Bedřich *1923

Na voze Francin Chorinský, který padl jako německý voják roku 1944 v Polsku

Bedřich Chorinský byl vášnivý lovec. Roku 1910 ulovil tohoto žíhaného pakoně v Africe. Doprovod mu dělal učitel Antonín Hubáček (stojí zleva).

Z dopisu který Hubáček zaslal učiteli Jarolímovi:

Milý pane kolego!

Přednáška bude u Vás určitě 16. 11. Cestoval jsem rovníkovou Afrikou, Britskou a Německo Vých. Afrikou, přeplaviv se jezerem Viktoria Njansa, šel jsem územím černošského kmene Vagajů, z nichž najali jsme 75 černochů za své nosiče a s těmito šli jsme stepí lovíce: lvy, nosorožce, buvoly, hyeny, gepardy, pakoně, zebry a různé druhy antilop, krokodýly, hrochy. Prošli jsme územím kmene: Vagajů, Vagykroa, Massai, až ke zlatým polím Ikonským a odtud brali jsme se přes jezero Victoria, pak územím kmene Kavirondo, Masitschmubi, Kikuyů až k hoře Mt. Kenia. Výpravy zúčastnil jsem se s p. Bedřichem hrabětem Chorinským v r. 1910-11. Cestou od Neapole z níž jsme vypluli, plavíce se mořem Středozemním, Sueským průplavem, Rudým mořem, Indickým oceánem do Mombassy, pak Ngaldskou dráhou do Port Florence, přes jezero Victoria a ve stepích, pořídil jsem několik set fotogr. snímků z níchž při přednášce mé promítám 250 kolor. diapositivů.

S pozdravem Váš Ant. Hubáček, učitel Veselí n. Mor.

Hrabě Bedřich Chorinský s uloveným jelenem