Zámek 5. část - Zahradníci a ostatní personál

Dům zámeckého zahradníka

Přehled zámeckých zahradníků

1762 Filip Hutula (*1685 +1762), veselský zahradník

1769 Johan Göbler (Gobler), panský zahradník (dcera Marie +1769, Karolína *1769 +1770)

1769 Johan Doležal, panský zahradník

1781 Josef Lovecký, manželka Anna, syn Jakub (*1781), Václav (*4. 9.1786)

1783 Johan Hutula (*1722 +1783), hraběcí zahradník

1813 Jiří Filimberger (*1772), panský zahradník, manželka Mariana (*1777, dcera Antona Sattlera), syn Josef (*1800)

1825 Petr Gold (*1796), zahradník, manželka Marie (*1795, roz. Hlávka z Uher, oddaní 1823), syn Alois (*1825). Petr Gold byl propuštěn v roce 1827

1830 Johan Dollanský (*1789), manželka Anna (*1798), syn Ludvík (*1818), František (*1820), dcera Antonie (*1819). Johan Dollanský nastoupil roku 1827. V roce 1831 staví ananasový skleník.

1849 Je propuštěn zahradník Goldmann (dostává 100 zl. podpory)

1857 Pavel Polívka (*1806), manželka Judita (*1811)

1878 Prokop Stojan (*1820, syn Jiřího Stojana, sluhy z Moštěnic), hraběcí zahradník ve Veselí, manželka Amalie (*1824 +1886, z rodu Ondřeje Kelpa, stolaře). Dne 28. 6. 1878 se syn Jan (*1854), v pomatenosti zastřelil.  (Matrika 5940/36). Další synové Prokopa Stojana: Adolf (*1850), Eduard (*1855), zahradník, Cyril (*1861), Teodor (*1863), dcera Matylda (*1861). Prokop Stojan vlastnil roku 1880 1 kobylu, 3 valachy, 3 krávy a 22 úlů (bydlel na č. 70)

1900 Arnold Růžička (*1846 +1917), vrchní zahradník, manželka Terezie (*1849 +1939,  oddaní 1872), syn Leopold (*1879 +1959, kněz v Kuželově), Arnold (*1881 +1964), zahradník, Augustin (*1886), učeň Václav Poláček (*1883) 4 krávy

1910 Arnold Růžička (*1846 +1917), vrchní zahradník, (syn Fr. Růžičky, lékaře v Sádku), manželka Terezie (*1849 +1939), dcera Anna (*1883), učeň Václav Reiskup (*1892), 2 koně, 3 krávy, 26 úlů

1921 Nové č. 15, Arnold Růžička (*1881 +1964), zámecký zahradník, manželka Marie (*1880), dcera Terezie (*1906), Milada (*1911 +1928), synovec Gerhard (*1905), příručí zahr. František Požár (*1897), služka z Kuželova Marie Šticová (*1893)

1938 František Hábl (*1900), zahradník, manželka Anděla (*1902), syn František (*1935), zahradník Jaroslav Vašát (*1902), služka Anna Malůšová (*1893)

Později v domě sídlili veselští myslivci, také se zde nacházely kanceláře Technických služeb a v objektu našla sídlo také Městská galerie. V současnosti je objekt využíván jako kavárna a bar (V Parku).

Hotař v hraběcím sadu měl větší slaměný přístřešek, jeho psík menší.

Arnold Růžička starší se svým psem Žolíkem, který mu přinesl jeho fajku.

Fajka Arnolda Růžičky, na níž je v reliéfu zachycen jak zahradník Růžička, tak taky jeho pes Žolík.

Zámecký skleník byl postaven roku 1856. Pohlednice z roku 1899.

2019

Když skleník vzkřísil Jaromír Hynšt (červenec 2005)

Uprostřed hraběcí zahradník Arnold Růžička (*1846 +1917) s vnoučaty a psem Žolikem.

Po svém otci zdědil povolání zámeckého zahradníka jeho syn, také Arnold. Na snímku s manželkou a dcerou. Arnold Růžička si jako jeden z prvních ve Veselí pořídil fotoaparát.

Uprostřed Arnold Růžička mladší, druhý zprava jeho nástupce v zámeckém zahradnictví, František Hábl.

Zámecké zahradnictví kolem roku 1955

Budoucí zahradník František Hábl (*1935)

Zámecký skleník

U skleníku

Zahradník František Hábl (uprostřed), s Karlem a Helenou Hemrle (děti hraběcího šoféra)

Snímek prvního automobilu hraběte Bedřicha Chorinského. Nejdříve vozil hraběte Chorinského řidič Jakoubek. Od roku 1924 u hraběte pracoval jako šofér pan Karel Hemerle (*1897 +1948) z Kopřivnice. Jeho dcera Helena (*1922) vzpomínala několik návštěv ve Veselí automobilových závodníků Louise Chirona a von Stucka.

Ze vzpomínek Heleny Petruchové
​​​​​​​
(*1922, roz. Hemrlové)

„Když se Bedřich Chorinský podruhé oženil (1922), pořídil si nový automobil Tatra, a chtěl taky řidiče. Tím řidičem byl můj tatínek, Karel Hemrle. Přestěhovali jsme se z Kopřivnice do Veselí na podzim 1924. Bydleli jsme na zámku, vlevo od hlavní brány. Měli jsme na oknech mříže, protože to bylo v přízemí a kolem našich oken šla cesta do parku a k zahradníkovi. Všude kolem cesty byly keře šeříků. Paní hraběnka nikdy nedělala rozdíly mezi jejími dětmi a námi. Když měli hosty a my jsme tam někde pobíhali, tak nás vždy představila: „To je Helenka a Karlíček, děti našeho šoféra Karla.“ Syn pana hraběte, Bedřich byl o rok mladší než já a říkali mu Bubík. Později jako právník, se stal víceprezidentem společnosti Mogul Oil ve Vídni. Chorinští měli tři děti. Když se děti narodily, byla vždy velká oslava. V parku se střílelo z kanonů. Nejstarší byl Bedřich, pak František, kterému říkali Franci a nejmladší Marie, kterou oslovovali Médy. Všechny tři děti učil pan učitel Mysliveček. Později začal Bedřich a Franci chodit do gymnázia ve Strážnici. ​​​​​​​

Dětství na zámku bylo krásné. Po pěti letech bydlení u Chorinských se narodil můj bratr. Paní hraběnka přišla navštívit maminku i s důchodním panem Jelínkem. Přinesla jí obrovskou fuchsii od zahradníka a podívala se na mého bratříčka. Pak řekla důchodnímu, že musí Karlovi, mému tatínkovi, zvýšit plat. Důchodní se na zámku staral o účetnictví a finance. Jezdil na burzu a každého čtvrt roku vyplácel burzovné, místo prémií. Maminka tyto peníze ukládala a postavili jsme si pak dům na Břestku, ale měli jsme v něm zatím nájemníky. Ze zámku jsme se pak přestěhovali až po válce. Život na zámku měl také mnoho výhod. 

Chodili jsme si pro mléko, každý den 2 litry. Měli jsme deputát, dříví a uhlí. Zahradník nás zásoboval čerstvou zeleninou a ovocem. Pan nadlesní Procházka na maminku vždy pamatoval se zvěřinou. Dával jí játra ze srnčího, králíky, bažanty, srnčí maso, divočáky, daňky, zajíce, divoké husy a kachny. Maminka byla výtečná kuchařka a ještě se od zámecké kuchařky lecčemu přiučila, takže divočinu uměla výborně připravit na několik způsobů. Když byly hony a přijelo hodně hostů, jezdili střílet na veselské louky, na Bukovou, v salónních vozech úzkokolejky.V hájence u píseckého lesa, bydlel hajný Nejezchleba se svou rodinou. Někdy se jezdilo i drezínou a autem je vezl náš tatínek a portýr pan Jakúbek. Jeleny jezdili střílet do buchlovských lesů, na Salaš. Paní hraběnka velmi dbala na svátky a soucítila s obyčejnými lidmi. Pan hrabě byl štědrý a pohostinný člověk. Na sv. Mikuláše chodíval na zámku zahradník převlečený za krásného Mikuláše, za anděle byla děvčata Klimešova, Anda nebo Maňka a za čerta se převlékla Růža, které se na zámku říkalo „štumédla“. Byla to komorná paní hraběnky, starala se o její šaty.Na Štědrý den nás, ale i ostatní zaměstnance bydlící na zámku,  pan hrabě a hraběnka zvali k nim do salónu, k vánočnímu stromku. Každý dostal vánočku, velký sáček vánočního cukroví a třináctý plat. Předtím se paní hraběnka zeptala maminky, co budeme potřebovat. Jedenkrát jsem dostala látku na kabát i s kožešinou, šaty na bruslení, bílé boty s bruslemi, kterým se říkalo „šeksny“. Ptala se i služebných. Některá chtěla povlečení, některá lišku na límec nebo látku na kostým. Pak nám to slečna Jiráčková, která byla na zámku švadlenou, ušila. Paní hraběnka pamatovala na to, abychom byli po celou zimu zdraví, a tak nám dětem kupovala každý rok rybí tuk.Na lahvičce byla nálepka a na ní nakreslena velryba. Nám dětem dělali i karnevaly. Kuchařka uvařila čokoládu a něco dobrého upekla a my, děti, jsme se převlekly za masky, za kohouta nebo indiány. Pan hrabě nám schoval velkou, asi půl kilovou čokoládu a my jsme ji hledaly. A jak nás naváděl ke skrýši, tak říkal: „Zima, zima, mráz“, a když jsme se přiblížily, tak nás naváděl: „Teplo, teplo, přihořívá, hoří, hoří!“Měly jsme z toho vždycky radost, když jsme čokoládový poklad našly. Místnost portýrny na zámku poslední den v roce slavnostně vyzdobili. Tu se vždycky slavily Silvestry. Kuchařka uvařila punč, nasmažila koblihy, tančilo se při gramofonu a lidé se bavili. Obsluhu gramofonu měl na starosti můj tatínek. Pak sešla o půlnoci dolů hraběcí rodina a celá společnost s nimi a popřáli jsme si do nového roku.

 Jednou, bylo to v létě, se na mě pan hrabě rozzlobil, přestože to byl velký dobrák. Odvázala jsem si loďku a vydala se s ní na rybník. Zahradník tam na jaře vysázel lekníny a stulíky a ty právě rozkvetly. Byl na ně tak krásný pohled, že jsem neodolala a chtěla si pár utrhnout. Dnes mohu přiznat, že jsem tenkrát stulíky nijak nešetřila a domů jsem si nesla plnou náruč. Pan hrabě mě potkal a říká: „Kdes to vzala, ty malá opic?“ Já jsem se klidně přiznala, že jsem je natrhala na rybníku a on povídá: „Už víckrát to nesmí trhat, jinak dostane na holou!“

 Jindy se mi nechtě podařilo chytit na udici chudáka Francina za oční víčko. Já jsem bývala velký rybář. Chytávala jsem jalce v Moravě na třešně. vyhodila jsem udici. On stál za mnou, ale já jsem to netušila, že tam stojí a už to bylo! Museli k doktorovi a ten mu háček z víčka vytáhl bez komplikací. Víčko se mu naštěstí brzo zahojilo.

Hosté na zámku

Když byly hony, jezdil k chorinským primář Bakeš z Brna, výborný operatér, dále továrník Pepíček, měl textilku v Brně. Pak Dr. Hegler z Vídně, jeho paní byla zvěrolékařka a jezdili autem a přivezli si pokaždé jiného psa. Dále to byl Chiron a von Stuck, známí automobiloví závodníci, ti oba  u nich pobývali a pak jeli na Masarykův okruh do Brna. Chironova manželka vždycky šla do prodejny hraček a plný prádelní koš těch hraček přinesla do sirotčince. Věřila, že když je s těmi opuštěnými dětmi, tak že se jejímu manželovi při závodech nic nestane. Měla jsem autogramy obou závodníků i jejich fotografie.

Na zámku byl také hostem maharadža indického státu Bikanir, s celým dvorem. Byl na léčení v Piešťanech a zastavil se ve Veselí. Tenkrát bylo plné nádvoří aut. Pamatuji se, že tam stál černoch a měl velký kožený pytel plný drobných peněz, asi rupií a ty nám rozdával. Hostem Chorinských býval i pan profesor Absolon, objevitel jeskyní na Macoše. Jezdil i se svými dětmi Alenou a Karlíkem. S Alenou jsme se kamarádily. Občas býval hostem akademický malíř Joža Uprka, který jezdil do hotelu Záložna hrát karty, dále pan Kaplinský, to byl šlechtic a pan hrabě Černín.

Kdo na zámku pracoval

Byla to klíčnice, majordomus zámku, slečna Božena. Byla mou kmotřenkou při biřmování. Starala se o celý chod zámku. Pokojským Žofce a Maňce Černé vydávala ložní prádlo pro hosty a vyřizovala různé záležitosti, týkající se provozu zámku. Dále to byla Poldy, která servírovala hraběcí rodině jídlo. Její matka, tetička Kluková, žehlívala prádlo. Tenkrát se žehlívalo žehličkami na žhavé uhlí a ona žehlila oběma rukama, takto proti sobě. Měli také dvě pradleny. Vrchní kuchařka byla slečna Sedlářová, po ní slečna Votrubová. Když byli na zámku hosté vypomáhala jim slečna Smaženková a paní Zerzáňová. Ta uměla krásně upravovat ryby. V zámku se učila vařit děvčata Kozumplíkova. V kuchyni i u hospodářského zvířectva byla Hedvička, Růženka a Mařka, většinou to byla děvčata, která chodila v krojích, z Velké nad Veličkou. Pak tu sloužila „štumédla“ Růža, zahradník Růžička, potom pan Hábl, pak pan nadlesní Procházka. Byly tu zaměstnány také učitelky jazyků – francouzštiny, angličtiny, němčiny. Dále portýr pan Jakúbek, tatínek a důchodní pan Jelínek. Můj tatínek byl člověk velmi hodný a ochotný každému pomoci i poradit. Ještě se vrátím k tetičce Klukové. Mám na ni vzpomínku. Bylo to při filmování českého filmu „Tonka Šibenice“. Bylo mi tenkrát asi sedm let. Pan hrabě dal k dispozici salonní vagóny s lokomotivou, které stály na koleji pod balkónem a film se odehrával na louce u kašny s vodotryskem a pod stromem, napravo od kašny. Veselané a mládež byli všichni oblečeni v krojích a já s tetičkou Klukovou jsme rozdávaly z košů koláčky. Filmování bylo pro Veselí v 30. letech výjimečnou událostí.

Pan hrabě nechal postavit na řece Moravě novou elektrárnu, což byla na tehdejší dobu velmi pokroková myšlenka. Jejím správcem byl pan Koukal, vrchní montér se jmenoval Klimeš, strojníci byli pan Pajer, Čapek a další. Chorinští všem svým zaměstnancům poskytovali byty. Velkostatek pana hraběte a elektrárnu spravoval pan ředitel Tlučhoř, pan důchodní Jelínek, výběrčí elektřiny pan Procházka a úředníci sídlili na statku „Ve dvoře“.

Chorinští měli rozsáhlé majetky a mimo jiné i lesy a honitbu na Podkarpatské Rusi, mezi Mukačevem a Chustem. Pokud si vzpomínám, jmenovalo se to místo Vučkomezí-Volovoje. Tatínek tam každý rok vezl rodinu Chorinských autem. Přespali ve Vysokých Tatrách a druhý den pokračovali až na Podkarpadskou Rus. O honitbu a lesy se starali hajní a nadlesnímu se říkalo Egon. Pan hrabě tu střílel divočáky i jeleny a zvali si na hony i hosty.

Moje svatba

Moje maminka se svatbou neměla žádné starosti. Pan hrabě zastřelil srnce, byla i zabíjačka, kuchařky všechno připravily, uvařily, napekly mandlové dorty, zákusky, zahradník vyzdobil portýrnu a balkóny chvojím. Bylo mnoho hostů, velká mše, sloužili ji tři kněží a dvanáct ministrantů v kostele u Andělů strážných. Byla to sláva, jako by to byla svatba hraběcí rodiny.Vozil nás pan Opavský v hraběcím kočáru. Můj nastávající manžel byl v té době totálně nasazený v Německu a na tu svatbu utekl. Když tenkrát v noci přišel a klepal na okno, byl špinavý a hladový, jak šel pěšky přes hranice. Až do svatby se skrýval v zámku v jednom pokoji. Já jsem mu tam nosila jídlo. Policie ho hledala, byl odsouzený a měl být zavřený na 28 dnů do vězení. Já jsem tvrdila, že o něm nic nevím. Když jsme jeli v den svatby do kostela v kočáře, četníci stáli pod „hodinama“ naproti Švadlenky a já jen trnula hrůzou, jestli ho rovnou nezavřou, ještě než dojedeme do kostela. Určitě to věděli, ale dělali, že nic neví. Dostali od rodičů máslo a slivovici, ale přesto. Hned po mé svatbě, v roce 1943, Franci narukoval a brzy padl u Poznaně. Když se blížilo osvobození a Rusové už byli blízko, vzali si Chorinští nejnutnější věci a povozem taženým koňmi opustili Veselí nad Moravou.  (Alena Bartošíková - O Veselí a Veselanech 2)

Automobil hraběte Chorinského šoféroval od roku 1924 Karel Hemrle

Na tomto nádvoří byly původně ustájeny hraběcí koně, později zde garážovaly automobily

Hraběcí kočár, rok 1941


Kdo na zámku pracoval

Marie Kluková (*1862), pracovala na zámku, kde žehlila prádlo.

Helena Hemrlová (*1922, dcera hraběcího šoféra Karla Hemrleho) vzpomíná, že když se točil film Tonka Šibenica, Veselani a mládež byli všichni v krojích, a Helena s Marií Klukovou rozdávaly z košů koláčky. Díky rodině Klukově se nám dochovaly fotografie z filmu Tonka Šibenica.

Leopoldýna Kluková (*1887), hraběcí rodině servírovala jídlo. Zůstala svobodná. Na zámku pracovala také její matka Marie Kluková, která zde žehlila prádlo. Žehličky byly vyhřívány žhavým uhlím a Marie Kluková uměla žehlit oběma rukama současně.


Trojitá svatba na zámku

Dne 4. září 1877 se na zámku Viktora Chorinského konala trojnásobná svatba. V jeden den uzavřeli sňatek hned tři zaměstnanci veselského hraběte:

1) Adolf Stojan, sedmadvacetiletý pojezdný ve dvoře v Písku si bral Marii Magdalénu, dceru revírníka Josefa Žitného.

2) Revírník Adolf Pohl, (33 let), si vzal za manželku Marii Majdalénu, dceru Martina Kolaříka, vrátného u Chorinských. Marie Majdaléna  Pohlová, byla komornou u hraběnky Marie Anny Chorinské. Rodiny Stojanova a Pohlova se velmi přátelily, Adolf Stojan byl kmotrem všem třem prvním synům Adolfa Pohla.

3) Karel Badics, původem z Uher, sloužící na zámku ve Veselí, se ženil s Antonií Kusbachovou, dcerou řezníka v Tachově. V rubrice svědek je podepsán hrabě Chorinský, ale také Viktor Kurzweil, ředitel cukrovaru v Písku a veselského velkostatku.

Adolf Stojan *1850, poklasný v Písku (syn Prokopa Stojana, hraběcího zahradníka ve Veselí), a jeho manželka Marie Magdaléna *1853 (dcera Josefa Žitného, revírníka v Dolních Rakousích).

Manželé Stojanovi měli svatbu ve stejný den  (4.9.1877), s Adolfem Pohlem a byli kmotry prvním třem synům Adolfa Pohla.

Adolf Pohl se svou první manželkou Marií Kolaříkovou

Marie Pohlová, roz. Kolaříková *1847 +1901, byla komornou u Marie Anny Chorinské. Marie Pohlová se narodila ve Vídni, kde její otec Martin Kolařík dělal vrátného u Chorinských. Martin Kolařík se narodil ve Veselí nad Moravou, v Sudomírkách č. 212. Adolf Pohl se s Marií Kolaříkovou seznámil když pracovala jako komorná u hraběnky Chorinské.

Pro lepší představu o zámeckém personálu nahlédněme do sčítacího operátu z roku 1900 pro číslo popisné 10.

1900

hrabě Viktor Chorinský z Ledské (*7.8.1838, Obermeidling +1901),

manželka Anna (*25.3.1843, Videň, dcera Ferdinanda Trauttensdorfa a jeho manželky Marie,  kněžny Lichtensteinové)

syn Karel (*3.6.1873, Veselí), Viktor (*23.6.1874, Veselí)

dcera Františka (*22.9.1876, Veselí), Josefína (*12.8.1882, Veselí)

kuchařka Johana Zopp (*24.6.1857 z Laibachu)

sluha Alois Zopp (*1.11.1855, od Opavy)

komorná Babeta Králová (*1860 z Nepomuku)

sluha Štefan Gazárek (*1877 z Veselí), Johan Urbančík (*1874 z Veselí)

služka Kateřina Hofbaner (*15.11.1872, Petronell)

kuchařka Ida Chlumská (*11.5.1878, Kyjov)

kuchařka Kateřina Lipová (*2.11.1876, Strážnice)

služka Božena Koroníková (*17.3.1868, Wittingen)

Johan Schmelz (*3.3.1857, Uhry)

Kateřina Eliášová (*29.6.1852, Kuželov)

Anna Pitka (*30.10.1881, Kamenice u Jičína)

Karel Schmelz (*31.10.1893, Veselí)


(celkem na zámku 19 osob)  

Dobytek 3 hříbata, 8 kobyl, 2 hřebci, 4 valaši, 24 úlů


1930

Bedřich hrabě Chorinský *1867, velkostatkář,

manželka Marie *1890 (Topor- Kaplinska)

syn Bedřich *1923, Veselí +2008, Vídeň, Francin *1925, Veselí +1944 v Polsku

dcera Medina (Marie Anna) *1927, provdaná Ludwigstorff

Mikuláš hrabě Chorinský *1872 +1939

služebná Leopolda Kluková (*5.2.1887)

šofér Karel Hemrle *1897, manželka Marie *1899, dcera Helena (*24.11.1922, Kopřivnice), syn Karel (*15.7.1929, Veselí)

klíčnice Božena Rothová *1882

služka Ludmila Petrlíková *1900

Jedna z nejstarších fotografií zámku s vysokými topoly.


Nyní zámek čeká na svého spasitele!