Židovská ulička

Blok židovských domů na snímku z roku 1921. Vpravo dům s obchodem Moritze Ziemlicha. Původně byli všichni židovští obyvatelé soustředěni do jedné uličky, kde se nacházely čtyři domy, označené římskými číslicemi. Protože místa zde bylo málo, a židovské rodiny byly početné, objevují se zde vícepodlažní domy.

Čtyři židovské domy, které byly součástí městských hradeb. Před židovskými domy stojí domky na Rybníčku. Foceno z předměstí.

Židovský 4-dům. Zleva stěna domu č. I, dům č. II, č. III. a č. IV.

6. května 1937, Ludvík Ehrenhaft maluje před svým domem, za přihlížení zvědavců. V pozadí je patrné, že Židovská ulička ve svém vstupu byla velmi úzká, vlastně dodnes je nejužší v našem městě. Její šířka při vstupu činí 1.5 m.​​​​​​​

Pohled z Židovské uličky k Zámecké ulici. U vchodu do domu č. III. skupina s Ludvíkem Ehrenhaftem, který stojí zleva. Zde ve stejném domě jako Ludvík Ehrenhaft žil roku 1786, jeho pradědeček, Jakub Fixel (*1750 +1816), který měl ve Veselí několik let pronajatou pálenici.

Karel Ehrenhaft před domem svého otce v prosinci 1937

Malíř Ludvík Ehrenhaft stojí před svým domem, v pozadí dům č. IV. Úplně vzadu Rybníček.

Roza Ehrenhaftová před svým domem

Dnes střeží Ehrenhaftovu uličku insitní betonová plastika.

Detail insitní plastiky

Interiér domu č. IV.

Interiér domu č. IV.

Schody z Ehrenhaftovy uličky dolů na Rybníček (1950)

Východní strana židovského domu.

Blok čtyř židovských domů z pohledu od synagogy, rok 1955. Vnější stěna těchto domů tvořila městské hradby.​​​​​​​

Vpravo, městské hradby tvořily obvodovou zeď židovského domu.

Více informací k historii židovských rodů ve Veselí nad Moravou naleznete v knize Židovské rody ve Veselí nad Moravou, která vyšla v roce 2018.