ŽIDOVŠTÍ FAMILIANTI

Familiant souvisí s tzv. Familiantským zákonem, který u nás platil až do roku1848. Je to označení předpisů z 18. až 19. století, které v habsburské monarchii stanovovaly podmínky pro uzavírání sňatků mezi Židy, s cílem omezit a regulovat počet židovského obyvatelstva v říši. Princip familiantského zákona spočíval ve stanovení určitého počtu židovských rodin, které mohly v daném místě žít. Uzavřít sňatek a tedy i založit rodinu mohl dospělý Žid teprve tehdy, pokud se v daném místě počet rodinných jednotek snížil pod předepsaný maximální počet (tzv. numerus clausus), a to buď úmrtím hlavy rodiny familianta, nebo trvalým vystěhováním rodiny. Na uvolněné místo pak už zpravidla čekala celá řada uchazečů, hodlajících založit rodinu, kteří museli splňovat řadu průběžně se měnících kritérií (manželský původ, věk, prvorozenectví, vzdělání, minimální výše majetku atd.). O přidělení uvolněného tzv. familiantského čísla rozhodovala buď židovská samospráva, vrchnost, popřípadě správní úřady.  Familianty se tak stávali zpravidla členové nejbohatších a nejvlivnější rodů ve městě. I proto například existují "typicky židovská" příjmení Kohn (Kohen), Levi (Levita), Mayer atd., která patřila židovským rodům nejvíce schopným pořídit si legitimní potomstvo. Dalším z důsledků těchto omezení byl vysoký počet (podle historických výzkumů až 40%) dětí narozených mimo manželství, které pak v dospělosti samy nesměly uzavřít řádný sňatek, založit rodinu, dědit majetek atd. Familiantský zákon též přispěl k poněmčení židovského obyvatelstva v českých zemích, protože pod podmínkou "vzdělání" se vedle znalosti náboženství nejčastěji skrýval požadavek, aby familiant uměl mluvit, číst a psát v německém jazyce. (zdroj:Wikipedie)


Veselští familianti, celkový přehled (1779 – 1848)


MZA v Brně, fond F 95, kart. 76,3,  snímek 090133

Žid. familianti 17.9.1779, 15 mužů


dům    fam. č.                        jméno

1          1                     Isac Salomon

1          2                     Abraham Markus

1          3                     Lazar Markus

2          4                     Simon Dawid

2          5                     Jacob Dawid

2          6                     Salomon Simon

2          7                     Isac Simon

2          8                     Beniamin Wolf

2          9                     Dawid Aron

3          10                   Jacob Fichsel (Fixel)

4          11                   Isac Herschl

4          12                   Mandl Marcus

4          13                   Abraham Mandl

4          14                   Löbl Abraham

1                                 Salomon Herschl

MZA, fond: Velkostatek Veselí n/M. F 95, karton 75, č. 109 (aD3fb)

Familianti 1789, 19 mužů


č.         staré jméno                           nové jméno

1          Jakob David                         Jakob Fischer

2          Abraham Mendl                  Abraham Müller

3          Lazar Markus                       Lazar Rosenzweig

4          Abraham Markus                Abraham Frank

5          Jakob Fixel                           Jakob Fixel

6          Isak Herschl                         Isak Ohrenstein

7          Mandl Markus                      Markus Freund

8          Salomon Simon                  Salomon Goldmann

9          Isak Simon                           Isak Seidler

10       David Aron                           David Kulpesh

11       Löbl Abraham                      Abraham Ohrenstein

12       Abraham Wolst                    Abraham Monteser

13       Mony Markus                       Markus Stein

14       Benjamin Herschl               Benjamin Bonda

15       Joseph Münke Kopel         Joseph Rosenbaum

16       Markus Fixel                        Markus Fixel

17       Isak Samuel Philipp              Isak Geduldner

18                                                    Samuel Löbl Kohn

19                                                    Jakob Geduldner

kart. 76,3,  snímek 090212 a 090300

Veselské židovské rodiny (16), 28.8.1781


Isaak Philips            *1741 Veselí             odd. 1762 Elisabeth, dcera Jakob Has? ze Strážnice

Lazar Markus           *1740 Veselí             odd. 1761 Rosina, dcera Moises z Holešova

Jacob Dawid            *1721 Veselí             odd. 1742 Sara ze Strážnice

Salomon Simon      *1740 Veselí             odd. 1761 Lida

Dawid Aron              *1730 Bzenec          odd. 1756 Elisabeth, dcera Jacob Dawid z Veselí

Isak Simon               *1753 Veselí             odd. 1775 Elisabeth, dcera Isak

Jacob Fixel               *1751 Veselí             odd. 1767 Anna, dcera Marek z Veselí

Abraham Wolf          *1758 Strážnice       odd. 1781 Freydel, dcera Moises z Veselí

Abraham Mandel    *1722 Veselí             odd. 1741 Estela, dc. Marek, II. odd. 1755 Biva, dc. Herschl

Mandel Marcus        *1756 Veselí             odd. 1776 Anna, dcera Jacoba   

Muni Marcus            *1760 Veselí             odd. 1779 Zuttel (Guttel), dcera Jacoba z Boskovic

Isaak Herrschl          *1749 Veselí             odd. 1767 Estela, dcera Jacoba z Ostrohu

Benjamin Wolf         *1740 Dambořice    odd. 1762 Elisabeth, dcera Simon Dawid z Veselí

Löbl Abraham          *1756 Veselí             odd. 1777 Nella, dcera Löbl

Markus Fixel            *1748 Veselí             odd. 1764 Rosina, dcera Abele z Wrbowetz

Abraham Marcus     *1751 Veselí             odd. 1769 Chailla, dcera Löbl z Holešova


karton 76,1 snímek 2022-01-25-130412

Familianti 10.1.1799

č.         staré                                       nové jméno

1                                                       Joseph Frank

2          Lazar Markus                       Lazar Rosenzweig škrknut

3          Mony Markus                       Mony Kein

4                                                      Jakob Rosenzweig škrknut, Markus Ohrenstein

5          Dawid Aron                          Dawid Kulpesch škrknut

6          Isaak Simon                         Isaak Seidler

7          Salomon Simon                  Salomon Goldmann škrknut, Joachim Freund

8          Jakob Fixel                          Jakob Fixel

9          Abraham Wolf                      Abraham Monteser škrknut

10       Abraham Menk                    Abraham Müller

11       Menk Markus                       Markus Freund

12       Isaak Herschl                       Isaak Ohrenstein

13       Löbl Abraham                      Abraham Ohrenstein

14       Benjamin Herschl               Benjamin Bonda

15       Markus Fixel                        Markus Fixel

16       Abraham Markus                 Abraham Frank

17       Joseph Munke Kopl            Joseph Rosenbaum

18                                                   Samuel Löbl Kohn

19                                                   Jakob Geduldner

karton 76,1  snímek 130823

Familianti 1.12.1803


č.         staré                           nové jméno

1                                            Joseph Frankl,         Zarazice

2          Lazar Markus           Lazar Rosenzweig

3          Markus Moni            Stein Markus

4          Isaak Simon             Isak Seidler

5          Salomon Simon      Salomon Goldmann

6          Jakob Dawid            Jakob Rosenzweig

7          Dawid Aron              Dawid Kulpesch

8          Abraham Wolf          Abraham Monteser

9          Mendl Markus          Markus Freund

10       Abraham Mendl       Moises Frank,          Vnorovy

11       Isaak Herschl           Benjamin Bonda

12       Benjamin Herschl    Benjamin Bonda

13       Jakob Fixl                 Jakob Fixl

14       Markus Fixl               Markus Fixl

15       Abraham Markus     Abraham Frank

16       Löbl Abraham          Abraham Ohrenstein

17       Joseph Kopl             Jos. Rosenbaum,    Stříbrnice Buchlov

18                                        Samuel Löbl Khon

19                                        Markus Frank,          Ježov

karton 76,1 snímek 2022-01-25-130735

Familianti 12.7.1804


1          Joseph Frakl                        Zarazice

2          Lazar Rosenzweig

3          Markus Stein

4          Isaak Seidler

5          Salomon Goldmann

6          Jakob Rosenzweig

7          Dawid Kulpesch

8          Abraham Monteser

9          Markus Freund

10       Markus Frank                      Vnorovy

11       Isaak Ohrenstein

12       Benjamin Bonda

13       Jakub Fixl

14       Markus Fixl

15       Abraham Frank

16       Abraham Ohrenstein

18       Samuel Khon

            Abraham Grinwald  Strážnice

            Wolf Oberlämtr         Písek

(kart. 75, SlgCrSRo)

Familianti červen 1805


            staré jméno                           nové jméno

1                                                Joseph Frank

2    Lazar Markus                       Lazar Rosenzweig

3    Moni Markus                        Mony Stein

4                                                 Löbl Ohrenstein

5    David Aron                           Dawid Kulpesch

6    Isaak Simon                         Isaak Seidler

7    Salomon Simon                  Salomon Goldmann

8    Jakob Fixl                           Jakob Fixl

9    Abraham Wolf                      Abraham Monteser

10                                              Moises Frank

11 Mendl Markus                      Markus Freund

12 Isaak Herschl                       Isaak Ohrenstein

13 Löbl Araham                        Abraham Ohrenstein

14 Benjamin Herschl               Benjamin Bonda

15 Markus Fixl                         Markus Fixl

16 Abraham Markus                 Abraham Frank

17 Joseph Munke Koppl         Joseph Rosenbaum

18                                            Samuel Löbl Khon

19                                            Markus Frank          


Téměř totožný je seznam familiantů v roce 1807. pouze na místě  5 (Dawid Aron, Dawid Kulpesch) je jako nové jméno uveden Markus Rosenzweig. Na č. 18 je změna ve způsobu psaní příjmení. Píše se zde: Samuel Löbl Kohn.

(kart. 75, w9onbSpM)

Familianti  7.6. 1807


            staré jméno                           nové jméno

1                                               Joseph Frank

2    Lazar Markus                     Lazar Rosenzweig

3    Moni Markus                       Mony Stein

4                                                Löbl Ohrenstein

5                                                Markus Rosenzweig

6    Isaak Simon                         Isaak Seidler

7    Salomon Simon                  Salomon Goldmann

8    Jakob Fixl                           Jakob Fixl

9    Abraham Wolf                      Abraham Monteser

10                                               Moises Frank

11 Mendl Markus                      Markus Freund

12 Isaak Herschl                       Isaak Ohrenstein

13 Löbl Araham                        Abraham Ohrenstein

14 Benjamin Herschl               Benjamin Bonda

15 Markus Fixl                         Markus Fixl

16 Abraham Markus                Abraham Frank

17 Joseph Munke Koppl         Joseph Rosenbaum

18                                            Samuel Löbl Kohn

      19                                           Markus Frank

Identifikace mladých židovských mužů 5.6.1807 karton 75 (MBtzOZOk)

Veselští prvorození židovští synové


otec                                  jméno                        roků

Samuel Kohn                Jakob                         15

Joseph Frank                Gottlieb                      15

Mony Stein                     Markus                      10

Joseph Rosenbaum     Markus                          9

Markus Frank                Herschel                       5

Moises Frank                 Lazar                            2

Jakob Rosenzweig       Moises                           8

Markus Fixel                  Nathan                          4


Druhorození židovští synové


Wolf Bonda                    Markus                      27

Isac Seidler                    Wolf                           23

Samuel Kohn                Markus                        12

Joseph Frank                Markus                          7

Moni Stein                      Isac                              4

kart. 76,4  snímek 2022-01-31-093409

                        Familianti 13.8.1808


číslo    staré                           nové jméno

1                                           Joseph Frank

2          Lazar Markus           Lazar Rosenzweig

3          Mony Markus           Mony Stein

4                                           Löbl Ohrenstein

5                                           Markus Rosenzweig

6          Isak  Simon              Isak Seidler

7          Salomon Simon      Salomon Goldmann

8          Jakob Fixel              Jakob Fixel

9                                          Jakob Kohn

10                                        Moises Frank

11       Mendl Markus          Markus Freund

12                                        Markus Bonda

13       Löbl Abraham           Abraham Ohrenstein

14       Benjamin Herrschl   Benjamin Bonda

15       Markus Fixl              Markus Fixl

16       Abraham Markus     Abraham Frank

17       Joseph Munke Kopl    Joseph Rosenbaum

18                                           Samuel Löbl Kohn

19                                           Markus Frank

Karton 76, snímek 133107 (76,2)

            Židovští familianti 27.10.1813

            staré                           nové jméno

1                                             Joseph Frank

2                                             Joseph Frank

3          Mony Markus             Mony Stein

4                                             Markus Ohrensten

5                                             Markus Rosenzweig

6          Isaak Simon               Isaak Seidler

7                                             Joachim Freund

8          Jakub Fixl                  Jakub Fixl

9                                             Elias Kohn

10                                           Moyses Frank

11       Mandl Markus             Markus Freund

12                                           Mayer Frank

13                                           Löbl Ohrenstein

14       Benjamin Herrschl      Benjamin Bonda

15       Mark Fixl                    Markus Fixl

16       Abraham Markus       Abraham Frank

17       Joseph Munke Kopl    Joseph Rosenbaum

18                                           Salomon Löbl Kohn

19                                           Markus Bonda

Karton 76  snímek 133716

Židovští familianti 1.6.1814


            staré                           nové jméno

1                                             Joseph Frank

2                                             Joseph Frank

3          Mony Markus             Mony Stein

4                                             Markus Ohrensten

5                                             Markus Rosenzweig

6                                             Markus Kohn (jediná změna oproti 1813)

7                                             Joachim Freund

8          Jakub Fixl                  Jakub Fixl

9                                             Elias Kohn

10                                           Moyses Frank

11       Mandl Markus             Markus Freund

12                                           Mayer Frank

13                                           Löbl Ohrenstein

14       Benjamin Herrschl      Benjamin Bonda

15       Mark Fixl                     Markus Fixl

16       Abraham Markus         Abraham Frank

17       Joseph Munke Kopl    Joseph Rosenbaum

18                                           Salomon Löbl Kohn

19                                           Markus Bonda

snímek 140119

Židovští familianti 22.11.1815


            staré                           nové jméno

1                                             Joseph Frank

2                                             Joseph Frank

3          Mony Markus             Mony Stein

4                                             Markus Ohrensten

5                                             Markus Rosenzweig

6                                             Markus Kohn

7                                             Joachim Freund

8          Jakub Fixl                   Jakub Fixl

9                                             Elias Kohn

10                                           Moyses Frank

11                                           Markus Freund

12                                           Mayer Frank

13                                           Löbl Ohrenstein

14       Benjamin Herrschl      Benjamin Bonda

15                                           Markus Seidler (změna oproti 1814)

16       Abraham Markus         Abraham Frank

17                                           Markus Rosenbaum (změna oproti 1814)

18                                           Salomon Löbl Kohn

19                                           Markus Bonda

kart. 76,4 snímek 2022-01-31-094635

Familianti 8.11.1823


číslo    staré jméno               nové jméno

1                                             Joseph Frank

2                                             Joseph Frank

3                                             Markus Stein

4                                             Markus Ohrestein

5                                             Markus Rosenzweig

6                                             Markus Kohen

7                                             Joachim Freund

8                                             Herschl Frank

9                                             Elias Kohn

10                                           Moyses Frank

11                                           Lazar Ohrenstein

12                                           Mayer Frank

13                                           Löbl Ohrenstein

14       Benjamin Herschl   Samuel Ohrenstein

15                                           Jakub Kohn

16       Abraham Markus     Abraham Frank

17                                           Markus Rosenbaum

18                                           Samuel Kohn

19                                           Markus Bonda

.

kart. 76,5 snímek 2022-01-31-103323

Židovská obec Veselí 4.2.1831


č.         jméno                                    za familianta přijat

1          Latzko Abraham                  16.2.1825

2          Frank Joseph                       28.12.1811

3          Stein Markus                       11.7.1816     

4          Ohrenstein Markus              24.4.1804

5          Rosenzweig Markus            20.4.1805     

6          Kohn Markus                        2.2.1814

7          Freund Joachim                  20.3.1807

8          Frank Herschl                      21.12.1818

9          Kohn Elias                           7.4.1808

10       Frank Moises                       28.2.1799

11       Ohrenstein Lazar                26.3.1816

12       Frank Mayer                       13.2.1799

13       Treusch Ezechiel                24.4.1827

14       Ohrenstein Samuel             23.3.1829

15       Kohn Jakub                         30.8.1822

16       Frank Abraham                   23.1.1790

17       Rosenbaum Markus           18.4.1815

18       Kohn Samuel                      20.4.1788

19       Bonda Markus                     28.8.1807                                         podepsán vrchní Smetáček

kart. 76,5  snímek 2022-01-31-104028

Familianti 20.4.1831


č.         staré                           nové jméno                         

1                                             Latzko Abraham     

2                                             Frank Joseph                     

3                                             Stein Markus                                  

4                                             Ohrenstein Markus

5                                             Rosenzweig Markus ve Vnorovech                   

6                                             Kohn Markus                      

7                                             Freund Joachim     

8                                             Frank Herschl                     

9                                             Kohn Elias ve Vsetíně                  

10                                           Frank Moises                      

11                                           Ohrenstein Lazar   

12                                           Frank Mayer            

13                                           Treusch Ezechiel   

14       Benjamim Herschl  Ohrenstein Samuel           

15                                           Kohn Jakub            

16       Abraham Markus     Frank Abraham v Zarazicích       

17                                           Rosenbaum Markus v Šardicích

18                                           Kohn Samuel                     

19                                           Bonda Markus


Seznam svobodných židů. 25.11.1837, vrchní Josef Smetáček (karton 75, Wnap4uwk)


č. domu   jméno                             rok narození


I.                Moses Rosenzweig     1798

I.                Isak Freund                  1812

II.               Jakob Frank                  1811

III.              Joachim Frank              1809

IV.             Jakob Ohrenstein           1811

Karton 76, snímek 131043 (76,2)

Familianti 10.4.1848


č.         jméno                                    familiantem od

I.          Latzko Abraham                  16.2.1825

II.         Frank Joseph                      28.12.1811

III.        Stein Markus                      11.7.1816

IV.       Ohrenstein Markus              24.4.1804

V.        Rosenzweig Markus           20.8.1805

VI.       Kohn Markus                       2. 2.1814

VII.      Freund Joachim                 20. 3.1807

VIII.     Frank Herrschl                    21.12.1818

IX.       Kohn Elias                           7.4.1808

X.        Frank Moises                       28.2.1799

XI.       Ohrenstein Lazar                26.3.1816

XII.      Ohrenstein Jakob               19.9.1837

XIII.     Freusch Ezechial               24.4.1827

XIV.    Ohrenstein Samuel             23.3.1819

XV.     Kohn Jakub                         30.8.1822

XVI.    Frank Lazar                          5.7.1832

XVII.   Rosenbaum Markus           18.4.1815

XVIII.  Kohn Samuel                      20.4.1788

XIX.    Kohn Samuel                      26.7.1833

Jos. Smetáček

kart. 76,5 snímek 2022-01-31-103833

Majetkové poměry mladých židovských mužů 15.2.1832

č.         jméno                                                narozen                    rodiče                                                                        nemovitý       movitý majetek

I.          Frank Lazar Veselí č. III.                25.11.1805 Veselí   Moses a Anna, obchod střižným zbožím                                             300 zl

II.         Ohrenstein Jakob Veselí č. VI.      20.8.1811 Veselí      Markus a Kateřina, kramář                                              žádný           žádný

III.        Kohn Solomon Vsetín č. VIII.        5.4.1813 Vsetín       Jakob a Eleonora, velkoobchod ve Vsetíně                    300 zl.           400 zl