Zpráva z roku 1815

Foto Josef Žajdlík

Dne 20. 4. 1993 vyfotografoval pan Josef Žajdlík u hlavního vchodu do veselského zámku vpravo, zajímavou kamennou desku, opatřenou nápisem v němčině. Krátce po nafotografování, v roce 1993, se kamenná deska ztratila. JUDr. Marie Dykastová provedla překlad, jež zní:

TATO KOULE O HMOTNOSTI 33 FUNTŮ BYLA VYKOPÁNA ROKU 1815 PŘI HLOUBENÍ ZÁKLADŮ TÉTO TERASY

Veselský rodák MUDr. Jan Klement vzpomíná, že uvedená deska byla součástí břehové zídky před zámkem, byla dobře čitelná při pohledu z mostu, který byl před zámkem. Její umístění bylo po pravé straně od zábradlí mostu, při pohledu z mostu na zámek. Koule byla železná a posazená svým průměrem do středu horní hrany desky. Pan Jaroslav Válek propočítal, že při hmotnosti 18,48 kg (33 funtů), průměr koule činil 17 cm. Koule tedy zřejmě byla ze ¾ zazděna a vyčnívala jenom její čtvrtina. V dubnu 1945 byl most vedoucí k zámku ustupujícími Němci vyhozen do povětří a při opravách nábřežní zídky byla deska s nápisem vyjmuta ze zdi. Deska měla rozměry 74x40 cm. Zde by mohl příběh železné koule končit, ale on po čase pokračoval. Při hledání nějaké historické fotky jsem narazil na fotografii Josefa Urbančíka z dubna roku 1945 a já jsem ocenil vyšší rozlišení uvedené fotky.

Toto je celkový pohled na snímek Josefa Urbančíka z dubna roku 1945, po zničení zámeckého mostu Němci.

Pokud zvětšíme pravou stranu fotky, uvidíme železnou kouli i s nápisem v kameni z roku 1815.

Přesně jak popsal doktor Klement „po pravé straně mostu v nábřežní zídce“


Moravský zemský archiv v Brně vlastní ve fondu F 95 pod č. 88, plán zpevňující stěny břehu u zámku ve Veselí nad Moravou, který je signován zednickým mistrem Josefem Tomáškem. Tento Josef Tomášek byl ve Veselí aktivní především počátkem 19. století. Pravděpodobně se jedná právě o opěrnou stěnu v níž byla osazena naše deska s nápisem.

.Josef Tomášek, zednický mistr, Zpevňující zeď nábřeží Moravy u veselského zámku (MZA Brno fond F 95, č. 88)