ŽUDRO aneb GÁNEK

Žudro – klenutý přístavek u vchodu do domu s funkcí závětří. V našem městě bylo žuder víc, lidé si pamatují zejména ty které stály v Chaloupkách. Tento vchod do domu se nacházel v ulici Břehy, v domě bydleli Holkovi.

Foto ze dvora Holků

Apoléna s Antonií a bratrem, Františkem Holkem

Žudro v Sudomírkách č. 211/284

.

Alžběta Bílková (*1885 +1973) s Marií Studénkovou stojí před žudrem svého domu v Sudomírkách č. 211/284. Foceno roku 1958

Od 18. století tento dům patřil jen rodině Bílkově. Vchodu do domu se říkalo žudro, nebo také gánek (z německého Gang – chodba do domu)


​​​​​​​

Žudro domu v Sudomírkách č. 222/281, zůstalo zaznamenáno pouze v plánech Památkového ústavu v Brně

Půdorys domu č. 222/281, který ještě roku 1947 měl na dvoře žudro

Pohled od severovýchodu

Příčný řez domu v Sudomírkách č. 222/281

Podélný řez

Pohled z ulice. Do domu se vcházelo ze dvora

​​​​​​​

Žudro Masarykova č. 132/205. Originální žudro přizpůsobené členění domku do písmena L. Domek stál kousek od Lapače. Rodina Sukupva zde bydlela od roku 1880. Ve dveřích stojí jeho poslední majitelka, Anna Kubínova, dcera Antonína Sukupa. Foto Jiří Peša

Druhý štít domku od kapličky vlevo č. 132/205 (foto Jaromír Dostál). Protože se žudro nacházelo na oploceném dvorku, nebylo z ulice vidět.

Další žudro na Hlavní silnici se nacházelo u Šišperů, kousek od kostela. Byl to dům který měl poslední doškovou střechu ve Veselí

Od poloviny 19. století patřil tento dům výhradně Šišperům

Tento dům rád maloval Ludvík Ehrenhaft

Akvarel Ludvíka Ehrenhafta

Kousek od Šišperů se nacházel Krmíčkův dům s podobnou stavební dispozicí

Zleva kousek štítu hotelu Přikryl, pak Repíkova (později Šišperova) pekárna a Krmíčkův dům s gánkem

Stejný dům z jiného úhlu

Asi nejznámějším žudrem v našem městě byl tento gánek, nacházející se v Chaloupkách

V domě bydleli manželé Talachovi (foto Josef Imrich)

Pani TalachováV kuchyni u Talachů fotil Josef Imrich

Dům u Talachů


Půdorys domku u Talachů (září 1954)

Jihozápadní pohled ze září 1954, vyměřil pan Střešinka

Pohled na průčelí Talachova domku

Toto žudro bylo součástí domku v Chaloupkách č. 460/600, v němž bydleli Michalíkovi (foto z roku 1940)

Uprostřed Antonie Michalíková

Michalíkův domek po odstranění žudra

O této krásné fotce víme pouze to, že je z Veselí a fotil V.Bartoň z Uh. Hradiště (archiv J.Peše). Tedy pouze spekulace, že by to mohlo být v Chaloupkách.

​​​​​​​

Dům Tomáše Šišpery v Žabí (dnes Kovářské) ulici č. 198/309, byl součástí tzv. „Betléma“. Jednalo se o několik domů, které měly společný dvůr (foto 3x Antonín Mičola)

Tomáš Šišpera (*1867), obyvatel „Betléma“

Dům Tomáše Šišpery po odstranění žudra. To byl kolem roku 1935 trend, vybourat žudro.

O tomto žudru je známo pouze to, že stálo v našem městě, ale nevíme nic dalšího. Fotka od pana Páče.

Neznámé žudro, kresba Ludvíka Ehrenhafta

Akvarel Ludvíka Ehrenhafta. Mohlo by jit o dům Šišperů u kostela

Muž u žudra, kresba tužkou Ludvíka Ehrenhafta

Toto je jediné žudro v Milokošti. Ozvláštňovalo dům č. 83 patřící Tomečkům. Dům se nacházel v Dědině.

Jediné dochované žudro se nachází v Zarazicích. Dnes je zde pražírna kávy (foto F. Šíma).

Naposledy v domku č. 46 bydlela paní Františka Mézlová

Interiér domku č. 46 (foto F.Šíma)


Fotka z alba Antonína Ticháčka. Neznámý domek s žudrem, možná ze Zarazic.

A na závěr jedna chuťovka. Fotografie kompletní rodiny Ludvíka Ehrenhafta z roku 1937. Tentokrát bych chtěl upozornit na pozadí, tedy dům v Židovské (Ehrenhaftově) uličce č. 92.

Za sedícím Karlem Ehrenhaftem vidíme původní vstup do domu

Na tomto snímku je patrné výrazné předsunutí vstupní části do domu č.92. Tento gánek (z německého Gang – chodba do domu), byl po roce 1937 odstraněn.